Prva Osebna zavarovalnica in Čebelarska zveza Slovenije v postavitev 4 učnih čebelnjakov

0

Čebelarstvo je prepoznano kot pomembna kmetijska panoga, ki ima velik družbeni pomen, čebele pa pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekološkega ravnovesja. Čebelarska zveza Slovenije in Prva osebna zavarovalnica se tega dobro zavedata, zato v okviru letošnjega Dneva prihodnosti skupaj pristopata k družbeno odgovornemu projektu #PRVAčebela, s katerim bosta postavili skupno 4 tipizirane učne čebelnjake.

»Dan prihodnosti je nastal na pobudo Prve osebne zavarovalnice z namenom, da že danes spodbudimo ljudi k razmisleku kakšen jutri želimo ter se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do prihodnjih generacij. Ključno pri tem pa je, da od razmisleka pridemo k dejanjem. In z Dnevom prihodnosti počnemo prav to,« je o projektu povedal Janez Kranjc, predsednik uprave Prve osebne zavarovalnice. V Prvi osebni zavarovalnici želijo z družbeno odgovornimi akcijami in projektom Dan prihodnosti tudi v bodoče spodbujati z aktivnemu razmisleku vseh nas o tem, kakšno prihodnost želimo zase in za prihajajoče generacije.

Projekt PRVAčebela so zasnovali skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije ciljem še bolj približati čebelarstvo mlajšim generacijam ter ozaveščati javnost o pomenu čebel za našo družbo. »Veseli nas, kadar prizadevanja v korist mladim in potrebo po izboljšanju pogojev dela prepoznajo zunanji partnerji, kot je Prva osebna zavarovalnica, ki bo v letu 2020 zagotovila sredstva za štiri učne čebelnjake s čebeljimi panji in tremi čebeljimi družinami v vsakem čebelnjaku,« poudarja Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.

Čebelarska društva, v okviru katerih delujejo čebelarski krožki za mlade in bodo prejela učne čebelnjake, bodo izbrana na osnovi javnega razpisa, ki je objavljen na spletni strani ČZS (www.czs.si) in glasovanja, ki bo potekalo na spletni strani Prve osebne zavarovalnice (www.prva.si), kjer so na voljo tudi vse ostale informacije povezane z Dnevom prihodnosti in akcijo »PRVAčebela. Trem društvom, ki bodo prejela najvišje število točk bosta ČZS in PRVA spomladi prihodnje leto, najkasneje do 20.05.2020 na svetovni dan čebel, postavili tipiziran učni čebelnjak s čebeljimi panji in tremi čebeljimi družnimi. Četrti čebelnjak bo podarjen Čebelarskemu društvo Stična, ki bo pričel delovati v naslednjem letu in kjer bo julija 2020 Slovenija gostila Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev.

»Pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije deluje na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji 186 čebelarskih krožkov, v katere je vključenih preko 2.400 otrok, ki jih vodijo izkušeni mentorji in učitelji. Otroci se v čebelarskih krožkih učijo, kako aktivno prispevati k varovanju in ohranjanju naravnega okolja, spoznavajo osnove čebelarjenja in s tem pridobijo motivacijo za nadaljnje delo s čebelarstvom,« so o čebelarstvu med mladimi poudarjajo na ČZS in dodajajo, da projekti in partnerji, kot sta Dan prihodnosti in Prva osebna zavarovalnica pomembno prispevajo k popularizaciji čebelarstva med mladimi in večji osveščenosti o pomenu čebel za družbo in okolje. Posebno pozornost bodo namenili osveščanju in aktivaciji mladih na družbenih omrežjih, kjer bodo uporabnike nagovarjali z raznolikimi izobraževalnimi vsebinami, nagradnimi igrami ter drugimi oblikami aktivacije z uporabo ključnika #PRVAčebela.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen