V zaporu na Dobu s covidom-19 okužen zapornik, v izolaciji vsi, ki so bili v stiku z njim

0

V zavodu za prestajanje kazni zapora na Dobu so danes potrdili okužbo pri zaprti osebi. Kot so za STA pojasnili na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, je bil zaprti pred tem v stiku z okoli 20 osebami, za katere so odredili osamitev. Okuženi ima sicer blage znake okužbe.

“Takoj so bili izpeljani postopki, ki smo jih predvideli v primeru potrjene okužbe. Sledila je identifikacija in osamitev vseh, ki so bili z zaprto osebo v stiku. Gre za približno 20 oseb,” so še pojasnili.

V nedeljo sicer začne veljati in se uporabljati interventni zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja novega koronavirusa, ki med drugim prinaša začasne spremembe glede pozivanja obsojencev na prestajanje kazni zapora, premestitve obsojencev, prekinitve prestajanja kazni in predčasnega odpusta.

Ministrstvo za pravosodje je med drugim pojasnilo, da bodo že začeti postopki v zvezi s pozivi na prestajanje zaporne kazni zapora po uveljavitvi interventnega zakona prekinjeni, novih postopkov pa za zdaj ne bo.

Direktorji zavodov bodo na podlagi zakona o začasnih ukrepih za vsakega obsojenca individualno presojali, ali ta izpolnjuje pogoje za prekinitev prestajanja kazni ali za predčasni odpust, pri čemer bo v ospredju varnostna ocena. Obsojenci, pri katerih obstaja najmanjša ponovitvena nevarnost, ne bodo odpuščeni iz zavoda, niti jim kazni ne bodo prekinili, zagotavljajo.

Sicer čas trajanja prekinitve ne bo vštet v prestajanje kazni, zato bodo morali obsojenci še neprestani del prestati v celoti. Med tistimi, ki bodo začasno izpuščeni, pa ne bodo priporniki, saj njihove zadeve na sodiščih štejejo med nujne in bodo na sodiščih neprekinjeno tekle naprej.

Koliko obsojencev bo začasno izpuščenih, ni mogoče napovedati, saj bodo direktorji zavodov o tem presojali individualno. Pri tem bo moral direktor zavoda upoštevati tudi druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na zlorabo prekinitve prestajanja kazni zapora. To so osebnost obsojenca, njegova varnostna ocena, nevarnost izmikanju nadaljnjemu prestajanju kazni, delež prestane kazni, vrsta in način storitve kaznivega dejanja, način nastopa kazni, morebitni odprti kazenski postopki, pa tudi druge okoliščine, ki kažejo na možnost zlorabe prekinitve prestajanja kazni, so našteli na ministrstvu.

Kot so izpostavili, bo pri presoji možnosti prekinitve prestajanja kazni treba upoštevati tudi odziv okolja, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, zlasti oškodovancev, saj se varnostni zadržek nanaša tudi na njihov položaj.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen