V SDS koaliciji zaradi sklica več sej mandatno-volilne komisije na temo RTVS očitajo zlorabo oblasti

0

V SDS menijo, da je šlo pri sklicu sej mandatno-volilne komisije DZ o seznanitvi z nezakonito razrešitvijo nekdanje direktorice Televizije Slovenija in predlogih za razrešitev programskih svetnikov RTVS za zlorabo oblasti, seje pa da so bile sklicane brez poslovniške podlage. Vodstvo DZ in poslanske skupine pozivajo, naj se do tega opredelijo.

Mandatno-volilna komisija DZ je namreč v začetku maja seznanila s sodbama višjega delovnega in socialnega sodišča o nezakonitosti sklepa programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) o imenovanju generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha in njegovi nezakoniti razrešitvi direktorice Televizije Slovenije (TVS) Natalije Gorščak.

Seznanitveno sejo mandatno-volilne komisije DZ je takrat sklicala njena predsednica Janja Sluga (Svoboda), saj da se morajo s sodbama seznaniti, ker je nezakonite odločitve sprejemal še nekdanji programski svet RTVS, v katerega člane imenuje tudi DZ. V SDS so sejo obstruirali, saj so prepričani, da za sklic seje ni obstajala poslovniška podlaga.

V SDS jih je nato še dodatno razburil sklic štirih sej mandatno-volilne komisije DZ, na katerih bi člani komisije obravnavali predloge za razrešitev devetih članov programskega sveta RTVS, ki so jim predlagatelji sklepa med drugim očitali, da so glasovali za nezakonit sklep o imenovanju generalnega direktorja RTVS Graha Whatmougha januarja 2021 in nato njegovo ponovno imenovanje marca 2022. O razrešitvi svetnikov sicer člani komisije DZ niso nikoli odločali, saj je ustavno sodišče še pred tem odpravilo začasno zadržanje dela novele zakona o RTVS in tako prižgalo zeleno luč konstituiranju sveta RTVS, ki je ob novi ureditvi upravljanja javnega zavoda nadomestil nekdanji programski svet.

Vodja poslancev SDS pa je zaradi omenjenih sklicev sej mandatno-volilne komisije na predsednico DZ naslovila šest dopisov za pridobitev mnenja zakonodajno-pravne službe DZ o upravičenosti sklica sej. “Zaradi ignorance, samovoljne odločitve o nerelevantnosti zahteve in zavrnitvi dostopa do dokumenta z njene strani je bila vodja poslanske skupine omenjeno mnenje prisiljena pridobiti na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja,” so danes v SDS zapisali v sporočilu za javnost.

Po njihovem prepričanju pa je “nerazumljivo zavračanje” zahtev dobilo “pravi obraz” ob prejemu mnenja zakonodajno-pravne službe, ki je po navedbah SDS ugotovila, da so predlogi sklepov o razrešitvi programskih svetnikov RTVS v neskladju z načelom zaupanja v pravo, pravne varnosti, vladavine prava, delitve oblasti, pa tudi v neskladju s svobodo izražanja, zakonom in poslovnikom DZ.

S tem se je po mnenju SDS razkrila “izjemno huda in zaskrbljujoča zloraba oblasti in poseg v pristojnost sodne veje oblasti”, kar za zaščito dobrega imena DZ terja odziv, da se takšne zlorabe v hramu demokracije ne bodo nikoli več zgodile, so prepričani v SDS.

Vodja poslancev SDS Godec je tako na predsednico in podpredsednike DZ, vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnostih naslovila poziv k “opredelitvi v zvezi s spoštovanjem pravne države pri delu DZ”.

Predsednici DZ Klakočar Zupančič, predsednici mandatno-volilne komisije Sluga in ostalim koalicijskim poslancem ob tem še očitajo sodelovanje pri zlorabi oblasti, poseg v pristojnost sodne veje oblasti ter samovoljno in neustavno ravnanje, v nasprotju tudi z zakonodajo in poslovnikom DZ, ki po prepričanju SDS ne bi smelo ostati spregledano.

Godec odziv vseh, na katere je naslovila omenjeni poziv, pričakuje do ponedeljka.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen