SDS opozarja: položaj mladih se je drastično poslabšal

0

Brezposelnost mladih (med 16 in 30 letom) je v Sloveniji skočila na neverjetnih 24%. Od 110.905 brezposelnih Slovenk in Slovencev (podatki veljajo za oktober 2011) jih je kar 27.562 mladih, so sporočili iz Odbora za šolstvo in šport pri Strokovnem svetu SDS.

Dejstvo je, da splošna kriza ni edini krivec za tako slab položaj mladih v Sloveniji. V EU je odstotek brezposelnosti pri mladih prav tako dvakrat višji kot pri drugih. A tisto, kar preseneča, je dejstvo, da je naenkrat v Sloveniji večja brezposelnost med mladimi kot v EU. Še pred leti je bila situacija pri nas bistveno boljša. No, celo septembrski Evrostat, ki očitno še nima ažuriranih podatkov iz Slovenije, kaže povsem napačno sliko o stopnji brezposelnosti med mladimi v članicah EU (SI: 13,4%,  EU 15: 21%, EU 27: 21,2%).

Lani je bila v Sloveniji zaključena velika raziskava Mladina 2010, ki nam ponuja tudi nekatere anketne podatke. Kar 17% mladih z diplomo pred dvema letoma ni dobilo službe. Po  dveh letih, ko je kriza še bolj globoka, je mogoče sklepati, da je ta odstotek še višji. Domala šokanten pa je podatek, da je pri ženskah odstotek kar 24%. To je, mimogrede, kar trikrat več kot leta 2000.

Od tistih, ki pa vendarle najdejo delo, jih je kar dve tretjini zaposlenih za določen čas. V Zahodni Evropi (EU 15) je takih le 40%. Mlade Slovenke in Slovenci so tudi precej bolj vključeni v t.i. asocialna in nekakovostna dela, kot so večerno, nedeljsko ali izmenično. Teh je kar 41%, za četrtino več kot v Zahodni Evropi.  Število zaposlenih za polni delovni čas se je močno zmanjšalo v primerjavi z letom 2000.

Najbolj skrbijo trije problemi: prvič, visok odstotek mladih z diplomo, a brez službe, drugič, mladi, če že delajo, opravljajo nekakovostna dela, in tretjič, med brezposelnimi je nesorazmerno visok delež deklet.

Kaj bi bilo potrebno napraviti, da bi izboljšali položaj mladih, ki so v tej krizi še posebej ranljivi? Rešitev ni mogoče ponuditi čez noč. Vlada mora reševati slab položaj mladih »medresorsko«, usklajeno v več področnih politikah hkrati.  V SDS smo pripravili 10 najpomembnejših rešitev za prvih 100 dni vlade ter 100 najpomembnejših ukrepov za to, da Slovenija zavaruje standard ljudi, omogoči ponovno gospodarsko rast in ustvari dovolj kvalitetnih delovnih mest. Poleg ustreznih posegov na trg dela  (posebne spodbude za delodajalce v obliki zmanjšanja prispevkov ali delnega nadomestila plač ter spodbujanje k vključevanju mladih v delovni proces že med šolanjem), bomo zagotovili, da bo srednje in zlasti visoko šolstvo v večji meri »proizvajalo« kadre, ki bodo s svojimi poklicnimi kvalifikacijami lahko konkurenčni na trgu dela, da se bodo izobraževali in usposabljali za poklice, ki jih družba in še posebej gospodarstvo nujno potrebujeta. SDS načrtuje izboljšanje zaposljivosti diplomantov z večjo kakovostjo študija. Predvidevamo bistveno več prakse v času študija, pa tudi prenovo delovno-pravne zakonodaje. Zmanjšali bomo razlike v pravicah, ki izhajajo iz različnih vrst zaposlitvenih razmerij. Pozorni bomo na ukrepe, ki bodo vzpodbujali zaposlovanje za nedoločen čas.

Do konca leta 2020 je strateški cilj povečanje zaposlenosti, zmanjšanje brezposelnosti (na raven iz leta 2008 do leta 2015) in zmanjšanje tveganja revščine.

Foto: arhiv Politikis.si

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen