Na četrtkovi seji vlade pričakovati ustanovitev urada za demografijo

0

V koalicijski DeSUS na četrtkovi seji vlade pričakujejo sprejem odloka o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo. Po dogovoru v koaliciji bo sedež urada v Mariboru, vodil pa ga bo minister brez resorja iz vrst DeSUS. Kdaj bodo v omenjeni stranki predlagali ime kandidata, bo znano po seji vlade. Za zdaj pojasnjujejo le, da je v igri več imen.

Kot je navedeno v predlogu odloka o ustanovitvi urada za demografijo, ki je objavljen v gradivih za sejo vlade, bo med nalogami urada spremljanje in analiziranje demografskega gibanja na nacionalni ravni in v posameznih regijah, priprava strateških državnih dokumentov in politike s področja demografije ter usklajevanje in nadziranje njihovega izvajanja, priprava in koordinacija ukrepov institucij na državni ravni s področja demografske politike.

Urad bo prav tako vladi in pristojnim ministrstvom predlagal sprejetje potrebnih ukrepov na področju oskrbe in položaja starejših, medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti ter družinske politike. V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi bo koordiniral bivanjsko politiko starejših, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pa ukrepe na področju demografske politike v skladu s specifičnimi regijskimi demografskimi izzivi.

Naloga urada bo tudi ozaveščati družbo o demografskih izzivih, o spremenjenih medgeneracijskih razmerjih, o potrebi po medgeneracijskem sodelovanju ter o posameznikovi odgovornosti do aktivnega staranja. Prav tako bo spremljal demografsko politiko drugih držav, vzpostavljal sodelovanje s podobnimi institucijami v državah EU in drugih ter predlagal vladi posnemanje dobrih praks za izboljšanje demografske slike v Sloveniji.

Urad bo vodil minister brez resorja, pri opravljanju funkcije mu bo pomagal tudi državni sekretar.

Po dogovoru v koaliciji bo mesto na čelu novoustanovljenega urada pripadlo stranki DeSUS, zato se v javnosti že dlje časa ugiba, koga bo stranka, ki se sicer zaradi očitkov predsednici Aleksandri Pivec glede plačil gostovanj po Sloveniji trenutno sooča tudi z vprašanjem o nadaljnjem vodenju stranke, predlagala na to mesto. V medijih se je kot kandidat omenjal strankin podpredsednik in nekdanji župan Lendave Anton Balažek, prav tako so se pojavila ugibanja, da bi vodenje urada lahko prevzela Pivčeva. Strankin govorec Janez Ujčič je za STA zatrdil, da o imenu kandidata še ni odločeno, da je v igri več imen. Pojasnil je, da bo v četrtek popoldne znano, kdaj bi v stranki lahko predlagali ministrskega kandidata.

Odlok o ustanovitvi urada bo sicer začel veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, tako da novi minister ne bo imenovan pred septembrom. V desetih dneh po imenovanju pa bo moral v skladu z odlokom sprejeti akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu in ga posredovati vladi v soglasje.

Po dogovoru bo imel urad sedež v Mariboru, a prostori zanj še niso določeni. Kot je pojasnil Ujčič, so bili sprva v igri prostori nekdanje Probanke oziroma prostori DUTB, a je zdaj jasno, da urad ne bo tam. Pogovori o tem še potekajo, je dodal.

Urad za demografijo bo financiran tudi s pomočjo sredstev demografskega sklada, ki je prav tako še v nastajanju. Po Ujčičevih pojasnilih je v zvezi z ustanavljanjem sklada treba zdaj še uskladiti različne pripombe. Zatrdil pa je, da bo sklad ustanovljen še letos.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen