Patricija Šulin za natančno oceno rezultatov pri porabi proračuna EU v letu 2015

0

Člani Odbora za nadzor proračuna v Evropskem parlamentu so na svoji zadnji seji razpravljali o letnem poročilu Evropskega sodišča o izvrševanju proračuna EU za leto 2015 in evropskih razvojnih skladih. Evropska poslanka Patricija Šulin pozdravlja mnenje brez zadržkov o zanesljivosti zaključnega računa Evropske unije za leto 2015.

“Pozdravljam zakonitost in pravilnost prihodkov za leto 2015, lahko pa nas skrbi stopnja napake za plačila v letu 2015. Le ta znaša 3,8% kar je sicer bolje kot v preteklih letih, vendar še vedno precej nad 2% pragom pomembnosti”, je ob predstavitvi letnega poročila Računskega sodišča dejala Šulinova.

Po mnenju Šulinove bi morali bolje oceniti dejanske rezultate pri porabi proračuna EU. “Glede na to, da je v lanskem letu proračun EU bil pod velikim pritiskom, saj smo poleg financiranja rednih dejavnosti morali zagotoviti dodatna sredstva za migrantsko krizo ter naložbe v gospodarstvo, moramo natančno oceniti dejanske rezultate porabe. Uporaba proračuna EU mora bolje odražati prednostne naloge Unije,” je bila jasna Patricija Šulin.

“Vmesni pregled večletnega finančnega okvira ter razpravo o proračunu za leto 2017 moramo izkoristiti tudi za razpravo o večji fleksibilnosti, učinkovitosti in preglednosti proračuna Evropske unije. Potrebujemo jasno povezavo med novimi političnimi prioritetami EU in dejavnostmi, ki so sicer financirane iz evropskega proračuna. Zaradi Evropskega sklada za strateške naložbe in velikega števila novih finančnih instrumentov, ki niso financirani neposredno iz proračuna EU, moramo biti pri nadzora proračuna še toliko bolj skrbni” je zaključila evropska poslanka Patricija Šulin.

Evropsko računsko sodišče vsako leto revidira prihodke in odhodke proračuna EU ter izda mnenje o tem, koliko zanesljiv je zaključni račun in koliko so prihodkovne in odhodkovne transakcije skladne z veljavnimi pravili in predpisi. Po mnenju Računskega sodišča so prihodki za leto 2015 kot celota zakoniti in pravilni, pri plačilih pa so pomembne napake. Sodišče je zato izreklo negativno mnenje o njihovi zakonitosti in pravilnosti. (sta)

patricija-sulin3

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen