Prihodnji teden v parlamentu: Na izredni seji o predlogu resolucije o Rusiji

0

DZ bo prihodnji teden na zahtevo SDS na izredni seji razpravljal o predlogu resolucije za uvrstitev Rusije med države, ki podpirajo terorizem. Na pristojnih delovnih telesih pa bodo imeli poslanci na mizi zahtevo za ponovno odločanje o noveli zakona davčnem potrjevanju računov ter predlog za imenovanje članov nove preiskovalne komisije.

Poslanci SDS za uvrstitev Rusije med države, ki podpirajo terorizem

Poslanci se bodo v četrtek na zahtevo SDS sestali na izredni seji, na kateri bodo razpravljali o predlogu resolucije o uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo terorizem. Resolucijo so predlagali v SDS, kjer menijo, da bi s takšno resolucijo dali jasno in nedoumno sporočilo, da Slovenija najostreje obsoja ruska agresorska dejanja, ukrajinskemu narodu pa “izkazali vso podporo pri njihovem boju za prihodnost lastnega naroda”.

Predlog ne uživa podpore koalicije, resolucijo je zavrnil tudi odbor za zunanjo politiko. Poslanska večina je pritrdila mnenju vlade, da razglasitev Rusije kot države, ki podpira terorizem, ne bi prispevala k umiku ruskih sil z ukrajinskega ozemlja in zaustavitvi agresije. Je pa odbor na predlog koalicije sprejel sklepe, v katerih med drugim obsoja agresijo Rusije ter pričakuje, da bo vlada Ukrajini še naprej zagotavljala ustrezno pomoč.

Po vetu DS poslanci znova o davčnem potrjevanju računov

Pred redno sejo, ki se bo začela 20. marca, bodo pristojna delovna telesa v prihodnjem tednu še pripravljala gradiva zanjo. Ker bodo poslanci na plenarnem zasedanju po vetu državnega sveta ponovno odločali o noveli zakona o davčnem potrjevanju računov, se bo do zahteve DS v sredo opredelil odbor za finance.

Novela vnovič uvaja obveznost izročanja računa potrošniku za kupljeno blago oz. prejeto storitev. Državni svet pa je nanj izglasoval odložilni veto, saj je večina svetnikov pritrdila oceni, da je prelaganje odgovornosti izdaje računa na kupca, s tem ko mu za morebiten neprevzem računa grozi globa, nesprejemljivo. DZ bo moral zdaj o noveli glasovati še enkrat, tokrat jo mora podpreti najmanj 46 poslancev.

Nova preiskovalna komisija bo lahko kmalu začela delo

Na redni seji bo DZ tudi imenoval vodstvo in člane nove preiskovalne komisije, druge v tem mandatu, sklep o tem pa bo v četrtek pripravila mandatno-volilna komisija. Po predlogu bo preiskovalno komisijo, ki se bo ukvarjala s preiskovanjem sumov nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, vodil poslanec Gibanja Svoboda Miha Lamut. V komisiji bodo s po enim članom in namestnikom člana zastopane vse poslanske skupine.

DZ je parlamentarno preiskavo na zahtevo poslancev Svobode odredil konec februarja, ugotavljala pa bo morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vplivanja na delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja. Preiskava bo zajema obdobje od nastopa prejšnje vlade do odreditve preiskave.

Skupna seja odborov o projektu gradnje kanala C0

Parlamentarna odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter za infrastrukturo, okolje in prostor bosta v sredo na skupni nujni seji razpravljala o projektu gradnje kanala C0 v Ljubljani. Sklic seje so zahtevali v SDS, kjer so prepričani, da projekt ogroža pitno vodo v prestolnici. V zahtevi za sklic seje so zapisali, da gradnji nasprotujejo občani in lastniki okoliških zemljišč, ki trdijo, da Mestna občina Ljubljana za gradnjo nima ustreznih dovoljenje.

Na gradbišču je v zadnjih mesecih večkrat prišlo do incidentov, posredovati je morala tudi policija. V SDS odboroma predlagajo več sklepov, med drugim naj obsodijo nespoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode. Vlado, ministrstvo za naravne vire in prostor ter policijo bi pozvali, naj sprejmejo ukrepe, da se do pridobitve vseh ustreznih dovoljenj gradnja kanala zadrži.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 14. 3.

14.00 zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva vlade; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qOm4bk

14.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo razpravljali o človekovi pravici do varnosti in dostojanstva v svetu interneta; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qu6y7n

18.00 skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo razpravljali o posledicah za slovensko samooskrbo s hrano in prehransko varnost v primeru uveljavitve predloga uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev; povezavi do sklicev na portalu DZ: sta.si/quuZPp in sta.si/q47tEL

SREDA, 15. 3.

8.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo razpravljali o sumih nepravilnosti in nesmotrnosti pri poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija v letu 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qz2RWK

9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali mnenje odbora o zahtevi DS za ponovno odločanje DZ o noveli zakona o davčnem potrjevanju računov; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qEA6AA

11.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Sveta EU o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju odločb in sprejemanju javnih listin v zadevah v zvezi s starševstvom ter uvedbi evropskega potrdila o starševstvu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qllUSR

13.00 delno zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva vlade, mednarodno dejavnost DZ, pobudo za sklenitev sporazuma o zračnih prevozih med slovensko in ruandsko vlado ter pobudo za sklenitev sporazuma o sodelovanju med vlado in Organizacijo ZN za industrijski razvoj v zvezi s posebnimi prispevki v sklad za industrijski razvoj; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qdThOP

13.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta EU o čiščenju komunalnih odpadnih voda ter zahtevo za oceno ustavnosti zakona o vodah; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qlNAxK

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali mnenja k noveli zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, dopolnitvi zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema ter noveli zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti; povezava do sklica na portalu DS: sta.si/qRXjk7

14.00 skupna seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o ukrepanju za zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika in zlorabi moči ter uporabi nasilja pri tem; povezavi do sklicev na portalu DZ: sta.si/qTf4bt in sta.si/qmCpby

ČETRTEK, 16. 3.

8.00 zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva vlade; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q5mNmr

9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov preiskovalne komisije DZ, ki bo preiskovala sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q1hWKs

12.00 izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog resolucije DZ o uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo terorizem; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qtLSV

PETEK, 17. 3.

9.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali zahtevo Upravnega sodišča RS za oceno ustavnosti zakona o veterinarstvu ter na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o problematiki plačil za kmetovanje na območjih z omejitvami in o pomoči pri organizaciji mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qPRk2R

9.00 delno zaprta skupna seja odbora DZ za zunanjo politiko in odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 23. in 24. 3. v Bruslju, za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve, ki bo 20. 3. v Bruslju, ter za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 21. 3. v Bruslju; odbor DZ za zadeve EU bo nato med drugim obravnaval še gradivo za zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 20. 3. v Bruslju; povezavi do sklicev na portalu DZ: sta.si/qRAye0 in sta.si/qKIXkb

14.00 skupna seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o novih ciljih zmanjšanja izpustov CO2 za nova osebna vozila in lahka gospodarska vozila; povezavi do sklicev na portalu DZ: sta.si/qa38nF in sta.si/qaKK7L

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen