Prihodnji teden v parlamentu: Na poslanskih klopeh predlog zakona o digitalizaciji zdravstva

0

DZ se bo v sredo sestal na izredni seji, na kateri bodo poslanci med drugim prvič obravnavali predlog zakona o digitalizaciji zdravstva. Zasedalo bo tudi več delovnih teles, na klopeh obrambnega odbora bo srednjeročni obrambni program. Teden bodo na predvečer dneva državnosti v DZ zaključili s slavnostno sejo DS in DZ.

Pred poslanci zakon o digitalizaciji zdravstva

Na izredni seji DZ poslance v sredo med drugim čaka prva obravnava predloga zakona, enega od zakonskih predlogov v sklopu načrtovane zdravstvene reforme. Po zatrdilih ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana bo omenjeni zakonski predlog vpeljal digitalno transparentnost v slovenski zdravstveni prostor.

Po načrtih bo zakon v veljavo stopil s 1. januarjem prihodnje leto, ko bo za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti iz javne mreže in zasebnike nastopila zakonska obvezna, da posredujejo zdravstveno dokumentacijo v enotni informacijski zdravstveni sistem. Minister sicer polno implementacijo zakon pričakuje do začetka leta 2026. Digitalizacija zdravstva bo po ministrovih besedah omogočila resnično jasno transparentno upravljanje z vsemi podatki.

Zakon med drugim predvideva tudi vzpostavitev gospodarske družbe v 100-odstotni državni lasti, ki bo vzdrževala in razvijala centralni elektronski zdravstveni sistem ter zagotavljala strokovno podporo izvajalcem zdravstvene dejavnosti.

Zdravstvena reforma bo na tapeti tudi na nujni seji komisije za nadzor javnih financ, ki bo na zahtevo NSi razpravljala o finančni vzdržnosti zdravstvenega sistema po predvidenem preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V NSi želijo, da jim vlada predstavi vse finančne izračune, povezane s tem.

Na izredni seji DZ na zahtevo SDS tudi o podaljšanju znižanja DDV na energente in upravljanju območij Natura 2000

Na dnevnem redu izredne seje DZ bo na zahtevo SDS tudi predlog spremembe zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost (DDV) za omilitev dviga cen energentov, s katerim v SDS predlagajo podaljšanje znižane 9,5-odstotne stopnje DDV na nekatere energente. Predlog zakona je sicer zavrnil že matični odbor DZ za finance, zato je za zakonski predlog parlamentarna pot končana.

Poslanci pa bodo v sredo razpravljali tudi o načinu upravljanja območij Natura 2000. Zahtevo za razpravo so podali v poslanski skupini SDS, kjer menijo, da se mora vlada v sodelovanju z vsemi deležniki dogovoriti o najbolj primernem načinu upravljanja teh območjih. Zato predlaga priporočila, ki bodo po njihovih navedbah omogočala kmetovanje na območju Natura 2000 brez nepotrebnih dodatnih omejitev.

Na izredni seji bo DZ sicer obravnaval še predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje, ki so jo v parlamentarni postopek s ciljem zagotoviti večjo dostopnost do pedagoškega osebja ob zagotavljanju vsaj obstoječe ravni kakovosti v izobraževanju vložile koalicijske Gibanje Svoboda, SD in Levica.

Matični odbor o srednjeročnem obrambnem programu

Na klopeh članov odbora DZ za obrambo bo v četrtek srednjeročni obrambi program 2023-2028, ki med prednostne naloge uvršča izgradnjo več vojaških zmogljivosti in povečanje števila pripadnikov Slovenske vojske na misijah v tujini.

Program tako predvideva, da bo ministrstvo za obrambo med razvoj prednostnih vojaških zmogljivosti uvrstilo srednji pehotni bataljon, srednji bojni izvidniški bataljon in module srednje bataljonske bojne skupine. Modernizacija oborožitve opreme bo usmerjena v doseganje srednjeročnih razvojnih prioritet.

Novost je tudi uveljavljanje kibernetskega prostora kot planske in operativne domene delovanja, v sklopu česar nameravajo razvijati kibernetsko varnost z varnostnim utrjevanjem komunikacijske in informacijske infrastrukture. Hkrati program predvideva tudi pospešen razvoj domače obrambne industrije tako za razvoj obrambnih zmogljivosti kot za inovacije v povezavi z digitalnimi tehnologijami in prehodom v digitalno transformacijo. Dvajset odstotkov vojaškega proračuna je v programu predvidenih za investicije, dva odstotka pa za raziskave in razvoj.

V DS potrditev mandata svetniku za področje kulture in športa

Državni svet se bo v četrtek sestal na redni seji. Na dnevnem redu bo med drugim potrditev mandata novoizvoljenemu državnemu svetniku za področje kulture in športa Luki Steinerju.

Državna volilna komisija je namreč razpisala ponovne volitve člana državnega sveta za področje kulture in športa na podlagi odločbe ustavnega sodišča, ki je volitve državnega svetnika, predstavnika na področju kulture in športa razveljavilo v delu, ki se nanaša na končno glasovanje. Ugotovilo je namreč, da je bila kandidatura Tomaža Horvata nezakonita, ker ni bil izpolnjen zakonski pogoj poklicnega opravljanja dejavnosti na omenjenem področju.

Zoper izvolitev Steinerja je sicer društvo Asociacija vložilo pritožbo, a je mandatno-imunitetna komisija ugotovila, da je ta neutemeljena, zato državnemu svetu predlaga potrditev njegovega mandata.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 20. 6.

14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo med drugim obravnavali zaključni račun in poročilo o delu sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q4jRkn

16.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qsIpaF

SREDA, 21. 6.

8.00 zaprta seja preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, na kateri se bodo med drugim dogovorili o delu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q1YRBS

8.00 delno zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali zahtevo Višjega delovnega in socialnega sodišča za oceno ustavnosti zakona o zunanjih zadevah, predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med slovensko in ciprsko vlado ter med slovensko in argentinsko vlado, vmesno poročilo o pogajanjih za sklenitev konvencije med Slovenijo in Novo Zelandijo o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter o preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom in mednarodno dejavnost DZ; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qzbCdW

9.00 seja kolegija predsednice DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku ter se predvidoma dogovorili o sklicu izredne seje DZ; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qyBEmX

9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi razpravljali o finančnih posledicah prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qVY8wk

11.00 izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o spremembi zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, predlog priporočila vladi za učinkovito upravljanje območij Natura 2000, predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter predlog zakona o digitalizaciji zdravstva; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qyBEmX

ČETRTEK, 22. 6.

8.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU o vzpostavitvi okvira ukrepov za krepitev evropskega ekosistema proizvodnje proizvodov neto ničelnih tehnologij (akt o neto ničelni industriji) ter predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU o vzpostavitvi okvira za zagotavljanje zanesljive in trajnostne oskrbe s kritičnimi surovinami ter spremembi uredb; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qqSqBs

9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za imenovanje članice strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q7yMyi

10.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali uresničevanje pravice do poštenega sojenja in nadzora nad poslovanjem sodišč; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qkYwWS

10.00 redna tedenska seja vlade

14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o spremembi zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qvn984

14.00 zaprta skupna seja odbora DZ za obrambo in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali sklep o sodelovanju Slovenske vojske v Bojni skupini Evropske unije (EUBG) v letu 2024; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qshLb5

PETEK, 23. 6.

8.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do sklepa Sveta EU o podpisu, v imenu EU, in začasni uporabi sporazuma o partnerstvu med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter članicami organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav na drugi strani; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qYKzea

9.00 seja ustavne komisije DZ, na kateri bodo nadaljevali z obravnavo predloga ustavnih sprememb pri imenovanju vlade; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qqJ6Ks

9.00 delno zaprta skupna seja odbora DZ za zunanjo politiko in odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali gradivo za zasedanje Evropskega sveta, ki bo v Bruslju 29.in 30. 6., gradivo za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve, ki bo v Luksemburgu 26. 6. ter gradivo za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo v Luksemburgu 27. 6.; nato bo odbor DZ za zadeve EU, med drugim obravnaval gradivo za zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo v Luksemburgu 26. in 27. 6.; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qpbJq5

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen