[Posledice nevidne zdravstvene reforme Golobove vlade] V prvih treh tednih zdravniške stavke prestavili oziroma odpovedali vsaj 6838 zdravstvenih storitev

2

V prvih treh tednih stavke Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so v bolnišnicah skupaj odpovedali oziroma prestavili vsaj 6838 terminov zdravstvenih storitev. Stanje je po ustanovah različno – v nekaterih bolnišnicah je na določenih področjih odpadlo tudi do 30 odstotkov storitev, v drugih pa storitev sploh niso odpovedovali.

STA objavlja seznam števila odpadlih zdravstvenih storitev po bolnišnicah. Iz nekaterih bolnišnic so poslali podatke le v deležih. Splošna bolnišnica (SB) Ptuj in Psihiatrična bolnišnica Begunje podatkov nista posredovali.

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana

V ljubljanskem kliničnem centru je v prvih treh tednih stavke zaradi nje odpadlo 1688 storitev, kar je približno dva do tri odstotke.

UKC Maribor

V času stavke sindikata Fides je v mariborskem kliničnem centru odpadlo od 10 do 15 odstotkov vseh obravnav.

SB Celje

V SB Celje je od 15. januarja do vključno 5. februarja odpadlo 274 od 1087 napovedanih operativnih posegov, kar znaša 25 odstotkov tega programa.

Na specialistično ambulantnem delu so od 31.698 naročenih odpovedali 1469 specialističnih ambulantnih pregledov in diagnostike, kar predstavlja 4,6 odstotka naročenih zdravstvenih storitev v specialistično ambulantni dejavnosti v tem obdobju.

SB Murska Sobota

V soboški bolnišnici so zaradi stavke odjavili približno 150 operativnih posegov in 700 pregledov ali diagnostičnih storitev. Vsi odjavljeni bolniki so prejeli nadomestni termin.

SB Slovenj Gradec

V slovenjgraški bolnišnici je v prvih treh tednih stavke odpadlo 10 odstotkov zdravstvenih storitev v hospitalnem delu, hkrati pa je odpadlo tudi 30 odstotkov ambulantnih obravnav.

SB Jesenice

Do začetka prejšnjega tedna so v jeseniški bolnišnici odpovedali 0,72 odstotka vseh nenujnih ambulantnih pregledov in posegov ter 6,1 odstotka nenujnih planiranih operativnih posegov.

Trenutno ambulantni pregledi pri njih potekajo brez odpovedi, odpovedani pa so operativni posegi v sklopu posebnih programov.

SB Novo mesto

V novomeški bolnišnici je bilo zaradi stavke doslej odpovedanih 839 ambulantnih pregledov oziroma 11 odstotkov od skupno 7269 ter 85 elektivnih operacij oziroma 20 odstotkov od skupaj 418. To skupaj predstavlja približno 15 odstotkov nenujnih zdravstvenih storitev.

SB Izola

V izolski bolnišnici je v prvih treh tednih stavke skupaj odpadla 401 zdravstvena storitev – odpadlo je 46 operativnih posegov in 355 ambulantnih pregledov.

SB Nova Gorica

V novogoriški bolnišnici je v prvih treh tednih stavke zaradi nje od 215 načrtovanih odpadlo 50 operacij ali 23 odstotkov. Od 11.198 naročenih je odpadlo 178 ambulantnih pregledov ali 1,6 odstotka.

SB Trbovlje

V trboveljski bolnišnici so v prvih treh tednih od 9991 odpovedali 88 terminov. Bolniki že imajo predvidene nove termine, ki se bodo “udejanjili po koncu stavke”.

SB Brežice

V SB Brežice je zaradi stavke skupaj odpadlo 165 zdravstvenih storitev. Odpadlo je 120 specialističnih pregledov, kar predstavlja okoli šest odstotkov mesečno načrtovanih pregledov, ter 45 operativnih posegov, kar predstavlja okoli 15 odstotkov mesečnega načrta.

Bolnišnica Topolšica

Zdravniki Bolnišnice Topolšica se pridružujejo stavki in podpirajo stavkovne zahteve, vendar delajo brez sprememb. Tako v bolnišnici niso odpovedovali posegov ali prenaročali bolnikov zaradi stavke.

Bolnišnica Sežana

V Bolnišnici Sežana zaradi stavke ne odpovedujejo terminov zdravstvenih storitev.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra je bilo v obdobju prvih treh tednov stavke opravljenih 13 odstotkov oziroma 42 manj operativnih posegov ter 24 odstotkov oziroma 220 manj prvih pregledov. Podatki veljajo za obdobje v primerjavi z enakim obdobjem v januarju 2023 oziroma glede na pogodbene obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča

Iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča konkretnih številk odpadlih zdravstvenih storitev niso posredovali. So pa pojasnili, da je na bolnišničnih oddelkih ta teden zaznati upad za približno štiri odstotke, kljub temu, da sprejemajo vse bolnike, ki so mlajši od 18 ali starejši od 65 let.

V ambulantnem delu pa po ocenah beležijo od 20 do 30 odstotkov odpovedi terminov, vendar se trudijo na odpadle termine razporejati bolnike, ki spadajo med izjeme, zato je upad dela v ambulantah manjši.

Ostale zdravstvene storitve potekajo nemoteno. Gre za področja fizioterapije, delovne terapije, logopedije, ortotike in protetike, psihologije, socialnega dela in zdravstvene nege.

Klinika Golnik

Na Kliniki Golnik so zaradi stavke zdravnikov v prvih treh tednih prenaročili 85 bolnikov od skupno 5051 naročenih, kar predstavlja 1,7 odstotka.

Onkološki inštitut Ljubljana

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana v prvih treh tednih stavke zaradi nje niso prenaročali zdravstvenih storitev.

Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični

V Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični zaradi stavke niso odpovedovali zdravstvenih storitev. Zdravniki stavko podpirajo, vendar je ne izvajajo, ker so njihovi bolniki otroci.

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj do odpadanja zdravstvenih storitev “praktično ni prihajalo”, saj so dolžni obravnavati večino pacientk.

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna

V Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna so vse pacientke, ki so jim zaradi stavke odpovedali termin, že obravnavali. Na vprašanje, koliko je bilo teh terminov, niso odgovorili.

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

V Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana zaradi stavke zdravstvene storitve niso odpadale.

Psihiatrična bolnišnica Idrija

V Psihiatrični bolnišnici Idrija zaradi stavke ne beležijo odpadlih obravnav.

Psihiatrična bolnišnica Ormož

V Psihiatrični bolnišnici Ormož v času stavke zagotavljajo neprekinjeno obravnavo pacientov. Tako vseskozi nemoteno poteka delo v sprejemni, urgentni ambulanti, na bolnišničnih oddelkih in v dnevnih programih bolnišnice. Prav tako brez izpadov poteka delo v enoti za zdravljenje bolezni odvisnosti in psihoterapijo.

Le v rednih ambulantah, kjer obravnavajo naročene paciente, mlajše od 65 let, so na začetku stavke prerazporedili ambulantne preglede na mesec februar. V ambulantah v Ormožu in na Ptuju je bilo kljub izpadu redne ambulantne specialistične dejavnosti opravljenih 246 pregledov, prerazporejenih pa je bilo 164 pregledov.

V hospitalni obravnavi pa se je število sprejemov in obravnav v času stavke v povprečju povečalo.

Od 1. februarja sicer v polnem obsegu ponovno poteka vsa specialistična ambulantna dejavnost.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je bilo v prvih treh tednih stavke opravljenih 832 ambulantnih pregledov, od tega 177 urgentnih. Odpovedanih terminov je bilo 240, kar znaša približno 29 odstotkov.

Na hospitalnem delu zaenkrat ne beležijo posebnosti glede na predhodno obdobje. Obračun storitev (število odpustov) opravijo enkrat mesečno, zato bodo morebitni izpad beležili šele v naslednjih mesecih.

Vir: odgovori zdravstvenih ustanov za STA

Št. komentarjev: 2
  1. linke pravi

    elektro pedru je treba narediti lobotomijo

  2. alojz pravi

    Golob bo uničil ne samo zdravstveni sistem, ampak vso Slovenijo! Predčasne volitve bi morale biti že včeraj!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen