V prihodnjih dveh letih več zaposlenih v pravosodju

3

Vlada se je na današnji seznanila s predlogi skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov za prihodnji dve leti, ki predvidevajo povečanje števila zaposlenih v pravosodju. Vlada je sprejela tudi zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava ter se seznanila s kadrovskimi načrti nevladnih uporabnikov državnega proračuna.

Ministrstvo za pravosodje je namreč prejelo predloge skupnih kadrovskih načrtov vrhovnega sodišča, vrhovnega državnega tožilstva in državnega pravobranilstva. Vsi pravosodni organi v naslednjih dveh letih predvidevajo več zaposlitev.

Na sodiščih je trenutno zasedenih 4462 delovnih mest, kadrovski načrt pa jih tako v letu 2017 kot 2018 predvideva 4667. Kadrovsko naj bi se najbolj okrepila višja sodišča, kjer je trenutno zaposlenih 391 ljudi, kadrovski načrt pa jih predvideva 511.

Na vrhovnem sodišču so izpostavili, da so bila izhodišča za skupni kadrovski načrt za leti 2017 in 2018 vizija slovenskega sodstva 2020, strateške usmeritve sodstva na kadrovskem področju, skupni kadrovski načrt za leto 2016 in statistični podatki o delu sodišč v zadnjih letih.

Število zaposlenih naj bi se v skladu s kadrovskim načrtom nekoliko povečalo tudi na tožilstvu. Največ na vrhovnem tožilstvu, kjer naj bi bilo v prihodnjih dveh letih 14 zaposlenih več. Po drugi strani pa naj bi se število zaposlenih na specializiranem državnem tožilstvu zmanjšalo za 16.

Vrhovno državno tožilstvo je v svoji obrazložitvi izpostavilo, da število zaposlenih na vseh okrožnih državnih tožilstvih ostaja na ravni iz leta leta 2015, na specializiranem državnem tožilstvu in na vrhovnem državnem tožilstvu pa je število zaposlenih povečano za skupno sedem. To je odraz povečanih potreb po delovnih mestih, delno kot posledica povečane količine del in nalog, pretežno pa kot posledica dodatnih naporov pri zasledovanju višje kakovosti dela teh državnih tožilstev in državnega tožilstva kot celote.

Kadrovsko se bo v skladu z načrtom okrepilo tudi državno pravobranilstvo. Tam je danes zaposlenih 158 ljudi, kadrovski načrt pa jih predvideva 177. Na pravobranilstvu namreč pričakujejo trend povečanja števila zadev predvsem na področju postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopkov izvršbe in zavarovanja ter postopkov na podlagi zakona o povračilu škode izbrisanim.

Vlada je sprejela tudi zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava, ki za prihodnji dve leti kaže zmanjšanje zaposlitev v prihodnjih dveh letih. V letu 2017 se bo število zaposlenih zmanjšalo za 30, v letu 2018 pa za 27.

Kot so zapisali na ministrstvu za javno upravo, s ciljem doseganja učinkovite porabe proračunskih sredstev na kadrovskem področju stremijo k oblikovanju kadrovske politike, ki bo temeljila na učinkovitem načrtovanju zaposlenih glede na dejanske potrebe po kadrih, kar pomeni sistematično odločanje o prihodnjih potrebah po kadrih glede na postavljene cilje resorjev.

Mimogrede, pred dnevi smo dobili prvo srbsko stranko v Sloveniji – Socialno stranko Srbov Slovenije. Zagotovo bo kdo izmed članov te stranke v naslednjih dveh letih postal tudi novi pravosodni delavec…  (sta/ured)

kladivo sodno2

Št. komentarjev: 3
  1. ZOBNI VSADEK pravi

    Torej, Cerar bo zaposlil nekaj svojih sošolcev, ki so ga imeli za bebota, kar je v resnici tudi sam potrdil. Ekipa sošolcev, pa izmečki, ki še do danes niso dobili službe, čeprav so študij( BERI: IGRALSKI TEČAJ) že pred leti končali.

  2. umetnik123 pravi

    Ni mi jasno, zakaj zaposliti več ljudi v pravosodju z ozirom na to, da imamo krepko več sodnikov na prebivalca kot recimo Avstrija, Nemčija, Italija…To je podpiranje lenuhov, prevarantskih sodnikov, norih in povprečnemu človeku nerazumnih odločitev sodišč ( odlaganje zapora za lopova Zidarja, Bavčarja, Pavčka,,…) in sedaj bo vlada tem neumnežem in lenuhom še dodelila pomoč ! Katastrofa !!!

  3. GREMUL pravi

    Vprašanje, ki ne bo dalo odgovora, ali je Cerar bolan ali sestradan.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen