Romana Tomc: »Države članice morajo ukrepati bolj resno in odločno«

0

Veliko mladih se v današnjem času sooča s težavami pri iskanju zaposlitve, kar jih resno ovira pri osebnem razvoju in osamosvajanju. Brezposelnost se v večini držav članic zmanjšuje, a še vedno ostaja zelo visoka. Prav tako je zaskrbljujoče število mladih, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter število mladih, ki se soočajo z revščino in socialno izključenostjo.

Strategija za mlade je temelj aktualne evropske politike, o vmesni oceni programa pa so danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu razpravljali evropski poslanci. Romana Tomc (SDS/ELS) je v svojem govoru poudarila: »Glavni cilj strategije so zagotoviti več enakovrednih priložnosti za mlade v izobraževanju in na trgu dela, ter jih spodbuditi k aktivnemu sodelovanju v družbi. Glede na stanje in razpoloženje med mladimi lahko upravičeno dvomimo, da nam je to uspelo.«

V naslednjem ciklu izvajanja strategije se morajo države članice bolj odločno zavzemati za doseganje ciljev. Zavedati se moramo, da niso vsi programi enako učinkoviti, zato moramo izbrati tiste, ki najbolj odgovarjajo na izzive trga dela. »Države članice morajo še bolj spodbujati podjetništvo med mladimi, uvesti je potrebno pripravništva, vajeništva in poklicna usposabljanja za pridobitev ustreznih znanj in spretnosti, ki odgovarjajo potrebam na trgu dela. Prav tako je bistvenega pomena uskladitev izobraževalnih programov s politikami zaposlovanja in povpraševanjem na trgu dela,« je zaključila Romana Tomc.

romana-tomc4pogled

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen