Prihodnji teden v parlamentu: Poslance na izredni seji in sejah posameznih delovnih teles čakajo proračunski dokumenti

1

DZ se bo v ponedeljek sestal na izredni seji, na kateri se bo seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti. Dan pozneje bo stekla razprava o proračunskih dokumentih na sejah delovnih teles. Odbor za notranje zadeve bo prihodnji teden obravnaval še vladna predloga novel s področja informacij javnega značaja in dela v policiji.

Na izredni seji predstavitev predloga proračunov

DZ se bo s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in preostalimi proračunskimi dokumenti seznanil na izredni seji, ki jo je kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič sklical za ponedeljek. Dan pozneje bo stekla razprava na sejah delovnih teles, DZ pa bo oba proračuna predvidoma potrjeval proti koncu novembra.

V ponedeljek bosta v skladu s poslovnikom DZ predlog proračunov poslancem predstavila predsednik vlade Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič. Skupaj bosta imela za nastop 60 minut časa. Vsebinske razprave poslovnik na tej seji ne predvideva, bo pa potekala pozneje na sejah zainteresiranih delovnih teles DZ. Te bodo sklicane med 11. in 20. oktobrom.

Za leto 2023 je DZ proračun sprejel že novembra lani, zdaj pa vlada predlaga nekaj popravkov. “Leto 2023 bo zaznamovano s financiranjem ukrepov za blažitev posledic epidemije covida-19, zagotavljati pa bo treba tudi ustrezen obseg sredstev za draginjske ukrepe,” je konec septembra povedal Boštjančič. Prihodnje leto je tako še predvidena rast porabe, od načrtovane letošnje bo višja za 14,5 odstotka. Postopno zniževanje odhodkov in primanjkljaja naj bi se začelo leto pozneje.

Na odboru za notranje zadeve tudi o predlogu novele zakona o organiziranosti in delu v policiji

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa bo poleg proračunskih dokumentov na torkovi seji po skrajšanem postopku obravnaval še dva vladna predloga novel. Gre za novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero želijo v skladu z evropsko direktivo vzpostaviti zakonsko podlago za objavo oziroma ponovno uporabo naborov podatkov velike vrednosti, in novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji.

S slednjo se po navedbah vlade med drugim določa, da bodo policisti s pridobljeno višješolsko izobrazbo in policisti s srednješolsko izobrazbo, ki so pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo v enakovrednem položaju glede zasedbe delovnih mest, premeščanja, napredovanja in drugih pravic iz delovnega razmerja. Predlog obenem za tri leta podaljšuje rok, do katerega morajo policisti, ki so premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, pridobiti to izobrazbo ali nacionalno poklicno kvalifikacijo. Rok bi se sicer iztekel 1. januarja 2023.

Vlada je v predlogu novele predvidela še, da se med osebe, ki ne morejo sodelovati v pomožni policiji, uvrsti tudi občinske redarje, saj da imajo nepogrešljivo vlogo pri zagotavljanju javne varnosti na lokalni ravni. Temu pa v Sindikatu medobčinskih redarjev Slovenije nasprotujejo zaradi prepričanja, da gre za napačen argument in za poseg v zagotovljeno svobodo dela. Zato so predlagali dopolnilo odbora, da se ta določba v predlogu črta. Enak predlog dopolnila je vložila tudi poslanska skupina SDS.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 10. 10.

9.00 izredna seja DZ, na kateri bosta premier Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič predstavila predloga proračunov za 2023 in 2024; povezava na sklic: sta.si/qiXwWi

TOREK, 11. 10.

14.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo obravnavali 27. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2021 s poročilom varuha človekovih pravic o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po opcijskem protokolu h konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021; povezava na sklic: sta.si/qVc6Ww

14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja, novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji ter predlog sprememb proračuna RS za leto 2023 in predlog proračuna RS za leto 2024; povezava na sklic: sta.si/qhbl72

15.00 izredna seja DS, na kateri bodo obravnavali predlog odložilnega veta na zakon o spremembah družinskega zakonika; povezava na sklic: sta.si/qBSsx0

SREDA, 12. 10.

9.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o Svetu za invalide RS; povezava na sklic: sta.si/qwClwk

15 minut po zaključeni seji bo nujna seja odbora, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2023 in predlog proračuna RS za leto 2024; povezava na sklic: sta.si/qiNRXc

9.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali predlog spremembe proračuna RS za leto 2023 in predlog proračuna RS za leto 2024; povezava na sklic: sta.si/qTg9Oo

14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali predlog spremembe proračuna RS za leto 2023 in predlog proračuna RS za leto 2024; povezava na sklic: sta.si/q1RMAl

15.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2023 in predlog proračuna RS za leto 2024; povezava na sklic: sta.si/q3XXmg

ČETRTEK, 13. 10.

9.00 seja odbora DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2023 in predlog proračuna RS za leto 2024; povezava na sklic: sta.si/q8cmtg

12.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2023 in predlog proračuna RS za leto 2024; povezava na sklic: sta.si/qTI7dz

12.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah EU za razvoj vseevropskega prometnega omrežja ter predlog sprememb proračuna RS za leto 2023 in predlog proračuna RS za leto 2024; povezava na sklic: sta.si/qH9Ass

PETEK, 14. 10.

9.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali strategijo za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano, predlog sprememb proračuna RS za leto 2023, predlog proračuna RS za leto 2024 ter novelo zakona o dohodnini; povezava na sklic: sta.si/qTpMcA

9.00 delno zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanje zadeve, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 20. in 21.10. v Bruslju, za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve, ki bo 17.10. v Luksemburgu in za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 18.10. v Luksemburgu, nato pa bo odbor DZ za zadeve EU obravnaval še gradivo za zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 17. in 18. v Luksemburgu ter predlog sprememb proračuna RS za leto 2023 in predlog proračuna RS za leto 2024; povezava na sklic: sta.si/qrQfrg

Število komentarjev: 1
  1. Re gornjemu pravi

    Sama sds , mastna lepota!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen