Prihodnji teden v parlamentu: DS o pobudi za omejitev županskih mandatov, DZ pripravlja posvet o zdravstvu in sociali

0

V prihodnjem tednu bodo državni svetniki podali mnenje o pobudi za omejitev županskih mandatov. DZ naj bi predlagali, naj novelo zakona zavrne. DZ bo organiziral medgeneracijski posvet o zdravstvu in sociali, z zaslišanjem Uroša Urbanije pa bo z delom nadaljevala preiskovalna komisija DZ o sumih nezakonitega financiranja političnih strank.

Državni svetniki bodo podali mnenje o pobudi za omejitev županskih mandatov

Državni svetniki bodo na seji v sredo med drugim podali mnenje k predlogu novele zakona o lokalnih volitvah, ki sta ga s podpisi državljanov v postopek vložili stranki Pirati in Levica in skuša omejiti omejiti število županskih mandatov na dva zaporedna.

Sodeč po predlogu mnenja DS, objavljenem na njegovi spletni strani, svetniki predlagani noveli niso naklonjeni in DZ predlagajo, naj ga zavrne.

V mnenju so tako ocenili, da predlagatelj ne utemelji, na kak način naj bi z omejitvijo županskih mandatov dosegli zmanjšanje oz. odpravo nepotizma in korupcije, kar je eden od ciljev predloga zakona. DS se je v večji meri sicer oprl na mnenje vlade glede predloga novele, ki opozarja, da v sosednji Italiji velja omejitev županskih kandidatov na dva zaporedna mandata v večjih občinah, v manjših pa ne, saj ne razpolagajo z zadostnim številom kandidatov, ki bi imeli ustrezna znanja.

Vlada nadalje meni, da imajo volivci možnost nagraditve dobro delujočih županov, kandidate, ki so župansko funkcijo slabo opravljali, pa kaznovati z neizvolitvijo, so navedli v DS.

DZ pripravlja posvet o zdravstvu, sociali in medgeneracijskem sožitju

Državni zbor bo v četrtek pripravil posvet o zdravstvu, sociali in medgeneracijskem sožitju. Na njem bodo odpirali ključne teme, ki vplivajo na kakovost življenja vseh generacij, posebej v časih, ko se država sooča s posledicami katastrofalnih poplav. Posvet bo namenjen izmenjavi mnenj, pogledov ter priložnosti za izboljšanje zdravstva, sociale in medgeneracijskega sožitja v družbi.

Na posvetu bodo predstavniki dijaške in študentske organizacije ter mladinskega sveta s člani Zveze društev upokojencev Slovenije izražali stališča do aktualnih tem in postavljali vprašanja gostom. Med drugimi so na dogodek vabljeni minister za delo Luka Mesec, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, direktor stanovanjskega sklada, generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada, je DZ zapisal v objavi na Facebooku.

Preiskovalna komisija DZ bo zaslišala Urbanijo

Pred preiskovalno komisijo DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, bo v četrtek kot priča stopil nekdanji direktor Urada vlade RS za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija.

Seja je bila sklicana že za april, vendar je bila dvakrat prestavljena, najprej na termin v maju, nato na zdajšnjega. Predsednica komisije Mojca Šetinc Pašek je za STA povedala, da so prejšnja zaslišanja prvič prestavili zaradi njene, drugič pa zaradi zadržanosti Urbanije. Po njenih besedah sicer zaslišanje ne bo nič posebnega, iščejo le pojasnila v zvezi z uredbo, s katero je Ukom ministrstvom naročil promocijo “nekih zadev”.

Šetinc Pašek je dodala, da preiskovalna komisija pripravlja tudi vmesno poročilo, glede objave katerega se bodo člani dogovarjali na za javnost zaprtem delu seje.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 12. 9.

14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predstavitev aktivnosti vlade glede urejanja položaja romske skupnosti v republiki in predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v EU za odkrivanje kibernetskovarnostnih groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qnnnjR

SREDA, 13. 9.

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali pobudo za sklenitev sporazuma med vlado in albanskim svetom ministrov o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, pobudo za sklenitev sporazuma med vlado in švicarskim zveznim svetom o dvostranskem sodelovanju na področju vojaškega usposabljanja ter mednarodno dejavnost DZ; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qJOQJS

14.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo med drugim obravnavali letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022 in oceno stanja za leto 2022, ter predlog stališča RS do predloga sklepa Sveta EU o podpisu konvencije ZN o mednarodnih učinkih sodne prodaje ladij, ki jo je Generalna skupščina ZN sprejela 7. decembra 2022 v New Yorku in predlog stališča RS do priporočila za sklep Sveta EU o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu EU sodeluje pri pogajanjih o konvenciji Sveta Evrope, ki bo nadomestila in zamenjala Konvencijo o kazenskopravni zaščiti okolja iz leta 1998; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qKbwYr

ČETRTEK, 14. 9.

9.00 seja preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, na kateri bodo kot pričo zaslišali Uroša Urbanijo; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qjHWRp

9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predloge za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kočevju, mesto višje sodnice na Višjem sodišču v Mariboru in mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qvvHBH

12.00 skupna seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter odbora DZ za finance, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o problematiki delovanja družbe Slovenski državni gozdovi; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q4KaAk in sta.si/qWap0d

14.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri se bodo med drugim seznanili z zapisnikom o izvedenem nadzoru 11. 7. 2023 na sedežu Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in imenovali pooblaščeno skupino; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qjcdIn

PETEK, 15. 9.

9.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o stanju pravne države za leto 2023 v Sloveniji na področju medijev, novinarstva in demokracije; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q0XI5c

9.00 skupna seja odbora DZ za zunanjo politiko in odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo predstavili ključne poudarke iz govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v EU ter obravnavali gradivo za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 19. 9. v Bruslju; odbor DZ za zadeve EU bo nato med drugim obravnaval še gradivo za zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 18. 9. v Bruslju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qh8UMp in sta.si/qIBTw5

12.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali redno letno poročilo zagovornika načela enakosti za leto 2022 in posebno poročilo zagovornika načela enakosti nedostopnost javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za gibalno ovirane; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qSp1dd

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen