Prihodnji teden v parlamentu: Izredna seja o interventnem zakonu za posredovanje ob visokih cenah energije

0

Poslanci bodo na petkovi izredni seji obravnavali interventni zakon za posredovanje ob visokih cenah energije, ki med drugim predvideva zagotovitev zmanjšanja porabe elektrike v času največjih obremenitev omrežja. Preiskovalna komisija, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja volilne kampanje, pa bo znova poskušala zaslišati vabljene priče.

Poslanci o interventnem zakonu za posredovanje ob visokih cenah energije

Poslanci bodo v petek na izredni seji DZ obravnavali predlog interventnega zakona za posredovanje ob visokih cenah energije. Ta med drugim predvideva zagotovitev zmanjšanja porabe elektrike v času največjih obremenitev omrežja in dodatno subvencioniranje obnovljivih virov energije. Na drugi strani bodo prihodki od prodaje elektrike nad določeno ceno pripadli državnemu proračunu. Predlog je pripravljen na podlagi dogovora ministrov EU, pristojnih za energijo, s konca septembra, vsebuje pa tudi nekatere nacionalne posebnosti.

Poslanci bodo na seji glasovali tudi o predlogu novele zakona o divjadi in lovstvu. Gre za ohranitev lovišča Prodi Razor tudi po 1. januarju 2023, in sicer z istim upravljavcem, s čimer ohranjajo trenutno veljavno ureditev.

O seji se bodo sicer vodje poslanskih skupin dogovorili na sredinem kolegiju predsednice DZ.

Preiskovalna komisija DZ v nov poskus zaslišanj glede sumov nezakonitega financiranja volilne kampanje

Na zaslišanje pred preiskovalno komisijo, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja volilne kampanje pred letošnjimi volitvami v DZ, so znova vabljeni poslanec stranke SDS Janez Magyar, župan Vrhnike Daniel Cukjati, direktor Komunale Novo Mesto Bojan Kekec in direktor trženja Novih Obzorij Domen Rant. Do zaslišanj 17. novembra ni prišlo, ker se priče seje niso udeležile.

Komisija je zato na zaprtem delu seje sprejela sklep, da bodo priče v primeru nadaljnjega izogibanja zaslišanju pred komisijo denarno kaznovali ali jih bodo prisilno privedli na zaslišanje. Sprejela pa je tudi sklep, da bo od bank zahtevala račune posameznih podjetij, “ker smo iz dosedanjega gradiva, ki smo ga pridobili, ugotovili sume zelo čudnega poslovanja,” je za STA takrat povedala predsednica komisije Mojca Šetinc Pašek.

Skupna seja odborov za obrambo in zunanjo politiko o urjenju ukrajinskih vojakov

Države članice Evropske unije so 14. novembra tudi uradno zagnale misijo urjenja ukrajinskih vojakov, ki bo potekala na ozemlju EU. V okviru misije, imenovane EUMAM Ukrajina, nameravajo izuriti do 15.000 vojakov. Misija bo nudila urjenje tako na ravni posameznikov kot tudi enot do ravni brigade, uriti pa nameravajo tudi posebne enote. Pri misiji bo sodelovala tudi Slovenija, o nameri pa bosta v četrtek govorila odbora za obrambo in za zunanjo politiko na skupni seji.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 5. 12.

14.00 izredna seja DS, na kateri bodo obravnavali predlog odložilnega veta na novelo zakona o dohodnini; povezava do sklica na portalu DS: sta.si/qaI9hk

14.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi obravnavali predlog o dopolnitvah zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qhfvR0

TOREK, 6. 12.

14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali predlog o dopolnitvi zakona o divjadi in lovstvu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qhEsNI

SREDA, 7. 12.

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali mednarodno dejavnost DZ; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qJxfh9

10.00 seja komisije DZ za poslovnik, na kateri bodo obravnavali pobudo za razlago prvega odstavka 63. člena, 95. člena, 97. člena ter 83. člena poslovnika DZ; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q90mE4

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2021, predlog mnenja k predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov, predlog sklepa k zaključkom posveta o zgodnjem odkrivanju raka prostate s presejalnim programom, predloge sklepov o podelitvi priznanj DS ter poročila o delu DS za leto 2022 ter v šestem mandatu DS; povezava do sklica na portalu DS: sta.si/qevwhN

14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali deveto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, letno poročilo o delu policije za leto 2021 ter poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019-2023 za leto 2021; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qCAWVJ

ČETRTEK, 8. 12.

8.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali poročilo ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qnHECO

8.30 nadaljevanje prve seje ustavne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qPKqsA

9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog sklepa o imenovanju članov Sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Sloveniji, predlog o spremembi sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov preiskovalne komisije o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank, predloga za imenovanje viceguvernerja Banke Slovenije in za sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču RS ter ugotovitev prenehanja mandata sodnice porotnice Delovnega sodišča v Mariboru; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qc4YhF

11.00 seja komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri bodo obravnavali informacijo o položaju in delovanju Slovencev po svetu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q7QWkF

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali posebno poročilo zagovornika načela enakosti o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q1rRo1

14.00 zaprta skupna seja odbora DZ za obrambo in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo razpravljali o nameri o sodelovanju Slovenije v misiji EU za vojaško pomoč v podporo Ukrajini; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qGV7bI

PETEK, 9. 12.

9.00 delno zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 15. in 16. v Bruslju, za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve, ki bo 12. v Bruslju ter za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 13. v Bruslju; odbor DZ za zadeve EU bo nato obravnaval še gradiva za zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 11. in 12. v Bruslju in za zasedanje Sveta EU za promet, telekomunikacije in energijo, ki bo 12. v Bruslju, ter predlog stališča RS do predloga uredbe Sveta EU o vzpostavitvi mehanizma za korekcijo trga za zaščito državljanov in gospodarstva pred previsokimi cenami; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qRaNBb

9.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ glede sumov nezakonitega financiranja strank, na kateri se bodo dogovorili o delu ter kot priče zaslišali Janeza Magyara (ob 9.30), Daniela Cukjatija, Bojana Kekca in Domna Ranta; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qlYwg8

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen