Janša: Primanjkljaj visok, a pojasnimo lahko vsak potrošeni evro

1

Predlog rebalansa, ki ga ima danes na dnevnem redu DZ, po besedah predsednika vlade Janeza Janše res prinaša visok primanjkljaj, a gre za posledico nepričakovanih izdatkov za blaženje posledic epidemije covida-19. “Vlada lahko natančno do vsakega evra pojasni, za kaj bodo porabljena ta sredstva,” je dejal.

Medtem ko veljavni proračun za leto 2020, ki ga je DZ sprejel novembra lani, predvideva presežek, pa bo v skladu z rebalansom državna blagajna zdaj leto končala s primanjkljajem v višini 4,2 milijarde evrov. “Primanjkljaj je nastal zato, ker so se zaradi epidemije bistveno zmanjšali prihodki, hkrati pa povečali odhodki,” je dejal Janša.

Do začetka septembra je bilo neposrednim uporabnikom proračuna za blaženje posledice epidemije že izplačanih skoraj 1,6 milijarde evrov, je povedal.

Spomnil je na ukrepe vlade: delavci so iz ukrepa subvencioniranja čakanja na delo ter dodatka zaradi prekomerne obremenitve za obvladovanje epidemije prejeli skoraj 500 milijonov evrov, zaposlenim v gospodarstvu je bilo oproščeno tudi za okoli 560 milijonov evrov prispevkov. Samozaposleni in kmetje so dobili okoli 150 milijonov evrov v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter oprostitev prispevkov, denar so iz proračuna izplačali tudi upokojencem in drugim ranljivim skupinam.

Spomnil je na dodatna sredstva za socialne transferje in za zdravstvo ter prav tako na turistične bone, ki so jih prejeli vsi prebivalci Slovenije in s katerimi smo po njegovih besedah rešili turistično sezono in ohranili turistično gospodarstvo v razmeroma dobri kondiciji. “Zagotovili smo tudi dvig povprečnine občinam,” je dodal Janša.

Po drugi strani so se prilivi v proračun zmanjšali. Od državljanov se bo letos v proračun nateklo za 230 milijonov evrov manj dohodnine, manj bo pobranega davka na dodano vrednost in trošarin, podjetja bodo plačala manj davka od dohodkov pravnih oseb. “Ta denar je ostal pri državljanih, gospodarstvu, zato so vsi ti subjekti bistveno manj občutili posledice epidemije,”” je dejal.

Nekateri ukrepi iz dosedanjih štirih protikoronskih paketov ukrepov še veljajo, v pripravi je prav zdaj še peti paket. Zato je predvidena tudi splošna proračunska rezervacija v višini dobre milijarde evrov, je še povedal Janša.

Vsi doslej sprejeti ukrepi vlade so po njegovih besedah bistveno olajšali položaj in splošno socialno in gospodarsko sliko v državi. “Sredstva so bila porabljena gospodarno,” je zatrdil Janša in opomnil, da bi brez teh ukrepov slovensko gospodarstvo trajno ali začasno izgubilo okoli 150.000 delovnih mest.

Predlagani rebalans, ki ga bodo poslanci danes obravnavali ves dan in predvidoma še večji del srede, je po premierjevih besedah realistična odslikava javnofinančnega položaja države v tem trenutku. Sam verjame, da bo proračun lahko leto 2020 zaključil v na novo začrtanem okviru, a hkrati je opomnil, da so bolj vprašljiva naslednja leta, saj ne vemo, koliko časa bo epidemija trajala.

Število komentarjev: 1
  1. Pubec pravi

    Tudi tiste evrčke, ki jih je neupravičeno dobivala njegova žena?

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen