Svet RTVS potrdil razpis za predsednika uprave, rok za prijavo 30. junij, (politična) uprava bo z delom začela sredi julija

0

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na današnji seji potrdil besedilo razpisa za predsednika in dva člana štiričlanske uprave. Razpis bo objavljen jutri, rok za prijavo se izteče 30. junija.

Predsednika uprave bo imenoval svet, kot tudi še dva člana na predlog predsednika. Četrti član bo delavski direktor, ki ga bodo izvoli zaposleni na zavodu.

Člani uprave, ki jih imenuje svet, morajo skladno z zakonom imeti najmanj deset let delovnih izkušenj s področja, za katerega so zadolženi, poznati morajo problematike dejavnosti javnih medijskih servisov in ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTVS. Predsednik uprave mora ob tem imeti še vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v večjih sistemih z najmanj 100 zaposlenimi. Kandidat mora prijavi med drugim priložiti tudi življenjepis ter program dela in vizijo razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje.

Rok za prijavo se bo iztekel 30. junija, za tem pa bodo kandidati, ki bodo oddali popolne vloge, povabljeni na razgovor. Predsednik sveta RTVS Goran Forbici računa, da bi nova uprava delo lahko začela sredi julija.

Forbici, ki so ga svetniki na to mesto izvolili na ponedeljkovi konstitutivni seji, je sicer na začetku seje kot ključno nalogo novega sveta RTVS izpostavil, da javna medijska hišna znova postane sinonim za verodostojnost informacij, nepristransko poročanje ter dosledno spoštovanje uredniške in novinarske avtonomije in zgled za kulturo dialoga v javnem prostoru.

Obenem je zavrnil očitke v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, da so se na prvi seji sveta ukvarjali s preteklostjo, namesto da bi govorili o prihodnosti. Po Forbicijevih besedah bi namreč ob konstituiranju novega organa javnega zavoda pričakovali predstavitev aktualnega stanja, realizacije programskega in finančnega načrta in nadaljnjih načrtih največje slovenske medijske in kulturne hiše. “Namesto tega je raje meni nič tebi odšel za en mesec na dopust in od tam začel podcenjujoče tvitati,” je bil oster Forbici.

Grah Whatmough je namreč v sredo na Twitterju zapisal, da so se svetniki na ponedeljkovi konstitutivni seji, namesto s prihodnostjo ukvarjali zgolj s preteklostjo in lovom na čarovnice. Pozval je k čimprejšnji pripravi programsko-produkcijskega in finančnega načrta za prihodnje leto ter ocenil, da zavod čim prej potrebuje operativno upravo s polnim mandatom.

Že na samem začetku seje se je sicer razprava vrtela okoli vprašanja prenosa seja na drugem programu Televizije Slovenija. Forbici je opozoril naj prenos dogajanja ne poteka v času prekinitve sej. V. d. direktorja televizije Uroš Urbanija se je ob tem skliceval na zakon o RTVS, ki določa, da svet RTVS ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezani z objavo delov programa. Svetnik Tadej Troha pa je opozoril, da ne gre za vprašanje posega v program, ampak vprašanje javnosti sej. Poslovnik namreč določa, da so seje odprte za javnost, ne pa tudi dogajanje med sejami. Tudi Ilinka Todorovski je poudarila, da nihče od svetnikov ne komentira programske vsebine, lahko pa zastavljajo vprašanja o programski vsebini. Ob tem je predlagala, da na tej točki razpravo prekinejo in z njo nadaljujejo na naslednji seji, ko bodo o tem tudi pridobili pravna mnenja.

Odgovorni urednik informativnega programa drugega programa Televizije Slovenija Rajko Gerič je sicer pojasnil, da zaradi prenosa ne trpi siceršnji program, avdio prenos pa da so prekinili v trenutku, ko je bila seja prekinjena.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen