Bo Janez Lavre ukinil nabavni oddelek v UKC Maribor, nabavo zdravil pa zaupal zasebnemu podjetju?!

14

V UKC Maribor je za konec januarja napovedana seja sveta zavoda, kjer se bodo med drugim spet pogovarjali o kroničnem pomanjkanju zdravnikov na številnih oddelkih. A po neuradnih informacijah naj bi se na dnevnem redu, poleg aktualne problematike, znašla tudi zamenjava nekaterih članov sveta zavoda, ki niso po meri v.d. direktorju Janezu Lavretu. Med glavnimi tarčami za zamenjavo je po naših virih Stanislava Neterer, ki je Lavretu na jesenskih sejah zastavila vrsto neprijetnih vprašanj povezanih z zaposlitvijo njegove partnerice in prijatelja, o čem smo na našem portalu že poročali.

[su_box title=”PREBERITE ŠE TO”]Domačijski posli šefa UKC Maribor Janeza Lavreta: podpisuje pogodbe brez predmeta in cene ter mimo postopkov javnega naročanja!? Več TUKAJ.[/su_box]

Neuradno: Lavre naj bi se bal predvsem negativnega mnenja KPK, ki preučuje ta primer, zato si želi iz sveta zavoda odstraniti vse tiste, ki bi lahko ob negativnem mnenju KPK lahko zahtevali njegov odstop.  Prav tako si želi pripraviti teren, da bo izvoljen za direktorja zavoda še pred iztekom v.d. statusa.

Akcije odstranjevanja »nekooperativnih« sodelavcev iz lastnih vrst se je Lavre lotil takoj po prihodu v UKC Maribor. Najprej je odžagal Gregorja Danka, ki je bil pomočnik direktorja za kadrovske in pravne zadeve. Nato je ukinil tudi delovno mesto pomočnika direktorja za investicije, ki ga je zasedal Darko Kuhar.  Čistko je nadaljeval v oddelku za javna naročila. Ob izteku lanskega leta je najprej odpustil vodjo oddelka Petra Weissensteinerja. Nato pa je iz oddelka odslovil še dve pravnici, ki sta podali negativno mnenje njegovemu podpisu sporne pogodbe z Zavodom za transfuzijsko medicino.

Gre za sporno pogodbo o nakupu zdravil iz krvi, ki je podpisana brez javnega naročanja, predmeta naročanja in cene, temu  sta se omenjeni pravnici uprli. Konec lanskega leta sta, skupaj z ostalimi zaposlenimi na oddelku za javna naročila, napovedali stavko, zato ker je nadrejeni od njih z grožnjami izsiljeval sporna nezakonita ravnanja.  A Lavre ju je preprosto odstranil iz oddelka in prezaposlil v pravni oddelek, ki ga vodi Adriana Dietrich, oseba, ki ji Lavre očitno zaupa.

In kaj je skupnega vsem tem kadrovskim spremembam, ki jih je v pičlih pol leta od prevzema dolžnosti izpeljal v.d. direktorja UKC Maribor? Danko, Kuhar in Weissensteiner so po naših informacijah bili resni protikandidati Lavretu na razpisu za direktorja UKC Maribor. Zato jih je odstranil. Poleg tega so vsi ostri nasprotniki Lavretove naložbene in nabavne politike. Noben od naštetih uslužbencev se ni strinjal z načinom kako je Lavre sklepal pogodbe. Po najnovejših informacijah, ki smo jih prejeli v anonimki iz zavoda namerava Janez Lavre dobesedno ukinitvi nabavni oddelek v UKC Maribor. V bodoče naj bi vse svetovalne posle glede nabave zdravil in medicinske opreme za zavod opravljalo zasebno podjetje Praetor iz Ljubljane,  katerega lastnik je Uroš Škufca. Z njim se Lavre menda že dogovarja za sodelovanje. Kako neracionalna in negospodarna je taka odločitev, je jasno že na prvi pogled. Svetovalnim podjetjem kot je Praetor je seveda v interesu, da so postopki nabave vlečejo, da je čim več pritožb in revizij, posledično tudi svetovalnega dela, ki ga zaračunajo po dragih odvetniških tarifah.

A če se še enkrat vrnemo k sporni pogodbi za nabavo zdravil iz krvi. Po naših informacijah so zaposleni na nabavnem oddelku UKC Maribor konec lanskega leta, mimo Lavretove volje izvedli postopek javnega naročanja in v njem pridobili konkurenčne ponudbe. Za eno izmed zdravil iz krvi, za katerega je vlada določila maksimalno ceno 82 evrov za enoto (in bi jo UKC tudi plačal, če se ne bi pojavila druga ponudba!) so dobili precej ugodnejšo ponudbo po 42e vrov za enoto. In kaj je naredil Lavre? Na Zavodu za transfuzijsko medicino so menda dobili namig, da morajo v bodoče dobavljati omenjeno zdravilo, po ceni 41 EUR za enoto, torej samo en evro manj od konkurenčne ponudbe, ki jo je oddalo podjetje Kemofarmacija.  Podobno je bilo tudi pri drugih zdravilih, ki so bili predmet naročila. Morda bi tako ravnanje lahko ocenili kot pohvalen primer varčevanja, če ne bi vse skupaj bilo peljano precej mimo zakonov in to ne bi bil klasičen primer resne zlorabe položaja.  To da je Lavre izkoristil ponudbo enega ponudnika, zato da bi zbil ceno drugemu ponudniku, s katerim je že prej podpisal pogodbo, je nedopustna in nezaslišana praksa na področju javnega naročanja. Je pa brez dvoma dodaten razlog, zakaj Lavre ne potrebuje nabavne službe v UKC Maribor.

Še to: po naših informacijah strokovna direktorica UKC Maribor Darja Arko resno razmišlja o odstopu – ravno zaradi nemogočih razmer opisanih zgoraj.

[su_box title=”NOVINARSKA VPRAŠANJA Z DNE 25.01.2017″]

Novinarska vprašanja:

• Ali še vedno trdite, da ste vi osebno, sicer v imenu UKC Maribor podpisali za Onkološkim inštitutom le eno pogodbo?

• Kakšna je bila pravna podlaga za sklenitev pogodbe oz. pogodb z Onkološkim inštitutom? Ste izvedli postopek skladen z Zakonom o javnem naročanju? Če ste, na podlagi katerega člena?

• Ali drži informacija, da so se glede vaše neposredne sklenitve pogodbe z Zavodom za transfuzijsko medicino negativno opredelili štirje strokovnjaki s področja javnega naročanja, med njimi tudi dve pravnici z oddelka za javna naročila v UKC Maribor?

• Ali drži informacija, da ste pravnici preselili na pravni oddelek in če drži ali je to kazen zaradi negativnega mnenja, ki sta ga izrazili glede načina sklenitve omenjene pogodbe?

• Ali ste ju preselili v drugi oddelek, ker menite da so pravniki pri izvajanju javnih naročil odveč?

• Ali vas je morda poleg dr. Petra Weissensteinerja ovadil še kdo iz nabavne službe? Če je, nam lahko zaupate kdo?

• Ali drži informacija, da ste z ministrico za zdravje dogovorjeni, da zamenjate nekatere člane sveta zavoda? V anonimki, ki smo jo prejeli je zapisano, da nameravate zamenjati Stanislavo Naterer, ki vam je zastavljala neprijetna vprašanja glede zaposlitve vaše partnerice. Ali je to razlog za njeno zamenjavo?

• Po nastopu funkcije v.d. direktorja ste zamenjali najožje člane vodstva UKC Maribor. Ali je to od vas zahtevala ministrica? Ali pa so izključno vaše odločitve?

• Dr. Gregorja Danka, edinega doktorja znanosti s področja prava ste odpustil uradno iz poslovnih razlogov. Zanimajo nas poslovni učinki take odločitve. Ali so sedaj stroški, ki jih plačujete odvetniški pisarni Kac za pravno svetovanje večji ali manjši kot so bili v času, ko je te posle opravljal dr. Danko?

• Po naših informacijah so bili dr. Danko in dr. Weissensteiner ter g. Danko Kuhar kandidati za direktorja UKC Maribor. Ste jih zato odslovili, da bi se znebili tekmecev?

• Ali že izvajate nabave zdravil iz krvi po pogodbi z ZTM? Po kakšni ceni kupujete oz. boste kupovali zdravila od ZTM, glede na dejstvo, da v pogodbi ni cen. Boste cene določil zdaj na podlagi konkurenčne ponudbe, ki je znana po javnem odpiranju ponudb?

• Boste tudi v bodoče na ta način izvajali javna naročila, tako da pridobite več ponudb na podlagi javne objave in ko bodo znane cene, boste naročilo oddali nekomu tretjemu, ki bo ponudil en evro nižjo ceno, ni pa sodeloval v javnem razpisu? Ali vam je znano, da so taka ravnanja opisana v 257. členu kazenskega zakonika?

• Ali držijo informacije, da boste za pomoč pri javnem naročanju najeli zasebno podjetje Praetor iz Ljubljane?

• Ali se bojite da bodo ugotovitve KPK v zvezi z zaposlitvijo vaše partnerice za vas neugodne in se vam zato mudi z razpisom za direktorja UKC Maribor? Ali boste odstopili, v kolikor KPK ugotovi, da ste v tem primeru zlorabili svoja pooblastila?

Odgovor UKC Maribor na PREDMETNA novinarska vprašanja:

• Dne 7. 7. 2016 je UKC Maribor sklenil pogodbo o opravljanju konzultantske dejavnost z OI. (na enak način je pogodbe sklepal tudi prejšnji direktor). Sklenjena je bila tudi pogodba o sodelovanju pri uvajanju radioterapevtske dejavnosti v UKC.

• OI in UKC Maribor sta sklenila pogodbo, ki ureja sodelovanje pri uvajanju radioterapevtske dejavnosti v UKC MB. Sklenjena pogodba ureja pomoč pri uvajanju radioterapevtske dejavnosti v UKC Maribor z naslednjimi strokovnjaki – zdravniki specialisti radioterapije, pooblaščeni izvedenci medicinske fizike/medicinski fizik, radiološki inženirji in vzdrževalci obsevalnih aparatur. Pogodba opredeljuje delo zdravnikov specialistov radioterapije, ki vključuje delo (pregledovanje vrisanih struktur in/ali obsevalnih planov, odobritve obsevanj bolnika (pred odobritvijo bolnik ne sme biti obsevan) in nudenje drugih konzultacij glede zdravljenja bolnikov.

• Pri sklepanju pogodbe z Zavodom za transfuzijsko medicino smo izhajali, da zdravila, proizvedena iz plazme, zbrane v RS, niso predmet javnega naročanja. Podpisana pogodba je v skladu z Navodili Ministrstva za zdravje o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo za leto 2016 ter o posredovanju podatkov o njihovi porabi ter o dostopnosti do navedenih zdravil iz plazme, zbrane v Republiki Sloveniji z dne 3. 6. 2016, št.167-4/2015, ter na podlagi mnenja Službe Vlade republike Slovenije zakonodajo. Prav tako je bilo pred podpisom pogodbe pridobljena razlaga Ministrstva za zdravje glede skladnosti prej omenjenih navodil z določbami ZJN-3 oziroma ustreznosti Kupoprodajne pogodbe o preskrbi z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo izdelanimi iz plazme, zbrane v Republiki Sloveniji. Omenjeno razlago s strani Ministrstva za zdravje smo pridobili 22. 11. 2016, torej pred podpisom pogodbe z ZTM (pogodba je bila z naše strani podpisana 29. 11. 2016. Zaradi zgoraj navedenih dejstev osebna mnenja posameznega zaposlenega niso relevantna. • Z ovadbami zoper UKC Maribor nismo seznanjeni.

• Zamenjave članov Sveta zavoda so v pristojnosti ustanovitelja oziroma Ministrstva za zdravje.

• Določene spremembe v organizacijskem smislu, ki sem jih izvedel kot v. d. direktorja UKC Maribor, so bile posledice poslovnih odločitev v smislu izboljšanja delovnih procesov.

• Pravni stroški UKC Maribor na letni ravni se z odhodom dr. Danka, ne bodo povečali, oziroma pričakujem, da se bodo ti stroški znižali. Približno pred dvema letoma prišlo do občutnega povečanja stroškov pravnega svetovanja, ker pričakujem, da tovrstnega pravnega svetovanja v bodoče ne bomo potrebovali, tudi iz tega razloga pričakujem upad stroškov. Težko je ocenjevati stroške, saj so stroški odvisni od števila in zahtevnosti pravnih primerov.

• Vsa javna naročila vedno izvajamo v skladu z obstoječo zakonodajo v RS in v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

• S podjetjem Praetor smo bili v kontaktih glede problematike javnih naročil. Dosedanje sodelovanje na tem področju, pa za UKC Maribor finančnih posledic.

• Dne 1. 1. 2017 je bila spremenjena Sistemizacija delovnih mest UKC Maribor tako, da sta se dve delovni mesti pravnikov iz Oddelka za javna naročila prenesli v Pravni oddelek z namenom zagotoviti bolj kakovostno in učinkovito pravno podporo celotnemu UKC, saj bo Pravni oddelek s tem pokrival vso pravno problematiko. Z vključitvijo strokovnih sodelavk iz Odd. za JN v Pravni oddelek, bo ta celoviteje obravnaval primere tako s področja javnega naročanja, kakor tudi drugih bolj splošnih področjih nabave materiala in storitev.

• G. Danku je prenehalo delovno razmerje iz poslovnih razlogov, P. Weissensteinerju pa iz krivdnih razlogov. D. Kuhar je še vedno zaposlen v UKC, prav tako še dva kandidata za direktorja, David Felser, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego in Janez Lencl, vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing.

• Ni v direktorjevi pristojnosti, da bi objavil razpis za direktorja UKC. Glede na ugotovitve in sklepe državnih organov bom ravnal v skladu z zakonodajo.[/su_box]

janez lavre3ukcmb

Št. komentarjev: 14
 1. erika pravi

  Tako je, če javne zavode vodijo dokazano nesposobni ljudje. Ob tem da zganjajo še klientelizem in nepotizem. Za kozlat!

 2. poly pravi

  Izbira takšnega podjetja zagotovo ni naključje, zagotovo so od zadaj mastne provizije. KPK in NPU a delate kaj???

 3. karli pravi

  Kar dela tale direktor pa že meji na celo serijo kaznivih dejanj! Res smo postali ena navadna ušiva banana republika!

 4. nace pravi

  Lavreta nagnat dokler je še vsaj kamen na kamnu v tej bolnici. Kot kaže je njegova primarna naloga predvsem poskrbeti za svoje politične dolžnike, od SMC do NSi.

 5. Narim pravi

  Ve se kdo je krif.

  Mil.anče.

 6. Nata46 pravi

  Saj ni kaj.? Iz dežja, pod kap !!

 7. Franci pravi

  Malo ustavite konje. Če je vlada določila ceno 82 E/enoto in je nabavil po ceni 41€/enoto je pač najceneje. Če je kvaliteta dobra ni kaj. Kemofarmacija pa je bila vedno najdražja. Naj znižajo še cene zdravil pa bo.

 8. Franci pravi

  Malo ustavite konje. Če je vlada določila ceno 82 E/enoto in je nabavil po ceni 41€/enoto je pač najceneje. Če je kvaliteta dobra ni kaj. Kemofarmacija pa je bila vedno najdražja. Naj znižajo še cene zdravil pa bo.

 9. Janša pravi

  Fučka mi se….

 10. raft pravi

  Avstrijske dežele domovina mojih prednikov in upam tudi mojih potomcev.

 11. prešeren pravi

  raft
  ne imej potomcev.
  bo bolje za vse.

 12. raft pravi

  q

 13. raft pravi

  prešeren pravi:

  raft
  ne imej potomcev.
  bo bolje za vse.
  —————————–
  Zanimivo, da si čoban kot si ti da naziv prešeren. Slišim, da se je raz-čefu-rjenje Slovenije že začelo. Veš o tem kaj več?

 14. raft pravi

  p

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen