Po potrditvi kolegija predsednice DZ pred poslanci v četrtek rebalans in interventni zakon o ukrepih po ujmi

0

Kolegij predsednice DZ je potrdil časovnico sprejemanja interventnega zakona o ukrepih za odpravo posledic poplav in plazov v začetku avgusta. DZ ga bo obravnaval po nujnem postopku in o njem odločal v četrtek na izredni seji. Na njej bodo obravnavali tudi spremembe proračunskih dokumentov.

Predlog interventnega zakona je vlada sprejela minuli teden in ga poslala v obravnavo DZ po nujnem postopku. Poslanci so tak način sprejemanja zakona potrdili, prav tako so potrdili zelo napeto časovnico obravnave, glede katere pa je bila kritična zakonodajno-pravna služba DZ.

Zakonski predlog, ki obsega 172 členov, bo moralo vmes obravnavati še matično delovno delo, seja je sklicana za sredo ob 12. uri. To pa pomeni, da bo morala zakonodajno-pravna služba zakon pregledati v dveh dneh. “Rok dveh dni za preučitev predloga zakona je bistveno prekratek glede na obseg in glede na zahtevnost predloga zakona. Predlog zakona namreč ne določa samo pravic, ampak tudi obveznosti, kot so posegi v lastninsko pravico in pa tudi nove davčne obveznosti,” je dejala vodja zakonodajno-pravne službe Nataša Voršič.

Po njenih besedah rok dveh dni tudi ne upošteva poslovniško določenega roka za podajo mnenja lokalnih skupnosti v zakonodajnem postopku, ki je 15 dni, prav tako pa ne upošteva poslovniško določenega okvirnega roka za izvedbo izredne seje, ki je prav tako 15 dni. “Namen rokov je, da se spoštujejo in da omogočajo učinkovito, hkrati pa tudi strokovno delo,” je opozorila.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je z njo strinjala, a dodala, da se vsi zavedajo situacije, v kateri smo. Podobno je izpostavila generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl, ki je zagotovila, da na vladi spoštujejo DZ kot institucijo, njegove postopke in vlogo zakonodajnopravne službe. “Po drugi strani pa nas trenutna situacija in stanje na terenu silita, da hitro priskočimo na pomoč prebivalcem, gospodarstvu, da urejamo infrastrukturo, zato res izjemoma prosim, da zadeve obravnavamo urgentno,” je dejala.

Poslanci so se z oceno strinjali in potrdili tako nujni postopek kot dnevni red četrtkove seje.

Na njem bosta tudi predlog rebalansa državnega proračuna za letos in predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za letos in prihodnje leto. Odbor za finance bo predloga obravnaval v torek, seja se bo začela ob 14. uri.

V okviru mandatno-volilnih zadev pa bo DZ predvidoma obravnaval predlog sklepa o pravici nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo v vladi, če bodo pravočasno prejeli predlog sklepa mandatno-volilne komisije.

Seja se bo začela v četrtek ob 9. uri.

V petek popoldne oziroma takoj po izpolnitvi zakonskih pogojev pa bo predsednica DZ sklicala še eno sejo DZ, na kateri bodo poslanci obravnavali predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen