Kavbojsko lastninjenje Mlinotesta: padajo že prve kazenske ovadbe, ATVP pa je očitno gledala proč!

17

Zadnje dni iztekajočega poletja bi znalo biti v Vipavski dolini zelo vroče. Zgodba o nevzdržnih razmerah v tamkajšnjem živilskem obratu je mimo, zdaj aktualna zgodba se nanaša na precej nenavaden in kot kaže, s stališča zakonov zelo sporen prevzem delnic Mlinotesta, za katere je javno ponudbo podala družba Mlino, ki jo obvladujejo trije največji delničarji, člani uprave Mlinotesta.  Umazanija, ki jo menda niso znali prepoznati v ATVP in je na borzi splavala na površje ob robu medijskega obračuna med Kristijanom Verbičem, šefom VZMD in upravo Mlinotesta. Ko se je zdelo, da je zgodba zaključena, so danes v javnosti spet zaokrožile informacije o anonimnih kazenskih ovadbah, ki v tej zgodbi bremenijo nekatera znana imena zlorabe pooblastil, oškodovanja upnikov, nezakonitega spreminjanja kreditnih pogodb in nedopustnega usklajenega delovanja.

V zgodbi se pojavlja kar nekaj lokalno zelo vplivnih mož, od ajdovskega župana Tadeja Beočanina, prek direktorja Mlinotesta Davida Nabergoja, do drugega člana uprave Matije Majcenoviča, nekoč direktorja družbe Fin Holding. Šlo naj bi za organizirano in povezano močno lokalno gospodarsko politično združenje, ki v celoti obvladuje Mlinotest in ključne tokove denarja v Vipavski dolini.  Ovadba očita predstavnikom ajdovske občine, ki jo od zadnjih volitev obvladuje leva koalicija, usklajeno delovanja z drugimi velikimi delničarji in podporo pri netransparentni in nelegalni privatizaciji Mlinotesta, ki ga izvaja vodstvo družbe.  Da bi pa vse zgledalo povsem legitimno in sprejemljivo, nosilci prevzemne zgodbe ves čas skušajo takšno privatizacijo, ravno skozi sodelovanje lokalne skupnosti, prikazati kot delavsko.

Ključni igralec v celi zgodbi je direktor Mlinotesta David Nabergoj, ki se je zadnje dni spravil na direktorja VZMD Kristijana Verbiča, a prav on je v preteklih mesecih razkrival dogajanja povezana z netransparentnimi privatizacijskimi postopki v Mlinotestu. Nabergoj je Verbiča skušal diskreditirati, češ, da se mu želi osebno maščevati,  ker ta ni podprl mednarodnih poslovno-naložbenih programov VZMD.

Skratka vroča zgodba, ki jo mediji ne bodo zlahka prezrli. Danes zjutraj smo v redakciji namreč prejeli kar dve anonimni kazenski ovadbi v primeru privatizacije Mlinotesta. V eni je omenjen Matija Majcenovič, član uprave Mlinotesta, ker je, kot je zapisano, »povsem nezakonito spremenil nekoč kratkoročni zavarovani kredit v nezavarovani dolgoročni kredit« in posameznikom pomagal pri nezakoniti privatizaciji Mlinotesta, ki so ga le-ti, potem kupili po izjemno nizki ceni. Druga ovadba bremeni direktorja Mlinotesta Davida Nabergoja, da je zlorabil pooblastila in oškodoval upnike. Kakšno vlogo je pri tem imel tretji član uprave Mlinotesta Danilo Kobal, iz anonimk ni mogoče razbrati, zato smo danes njemu in vsem ostalim, ki so v zgodbi omenjeni, poslali novinarska vprašanja in o tem bomo zagotovo še poročali v naslednjih dneh.

Odzivi na naš članek in odgovori na vprašanja, ki smo jih poslali akterjem:

Župan Ajdovščine, g. Tadej Beočanin odgovarja takole:

VZMD vas je obtožil, da  jim niste dovolili dostopa do informacij  javnega značaja, ki pa so povezane z nakupom delnic družbe Mlinotest.  Na čem ste temeljili svojo odločitev?

Ne drži, da VZMD nismo dovolili dostopa. Informacije, za katere so  zaprosili, bodo prejeli v zakonskem roku.

Kako komentirate trditve da je vaša občina v postopku prevzema družbe  Mlinotest delovala usklajeno in tako zagotovila posameznikom da  prevzem Mlinotesta izpeljejo po izjemno nizki ceni?

Odločitev, ali bodo delnice prodali po takšni ceni, je v rokah  lastnikov delnic in občina nanje ne more vplivati.

S čim utemeljujete racionalno porabo javnih sredstev za nakup delnic  Mlinotesta?

Občinski svet je na svoji redni seji 18. 12. 2014 sprejel sklep o  občinskem interesu za nakup delnic Mlinotesta, dopolnitev sklepa pa še  21. 4. 2015. Sklepa sta v priponki. Če na kratko povzamem razloge – v  občini si prizadevamo za nova delovna mesta, hkrati pa želimo obdržati  obstoječa. Ob stabilni lastniški strukturi bo lahko Mlinotest d.d.  lažje načrtoval in izvajal svojo dejavnost, predvsem pa želimo, da  Mlinotest ostane samostojno podjetje, s sedežem, ključnimi poslovnimi  funkcijami in dejavnostjo v Ajdovščini.
Mlinotest je podjetje, ki ga je soustvarjalo več generacij iz  Ajdovščine oziroma Vipavske doline. Nikakor ne moremo pristati, da nam  še zadnji od nekdaj paradnih konjev ajdovskega gospodarstva uide v  tuje roke. Izkušnje torej, žal zelo grenke, z usodo večine  gospodarskih stebrov v občini, so narekovale, da se mora občina v  primeru Mlinotesta dejavno vključiti v njegovo lastniško strukturo.  Oba sklepa sta javno dostopna na spletni strani občine.

Je imel občinski svet v zadnjem času res tajno sejo? Čemu?

Občinski svet v tem mandatu ni imel nobene tajne seje, je bila pa na  zadnji seji točka, ki je bila zaprta za javnost, ker je gradivo nosilo  oznako zaupno.

Ali drži, da ste osebno prepričevali posamezne delničarje Mlinotesta  za interese, ki jih zagovarja g. Nabergoj?

Ne.

Lahko zanikate kakršenkoli razgovor s komerkoli izmed delničarjev na to temo?

Da. Razgovore sem imel samo s predstavniki delničarjev, ki sodelujemo  v prevzemu.

Ste se pripravljeni javno soočiti z delničarjem, ki trdi, da ste nanj  pritiskali naj sledi Nabergojevim odločitvam?

Kadarkoli, a takšen delničar ne obstaja.

Ste od g.Nabergoja posredno na kakršenkoli način kdajkoli prejel  finančno podporo za svoje županovanje?

Ne.

Odziv Davida Nabergoja, predsednika uprave Mlinotest d.d.

»Beseda »trditev« ima zelo jasen pomen in je nikakor ne znam povezati s trenutno gonjo proti Mlinotestu. Do sedaj ni nihče verodostojno trdil in dokazal, da je bilo s postopki prevzema karkoli narobe ali celo nezakonito. Gre zgolj za zlonamerne izjave predsednika VZMD Kristjana Verbiča, ki v različnih medijih vztrajno širi neresnico, da Mlino d.o.o. prevzema Mlinotest d.d. s kapitalom družbe Mlinotest d.d.. Uprava družbe Mlinotest d.d., ki kot ciljna družba sicer nima vpliva na prevzemni postopek in ni stranka postopka odločanja o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo, je že 8.8.2016, torej takoj potem, ko so njegove izjave prvič prišle v nekatere medije, po pravilih Ljubljanske borze na spletni strani Seonet, odločno zanikala vse zlonamerne insinuacije. Predvsem zato, ker so absolutno neresnične, a kljub temu škodujejo ugledu in dobremu imenu podjetja Mlinotest d.d.. Širjenje neresnic je dejanje, ki ga od predsednika VZMD in zastopnika malih delničarjev g. Kristjana Verbiča zares ne bi pričakovali, s svojim delovanjem bi moral informirati male delničarje in jim dajati verodostojne podatke. Navedbe, ki jih razširja g. Verbič, pa nimajo nobene osnove, so zavajajoče in ne koristijo malim delničarjem, škodujejo pa našemu podjetju, česar ne bomo spregledali in bomo uporabili vsa pravna sredstva za zaščito dobrega imena družbe.

Vprašanja, ki jih name naslavljate v zvezi z družbo Mlino d.o.o., pa boste morali nasloviti na pravo  pravno osebo. Sem namreč predsednik uprave družbe Mlinotest d.d. in ne morem komentirati poslovanja drugih pravnih oseb.«

Odziv Matica Majcenoviča, člana uprave Mlinotest d.d.

»Vse navedene insinuacije zanikam kot zlonamerne. Poslovanje Mlinotesta d.d. je absolutno skladno z zakoni, poslovanje je redno revidirano s strani pooblaščenih revizorjev in ostalih inštitucij, ki niso odkrile nobenih nepravilnosti. Prav tako je poslovanje družbe redno obravnavano in potrjeno na skupščinah družbe.

Posameznih poslovnih dogodkov ne moremo obravnavati javno preko medijev, tega v skladu z dobro poslovno prakso ne more početi nobena resna pravna oseba. Seveda pa skladno z zakonom objavljamo vse potrebne informacije v letnih poročilih, preko portala Seonet in na naši spletni strani. Z vso odgovornostjo lahko tudi zagotovim, da so bili vsi posli storjeni v duhu dobrega gospodarja, kar nenazadnje izkazujejo tudi naši dobri poslovni rezultati. Delničarji so nam na vseh skupščinah podelili razrešnice, družba tekoče poravnava vse obveznosti do bank, delavcev in dobaviteljev, prav tako so revizorji na vsa naša letna poročila izdali mnenje brez pridržkov.

Kar se tiče vašega tretjega vprašanja, ki se dotika bivšega nadzornika nadzornega sveta Mlinotest d.d., pa vam je verjetno poznano, da ga je odpoklicala skupščina delničarjev. Verjetno je temu botrovala tudi njegova negativna preteklost kot direktorja in edinega odgovornega za propad skupine Vipa, ki je bankam ostala dolžna preko 40 mio eur, delničarji pa so ostali brez svojega premoženja (med drugim tudi Mlinotest, ki je 8-% lastnik Vipe).«

Odziv Danila Kobala, člana uprave Mlinotest d.d.

»Do tega trenutka nisem slišal niti nisem bil seznanjen s kakršnokoli ovadbo zoper Davida Nabergoja, predsednika uprave Mlinotest d.d. in Matica Majcenoviča, člana uprave Mlinotest d.d., ali mene.

Vprašanja, ki jih name naslavljate v zvezi z družbo Mlino d.o.o., boste morali nasloviti na pravo pravno osebo. Sem namreč član uprave družbe Mlinotest d.d. in seveda ne morem komentirati poslovanja drugih pravnih oseb.«

Odgovori Agencije za trg vrednostnih papirjev

Na čem temelji vaša ocena, da ponudba družbe Mlino za odkup delnic Mlinotesta (1,1 EUR)  ni prenizka?

Cena v prevzemni ponudbi mora izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 17. člena ZPre-1, torej da ne sme biti nižja od najvišje cene, po kateri je prevzemnik pridobil vrednostne papirje v obdobju zadnjih 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe. Navedeni pogoj je bil v primeru prevzema Mlinotesta izpolnjen.

Kako komentirate trditev, da je nizka cena namenjena le formalizaciji managerskega prevzema?

V konkretnem primeru je šlo za objavo obvezne prevzemne ponudbe, ker je prevzemnik dosegel in presegel prevzemni prag. ATVP preverja zgolj ali prevzemna cena izpolnjuje zahteve iz 17. člena ZPre-1. Prevzemna cena pri prevzemu Mlinotesta je izpolnjevala pogoj iz drugega odstavka 17. člena ZPre-1.

Ali ste v primeru Mlinotesta preverjali sum nedovoljenega usklajenega delovanja?

Konkretnih nadzornih postopkov Agencija ne more komentirati.

Na kaj boste oprli svojo odločitev o nadaljevanju postopka prevzema?

Prevzemna ponudba za prevzem Mlinotesta je včeraj iztekla. Agencija bo v nadaljevanju ravnala skladno z določbami ZPre-1.

Verjamete izjavam Mlina, da razpolagajo z lastnimi sredstvi kljub blokadi njihovega TRR?

Prevzemnik je v prospektu navedel, da  je v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom. Prav tako je navedel,  da je 88 % sredstev za financiranje prevzema pridobljenih posojil, ki jih je prevzemnik najel pri osebah, ki niso povezana ne s ciljno družbo in ne s prevzemnikom. Za ta namen bo prevzemnik uporabil posojila najeta od družb Modra Linija Holding d.d. in Glen d.o.o.. Obe posojili sta zavarovani z izdanimi menicami prevzemnika, posojilo družbe Glen d.o.o. pa tudi z zastavno pravico na delnicah MAJG, ki so že v lasti prevzemnika Mlino d.o.o..

Za točnost in resničnost podatkov iz prospekta je v skladu z ZPre-1 odgovoren prevzemnik. Pri tem dodajamo, da ATVP pri preverjanju izpolnjevanja zakonskih obveznosti prevzemnikov poleg izjave prevzemnika, lahko pridobi še dodatna dokazila in pojasnila. Prav tako pa lahko zatrjevanja prevzemnika preveri tudi v bazah podatkov, ali jih pridobi od drugih domačih ali tujih nadzornih organov.

Še dodaten odziv župana Ajdovščine, Tadeja Beočanina (2.9.2016)

[su_box title=”Županu Beočaninu se očitno vse zdi v redu”]Na župana občine Ajdovščina Tadeja Beočanina smo naslovili nekaj vprašanj o vlogi občine pri menedžerskem prevzemu delnic Mlinotesta, za katere je družba Mlino ponudila štirikrat nižjo ceno od tiste, ki jo je pred letom dni plačala občina Ajdovščina. Beočanin v tem ne vidi nič spornega, kot pravi delničarji sami odločajo, ali bodo prodali delnice in komu, saj gre za njihov denar. A v primeru nakupa delnic s strani občine ni šlo za zasebni temveč za javni denar. Zanimalo nas je tudi, zakaj občina ni kupila popolnoma razvrednotene delnice družbe Vipa holding v likvidaciji, za katere je bilo ponujenih 0,6 EUR. Kot je povedal župan, občina Ajdovščina ni zaznala javnega interesa zaradi katerega bi kupila delnice omenjene družbe. Je pa kot kaže takšen javni interes občina očitno zasledila v krepitvi vpliva zasebne družbe Mlino znotraj Mlinotesta. Še to nas je zanimalo, zakaj občina Ajdovščina ni omogočila VZMD dostop do informacij javnega značaja, ki so povezane s prevzemom delnic Mlinotesta. Odgovor: nič ni zamujeno, Verbič bo prejel zahtevane informacije v zakonsko predvidenem roku. Samo počakati bo treba, kot kaže, da bo prevzem zaključen.[/su_box]

Prav tako 2.9. se je oglasil poslanec NSi Jernej Vrtovec, ki je na Twitterju zapisal: “Svetniki NSi v Ajdovščini so bili edini proti vstopu občine v solastništvo Mlinotesta. Edini!”

Odgovori ATVP na naša nova vprašanje z dne 15.9.2016

[su_box title=”ATVP v vseh nadzornih postopkih bojda deluje v skladu s predpisano zakonodajo”]Tudi pri menedžerskem prevzemanju Mlinotesta?[/su_box]

V: Občina Ajdovščina je dne 12.05.2015 kupila delnice Mlinotesta d.d. po ceni 4,36 EUR/delnico, kar je 4-krat več, kot je bilo ponujeno malim delničarjem. Občina Ajdovščina, Mlino d.o.o. in Vipa holding d.d. – v likvidaciji so že 11.02.2016 izpolnili zakonsko domnevo, da ravnajo usklajeno, saj so tega dne dosegli predčasni odpoklic obeh predstavnikov kapitala v nadzornem svetu Mlinotesta d.d. Prevzemno ponudbo bi posledično morali dati že tedaj – nedvomno po ceni 4,36 EUR na delnico. Ali je torej stališče ATVP, da lahko nezakoniti prevzemnik pač počaka, da mine 12 mesecev od nakupa po višji ceni, nato pa manjšinskim delničarjem ponudi, kolikor se mu zljubi, tudi  če je to 4-krat nižja cena? Je to zaščita malih delničarjev? Če to ni stališče ATVP, zakaj je ATVP v konkretnem primeru to dovolila?

ATVP ravna v skladu z ZPre-1, ki je v naš pravni red implementirala prevzemno direktivo 2004/25/ES, ki določa, da država članica v svojem zakonu določi, da se za pravično ceno šteje najvišja cena, ki jo je ponudnik ali oseba, ki z njim deluje usklajeno, plačal za iste vrednostne papirje v obdobju, ki traja od 6 do 12 mesecev pred dano ponudbo. V našem primeru se je zakonodajalec odločil za najdaljše obdobje, to je 12 mesecev.

V: Ugotovitev, da naj bi prevzemna cena pri prevzemu Mlinotesta izpolnjevala pogoj iz drugega odstavka 17. člena ZPre-1, je mogoča samo, če se spregleda posel Občine Ajdovščina, dne 12.05.2015, po ceni 4,36 EUR na delnico. Ta posel pa se lahko spregleda smo, če se spregleda usklajeno ravnanje na skupščini dne 11.02.2016. Zakaj ATVP spregleduje usklajeno ravnanje že 11.02.2016?

ATVP v vseh nadzornih postopkih deluje v skladu s predpisano zakonodajo.

V: ATVP v konkretnem primeru ni uporabila zakonske domneve usklajenega ravnanja, ki v skladu s 5. točko drugega odstavka 8. člena ZPre-1 nastopi tedaj, ko osebe s skupnim delovanjem predlagajo in dosežejo predčasni odpoklic nadzornikov delniške družbe. Je ta domneva po mnenju ATVP torej neustrezna? Bo ATVP predlagala spremembo zakona ali pač zakonskih domnev samoiniciativno ne bo uporabljala?

ATVP v vseh nadzornih postopkih deluje v skladu s predpisano zakonodajo.

V: Prevzemna ponudba ni uspešna, če prevzemnik ne dokaže agenciji, da za plačilo vrednostnih papirjev – na katere se nanaša prevzemna ponudba – ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in  za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni – na nikakršen način, posredno ali neposredno  – dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe. ATVP je izdala odločbo, da je bila prevzemna ponudba uspešna (4. točka prvega odstavka 53. člena ZPre-1). Kako je prevzemnik dokazal izpolnjevanje zgornjega pogoja, če je ATVP vedela, da so si prevzemnik in osebe, ki delujejo usklajeno z njim, iz ciljne družbe nezakonito izplačale cca. 500.000 EUR? Kje je imel prevzemnik ta sredstva, če jih ni uporabil za prevzem, niti jih ni imel na računu (račun je bil namreč blokiran)?

ATVP vztraja pri predhodnem odgovoru in dodaja, da je glede vprašanja zakonitosti sklepa skupščine, ki je odločala o izplačilu dividend, v izključni pristojnosti sodišča in ne ATVP. Po vedenju ATVP je sodišče odločilo zgolj o začasni odredbi in še ni sprejelo končne odločitve.

V: Ali je ATVP pridobivala dodatna dokazila, za katera omenjate, da jih lahko pridobiva? Koliko prevzemov ste že dovolili, ko je imel prevzemnik blokirane račune? Ali ste sploh vedeli, da ima prevzemnik blokiran račun? Kje je imel prevzemnik nezakonito izplačana sredstva Mlinotesta d.d., če niso bila uporabljena za prevzem, na računu pa jih tudi ni imel?

ATVP je pridobila vsa dodatna dokazila, za katere je ocenila, da jih v prevzemnem postopku potrebuje ter na podlagi vseh prejetih dokumentov sprejela odločitve, kot izhaja iz odločbe. Na zadnja tri vprašanja je ATVP že odgovorila v predhodnem vprašanju. Vse te informacije si lahko preberete tudi v prospektu, ki je med drugim javno objavljen na spletni strani borznoposredniške družbe Ilirika, d.d. http://www.ilirika.si/Content/Doc/PREVZEMNA%20PONUDBA%20IN%20PROSPEKT%20ZA%20ODKUP%20DELNIC%20DRUŽBE%20MLINOTEST%20DD.pdf .

mlinotest

Št. komentarjev: 17
 1. Maki pravi

  Vse bodo pokradli, dokler še imajo čas. Že neštetokrat videno! A žalostno je, da policija, tožilstvo in sodstvo nič ne ukrepa in samo gleda zraven…

 2. denis pravi

  Kjer se krade, tam so levičarji. Znana enačba od leta 1945 dalje. Še dobro, da smo del EU, drugače bi že zdavnaj bili kot Venezuela ali pa Kuba.

 3. KIDON pravi

  Zapiti tožilci in sodnice v stilu “alias pehta”, kjer po nerazumljivi sodbi lahko samo še rečeš “baba je vse skupaj narobe razumela, ker je baba”, je načrten del levakov, kar je prepričljivo obvladal tudi Dolfe.

 4. Aurelius pravi

  Včasih se je reklo: lažeš, kradeš, uši imaš ! Danes pa se reče: lažeš, kradeš, torej si definitivno slovenski levičar!

 5. Marija pravi

  Bog ne daj, da bi pri lastninjenju nekdaj državnih firm bil poleg kakšen desničar, takoj bi se nanj spravil celoten državen aparat. Ker pa so zraven naši, se jim seveda ne bo nič zgodilo. Že znana zgodba.

 6. VZMD pravi

  VZMD pred Upravnim sodiščem zoper Agencijo sprožil postopke zaradi sporne zavrnitve zahteve za vpogled v spis v prevzemnem postopku in izdaje dovoljenja za sporni prevzem Mlinotesta s strani njegove uprave

  http://www.vzmd.si/novice/atvp-vzmd-pred-upravnim-sodiscem-zoper-agencijo-sprozil-postopke-zaradi-sporne-zavrnitve-zahteve-za-vpogled-v-spis-v-prevzemnem-postopku-in-izdaje-dovoljenja-za-sporni-prevzem-mlinotesta-s-strani-njegove-uprave

 7. MoroStar pravi

  Nisem vedel, da je Baučar levičar. No, vsaj po letu 91 je bil že vaš.

 8. zlata pravi

  A Kučan še kar nima dovolj? A nima njegova Štefka že 200 milijonov USD v Mehiki? A je res treba vse do konca pokrasti?

 9. KIDON pravi

  Glede kućmana, človek se je ujel v lastno past, dobričina po srcu, karierist po navdihu…………….človek, ki je ostal brez osebnega miru, čeprav nič kriv, židje mu pravijo prijatelj, vendar prav to prijateljstvo ga je stalo osebnega miru.

 10. denis pravi

  Zadeva smrdi do neba, a NPU je že bil obveščen???

 11. falcon pravi

  Dobričina?
  Da si pristranski in neobjektiven in to počneš, da plezaš po družbeni lestvici tudi preko trupel, ker ti intelekt tega sicer ne omogoča dobričina?
  V mojih očeh je kot biciklist, ki se je spravil na pot, kateri fizično beri intelektualno ni kos, kima z odprtimi usti slinastim visečim jezikom kar je zgoraj in brca kar je spodaj.
  Upehan in krvav karierist.

 12. Petrovc pravi

  PRJATLI-RAZUMNI: nekrat bo moral, enkrat bo nsšel se nekdo, ki bo pokončal, sodil, obsodil in sredi Ljubljane obesil, vsaj tri največje lopove vseh časov v deželi Kranski!
  Malega Mađarona, Velikega in debelega Bavčarona in post smrtno pederasa Drnovška!
  Samo bavčaron nam je pokradel toliko denarja, da bi lahko zgradili 15 (petnajst) tovarn kakršne sedaj, za 70 mio Euro, gradi lek na Koroškem! bIn s temi tovarnami bi zaposlili 12.000 delavcev!
  TI TRIJE BANDITI MORAJO VISETI!

 13. Petrovc pravi

  SDS-ovo SOLIRANJE pri interpelaciji je nevzdržno, primitivno in izključijoče! Tako se ne dela!
  Hočete biti MEFISTOVSKO samozadostni!
  Željo vam bomo izpolnili!
  Boste SAMI in samo SEBI, zadosti!

 14. Petrovc pravi

  KORL Erjavc na TV trdi, da migracij NE BO VEČ!
  Tega IDIOTA, ki se norčuje iz vseh Krancev bi bilo treba NABITI NA KOL!

 15. haapy yack pravi

  hoj
  Petrovc. Noben se ne bo našel. Razen, da se taki začno med sabo tamaniti
  Mogoče bi jih lahko pripadniki Črne trojice JSOC. Skrivna ameriška vojaška organizacija. Ti izvajajo po svetu brutalne eksekucije. Naročniki takih likvidacij pa so ljudje najbližje predsedniku ZDA.. Vse kar tolpa v Sloveniji počne gre na roko tudi ZDA. Torej ne bo nič.
  čao

 16. Slovenc pravi

  haapy yack pravi:
  04. 09. 2016 ob 12:53
  ……………………
  Ovi JOSOCI še čuli niso za Slovenijo. Pa eksekucije so vedno brutalne…

 17. Pesjanar pravi

  Ne se sekirat,bo že Matilda naredila red,me prav zanima če bo Kučanova Štefa tudi njej prinesla čaj ko bo z šajtergo prišla po njenega malega mađarončka?????

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen