Danes in v četrtek volitve v državni svet

0

Danes in v četrtek bodo potekale volitve v državni svet. Najprej bodo danes na volilnih zborih odločili o 22 predstavnikih lokalnih interesov, v četrtek pa še o 18 predstavnikih funkcionalnih interesov, torej delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev ter negospodarskih dejavnosti.

Na volilnih zborih odločajo elektorji. Za svetniška mesta, ki jih zasedajo predstavniki funkcionalnih interesov, so jih določile interesne organizacije. Za mesta, ki so namenjena predstavnikom lokalnih interesov, pa občinski in mestni sveti.

Člani DS so voljeni za dobo petih let, svojo funkcijo pa z izjemo predsednika, ki je v DS zaposlen, opravljajo nepoklicno. Volitve se opravijo najprej dva meseca in najpozneje 15 dni pred iztekom mandatne dobe. Ta se računa od dneva njegove prve seje, ki je v tekočem mandatu potekala 12. decembra 2017.

Za 40 svetniških mest je skupno skoraj sto kandidatov, med njimi je tudi kar nekaj svetnikov aktualnega sklica. Za nov mandat se jih med 22 predstavniki lokalnih interesov poteguje 14, med 18 predstavniki funkcionalnih interesov pa deset.

Kot ocenjuje predsednik DS Alojz Kovšca, je DS v sedanji sestavi svojo nalogo opravil odlično. Po njegovih besedah veliko pove že sam pogled na statistiko dela državnih svetnic in svetnikov. Vse dosedanje mandate so presegli po številu vloženih zakonodajnih predlogov, pa tudi po uspešnih vetih, bili so aktivni pri vlaganju ustavnih presoj.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen