Afera: Zakonska naveza Pašek – Šetinc zlorabila nacionalko za diskreditacijo Janeza Janše!? Na RTV SLO prava panika!

55

Na Politikisu smo čez vikend prvi pisali o družinsko-novinarski navezi Mile Šetinc – Mojca Pašek Šetinc, kjer se je zlasti prvi strašansko trudil s svojimi izračuni (ti so sicer zelo podobni kakšnim mesarskim izračunom, ko se kaj hitro kot naključno kaj zmoti), iz katerih naj bi izhajalo, da se zneski prodaje stanovanj Janeza Janše ne ujemajo in da je gotovo v ozadju gotovina neznanega izvora.

No, sedaj je zgoraj omenjena naveza šla še dalje. Mile Šetinc, svetovalec v štabu Zorana Jankovića, svoji ženi, novinarki Mojci Pašek Šetinc, pripravlja poudarke in vprašanja, s katerimi naj bi slednja v tv-dnevniku diskreditirala Janeza Janšo, predsednika SDS. V uredništvu Politikisa smo seznanjeni s sporočilom Mileta Šetinca, soproga Mojce Pašek Šetinc, novinarke na TV Slovenija, iz katerega je razvidno, da Mile Šetinc novinarjem oziroma uredništvom pošilja elektronska sporočila, katerih vsebina se nanaša na lastništvo nepremičnin, ki jih poseduje Janez Janša, predsednik SDS.

Poleg uvodnih poudarkov pa je v Šetinčevem sporočilu dodanih še sedem (7) vprašanj, na katera »najmanj bi moral Janez Janša odgovoriti«. Ko smo o tem vprašali predstavnike službe za stike z javnostmi pri SDS, smo prejeli odgovor, da so v stranki prejeli že več vprašanj s podobnimi ali identičnimi vsebinami. Med drugim smo tudi izvedeli, da jim je Mojca Pašek Šetinc danes poslala 7 vprašanj, nekateri mediji pa so pozneje objavili tako faksimile elektronskega sporočila, ki ga Mile Šetinc pošilja novinarjem in uredništvom, pa tudi vprašanja, ki jih je Pašek Šetinčeva poslala SDS. Na podlagi tega smo Mojco Pašek Šetinc vprašali: »Ali ste pri današnjih vprašanjih za SDS glede prispevka o financiranju nepremičnin za tv-dnevnik slednja sestavili sami, ali pa jih je za Vas pripravil vaš soprog Mile Šetinc in ste jih vi z manjšimi slovničnimi popravki zgolj preposlali?« Odgovor smo prejeli kmalu, in sicer nam je Mojca Pašek Šetinc odgovorila: »Vašega vprašanja ne razumem, saj vsa moja vprašanja gospodu Janezu Janši izhajajo iz časopisnih člankov, objavljenih v zadnjih letih.«

Ker pa je TV Slovenija javna televizija oziroma RTV Slovenija javni zavod, smo se obrnili tudi na Janeza Lombergarja, direktorja TV Slovenija in ga vprašali: »Ali novinarji vaše hiše spoštujejo načela novinarskega kodeksa in so pri svojem delu popolnoma neodvisni? Ali vaši novinarji, konkretno Mojca Pašek Šetinc, sami pripravljajo prispevke za tv-dnevnik in ostale tv-oddaje, ali pa se pri tem morda posvetujejo s svojimi zakonskimi partnerji? Kako kot direktor lahko zagotovite objektivnost tv-poročanja, da ne bodo novinarji zapadli pod vpliv različnih lobistov, kar Mile Šetinc nedvomno je?« Janez Lombergar nam doslej še ni odgovoril.

Sicer povejmo, da je Mile Šetinc, uradno Milenko Šetinc, lastnik podjetja Ljubljanski val, ki v zadnjem času izredno povečuje svoje prihodke. Tudi na račun davkoplačevalskega denarja. Po podatkih spletne aplikacije Supervizor je od leta 2003 do danes (novembra 2011) od slovenskih proračunskih porabnikov prejel že skoraj 100 tisoč evrov. Ni slabo, posebej še, ker je bila Šetinčeva pipica v obdobju prejšnje, tj. Janševe vlade precej priprta, danes pa mu zato primanjkljaj izdatno nadomešča predvsem Marko Jaklič, direktor Javnega zavoda Lekarne Ljubljana, ki mu mesečno nakazuje po 1.200 evrov, in to že od maja 2009 dalje. Ob tem ni nepomembno, da je Mile Šetinc tudi eden glavnih svetovalcev v volilnem štabu Zorana Jankovića, Jaklič in Janković pa ščitita hrbet drug drugemu do onemoglosti. Mimogrede, postavlja se vprašanje, ali morda Šetinčevo delo pri poskusu blatenja Janeza Janše ne plačuje prav Javni zavod Lekarna Ljubljana? Jaklič namreč o plačilih in namenu le-teh (za zdaj) še molči.

Podatki Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) sicer tudi pokažejo, da so se prihodki Šetinčevega podjetja v letih 2009 in 2010 več kot podvojili glede na leto 2008 (iz 122 tisoč na 290 tisoč evrov). Iz podatkov Supervizorja pa je razvidno, da je Ljubljanski val, katerega glavna dejavnost so stiki z javnostjo, v času od januarja 2003 do novembra 2011 prejel 99.888,36 evra prihodkov, ki so mu jih izplačali proračunski uporabniki. Pri tem prednjači Javni zavod Lekarna Ljubljana, ki je Šetincu doslej nakazal 34.800 evrov. Sledijo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (s 30.203,30 evra), ministrstvo za zdravje (s 27.035,45 evra), ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (s 4.006,01 evra) in Stanovanjski sklad RS (s 3.840 evri).

Vsem posameznim izplačevalcem smo poslali vprašanja, ali sodelujejo s podjetjem v lasti Mileta Šetinca, od kdaj sodelujejo, kakšen je namen pogodbe in kolikšni so bili mesečni zneski plačil. Zanimalo nas je še, kakšni so rezultati tovrstnega sodelovanja za posamezno ministrstvo in posledično seveda za davkoplačevalce. Iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) so nam odgovorili, da so s podjetjem Ljubljanski val sodelovali v letih 2003, 2006 in 2007, za kar so sklenili 3 pogodbe, in sicer v letu 2003 za 11.809,38 evra (za svetovanje na področju odnosov z javnostmi in promociji donatorske akcije za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvenem varstvu v Republiki Sloveniji). V ZZZS so še dodali. »V okviru omenjene donatorske akcije je izvajalec med drugim zagotovil tudi izdelavo in objavo medijskih oglasov na TV, radiu in v časopisju.« Naslednjo pogodbo so sklenili v letu 2006, ko je šlo za pogodbo o svetovanju na področju odnosov z javnostmi, ki je zajemalo zlasti svetovanje generalnemu direktorju ZZZS ter pripravo strategije obveščanja še posebej na temo regresnih zahtevkov. Menda zato, ker je v ZZZS za to področje primanjkovalo ustreznega kadra. Pogodba je bila vredna 15.773,66 evra in je veljala od 1. 4. 2006 do 31. 12. 2006. Tretjo pogodbo pa je ZZZS sklenil za svetovanje na področju odnosov z javnostmi, ki je zajemalo zlasti svetovanje generalnemu direktorju ZZZS ter pripravo strategije obveščanja. Vrednost omenjene pogodbe je znašala 2.996,43 evra in je veljala od 10. 1. 2007 do 28. 2. 2007. Seveda se pri tem v ZZZS izgovarjajo na učinke medijskih objav in se obnašajo, kot da v zavodu ne bi bilo dovolj zaposlenega in strokovno usposobljenega kadra, kar je seveda slab izgovor. Od ministrstva za zdravje pa smo prejeli odgovor, da trenutno s podjetjem v lasti Mileta Šetinca ne sodelujejo, da pa je bilo v obdobju od  29. 1. 2003  do 31. 12. 2003 izplačanih skupaj 3.875.856,12 SIT oz. 16.584,43 evra. Za obdobje 1. 3. 2004 do 15. 11. 2004 je bilo izplačanih skupaj 2.602.920,00 SIT oz. 10.897,19 evra. Namena izplačil niso razkrili. Iz Javnega stanovanjskega sklada RS in ministrstva za kmetijstvo odgovora nismo prejeli. Glede na dostopne podatke pa je mogoče zaključiti, da so se ta izplačila nanašala na pretekli čas, podobno kot pri ministrstvu za zdravje, saj spletna aplikacija Supervizor kaže, da Šetinčevo podjetje redno prejema po 1.200 evrov mesečno, kar seveda ni malo. Marku Jakliču se očitno ne zdi vredno niti pojasniti, zakaj troši davkoplačevalski denar.

Zaradi zgoraj navednih dejstev se je s pismom javnosti, oglasil že Matevž Caserman, programski svetnik RTV Slovenija. Njegovo pismo objavljamo na Politikisu v celoti:

Spoštovani generalni direktor RTV Slovenija, programska direktorja, odgovorni urednice in uredniki, programski svetnice in svetniki, novinarke in novinarji,

RTV Slovenija ima poseben status, med vsemi medijskimi hišami mora zastopati najvišja merila glede novinarske etičnosti, verodostojnosti in kredibilnosti. Določbe so formalno zapisane v Zakon o RTV, v Statutu RTV in v Poklicnih merilih in načelih novinarske etike.

Ustvarjanje informativnih vsebin mora biti popolnoma neodvisno, še posebno v predvolilnem obdobju. Zaradi prejetega dopisa, ki sem ga prejel danes, se mi izpostavlja dvom, da informativni programi na RTV Slovenija nastajajo neodvisno od vplivov lobistov in interesnih skupin. Vse kaže na to, da se je vsaj v enem primeru izkazalo, da nekateri lobisti celo direktno narekujejo vprašanja novinarjem, kar je nedopustno in škodljivo za našo hišo.

Zato zahtevam, da se nemudoma skliče izredno sejo Komisije za informativni program in se na njej opredeli do navedb, ki so zapisane v omenjenem dopisu. Posledično pričakujem, da se omenjeno problematiko obravnava tudi na naslednji seji Programskega sveta. Na sum teh kršitev sem namreč dolžan opozoriti predsednika programskega sveta, kot mi narekuje Zakon o RTV. Tu ne gre za vmešavanje v posamično programsko vsebino, ampak za temeljno opredelitev RTV Slovenija glede vprašanj:
V kakšni relaciji je RTV Slovenija do registriranih lobistov?
Ali smejo ti lobisti vplivati na ustvarjanje vsebin na RTV Slovenija?
Ali lobisti vplivajo na ustvarjanje vsebin na RTV? Ali ta vplivanja oz. poskuse vplivanja (sestanke, maile, korespondence) beležimo?

Želim, da se odgovorni uredniki nemudoma opredelite glede zgoraj omenjenih vprašanj. Komisiji za informativne programe in tudi ostalim svetnikom prosim posredujte svoje odgovore na ta vprašanja. Enako naprošam tudi generalnega direktorja in programska direktorja radia in televizije.

Lepo vas pozdravljam! Matevž Caserman, programski svetnik RTV Slovenija

Primerjavo vprašanj Mileta Šetinca, ki jih je pošiljal naokoli in vprašanj njegove žene, ki jih je poslala na SDS si lahko preberete tukaj – mojca_pasek_setinc-vprasanja_za_sds.

(vida kocjan/demokracija/ured.)

Zakonca Mile Šetinc in Mojca Pašek Šetinc: lobist naj bi preko svoje žene hotel zlorabiti javno televizijo za diskreditacijo Janeza Janše.

Foto: mediaspeed.net

Št. komentarjev: 55
 1. kekec pravi

  Vsaka rit pride enkrat na svoj sekret srat.

 2. Janko Ić pravi

  Obema spakirat kufer.

 3. jure verde pravi

  Panika -panika , so pa nervozni prpa prpa, moj glas SDS

 4. murenček pravi

  Pogled in mimika obeh pove vse! Kufre pa si pakirata kar sama, ampak kam sedaj v zimskem času? O, bo še vroče, bo!

 5. MEFISTO pravi

  Forum 571.

 6. anakonda pravi

  Saj je že manj kot en teden do volitev, pa bodo dobili, kar zaslužijo.

  Lahko pa jih že sedaj imenujemo: KOMUNISTIČNE SVINJE.

 7. Kladivo pravi

  Murgelčan je očitno dal nova navodila, a je že prepozno. SDS bo na veliko zmagala, potem pa začela z veliko metlo pometati po tej rdeči televiziji. Pol jih je potrebno tako odpustiti, ker so to sami lenuhi, ki nič ne delajo in lepo živijo na račun slovenskih davkoplačevalcev.

 8. Althea pravi

  SDS ima na teh volitvah zagotovljeno zmago! V primeru, če mandat dobi Z.J., mu bo le tega podaril Türk in to ni več volja večine državljanov. Z.J. prav tako zagotovo ni dobil večine glasov na volitvah za župana, saj so glasovnice drugih čudežno izginile. Ta država in velika večina je skorumpirana v amen.

 9. jožek pravi

  Milijonar Janković je 77. na spisku Slovenskih bogatašev in turbokapitalistov ali tajkunov! Kako to da ga Mojca Pašek o tem nič ne sprašuje, temveč se ukvarja z Jankovićevem ograjenem gozdu?

 10. Lanzareto pravi

  Rdeča banda je v poslednjih izdihljajih in steklinsko gize vse naokoli. Ne zavedajo pa se, da se njihova era tudi v Sloveniji končuje kot se je v Evropi končala že pred 20 leti.

 11. Baron pravi

  Komunajzerji so se posrali. To je dobro.

 12. alan. k pravi

  In takšni gnoji dobro živijo na naš račun. Pa povrhu še nepismeni. Ko jih srečaš pa še nastopajo. Res gamad, ki bo v kratkem dobila, kar ji pripada.

 13. ŠTEFKA pravi

  MOJCA KAŠA Z SVOJIM KUŠARJEM AGENTOM MAMILARJEM, KI IZKORIŠČATA JAVNI TV ZA LAŽ IN PROPAGANDO KGB TER KUČANISTOV!
  BANDA RDEČA JE SAMO NEVOŠČLJIVA JANEZU IN URŠKI, SAMO VAS DOBRO POZNAMO ČESA STE ZMOŽNI MI PA VSEENO PODPIRAMO SDS IN JANEZA JANŠO!
  JEBITE SE VI KUČANISTI IN KGB-JEVCI -KORUPTNI SCHWEINI.

 14. EVROPA pravi

  Ta Šetinka ima oči kot ena strupena kača in njen upijan od kokaina porivač in udbač res ste beda od bede, kaj vas briga, da špionirate okrog Janševe in Urškine hiše, mi vemo, da sta si zasluženo imetje z poštenjem kupila, tudi jaz imam knjige od Janše, vi Kučanisti gnoji smrdlivi pa nimate ničesar po pošteni poti, vi ste oligarhi primitivni poklicni tatovi.
  Ste nevšečni in hudobni pokvarjeni primitivni, nimate kanček inteligence, vsak klošar je boljši od vas, upajmo, da se vam izteka čas in da vas vidimo tam kjer je prostor za vas in to v ARESTU gamad rdeča pokvarjena ušiva, in to rdečo RTV plačujemo vsi mi pošteni Slovenci, da gledamo te amoralne agentske zverine! fujjjjjjjjjj in fejjjjjjjjjj slo-alkaida ala šetinć….

 15. SONČEK SIJE pravi

  Za temi objavami verjetno stoji tudi “opanković in cela kgb, kučanisti in celo virant”, ker nevedo kaj bi še naredili samo, da bi škodovali “pomladnim strankam oz. SDS in Janezu Janši”!
  Ampak se nesmemo dati, kajti njim ni nič dovolj primitivnega in dovolj krutega, da bi preprečili propad “rdeče oligarhije in nadaljnega ropanja ter hlapčevstva delovnega človeka”, samo to je njihov cilj in nas spravit nazaj v njihovo priljubljeno in nikdar pozabljeno Jugo-balkansko sodrgo-mafijsko gnezdo!

  NE NE DAMO SE, IN BOMO VOLILI SDS, NSI IN SLS!!!!

  ČUČANISTI IN ĐANKIJI PA SE JEBITE V GLAVO!!!!ŠETINCI&CO.

 16. modusvivendi pravi

  Ah, kako so abotni s temi stanovanji oz. skušajo delati neko afero kjer je ni mogoče. Če ima gospa kakšne dokaze jih naj da na mizo, drugače naj pa prenehajo s takimi igricami. Pri Jankoviću so takoj pokazali dokaze, tu pa spet “naj bi”, “denar neznanega izvora”, bla bla. Dajte dokaze na mizo ali pa nehajte se delati norca iz nas. >Mislim, že vsaka nizkointeligentna avša, ki ji mora drug pisati vprašanja, postane novinarka in to na nacionalki lepo prosim. Dajte tej Šetinčovki že nogo, ker ta avša se je že velikokrat blamirala.

 17. anakonda pravi

  Sicer je pa vse, kar delajo RDEČE SVINJE proti Janši le v dobro SDS. Ali ne opazite, da je po vsakem napadu na Janeza Janšo SDS na javnomnenjski lestvici višje.
  Še prakomunista Radota je začelo dušiti.

 18. MEFISTO pravi

  Pašek- Šetinčeva je uresničila družinsko namero in njunegapolitičnega zaledja.

  O dveh Janševih stanovanjih je pripravila kriminalko, ki ni ničesar povedala in na marskaj namigovala.

  Seme suma je posejano.

  Janša bi moral biti reven kot cerhvena miš, pa še ne bibil dovolj reven.

 19. anti pravi

  Gospod direktor GURS, nesposobni Seliškar, kako ste ovrednotili črno gradnjo ob hiši, Zorana ali Jureta ali pa Damjana Jankoviča? Sploh ne veš več, kdo je kdo in kaj ima kdo. So prijavili v popisu nepremičnin tudi bazen? S podpisom na obrazcu, smo morali potrdili točnost podatkov, v primeru dajanja napačnih podatkov, je to kaznivo dejanje.
  Kje je novinarsko razsodišče, ki tako bedi nad svojo bando 571 in kje so kakšni dokumenti ali še vedno, samo za g. Janšo velja srbska rekla kazala. In njihov kodeks, za posrat.

 20. MUSTAFA pravi

  NEPOZNAM NOBENEGA RDEČUHA PRI “MMC” KATERI ŠE NI
  LEŽAL NA TEJ PIJANI ŠETINČEVI MADRACI !!!!!!!!!
  POGLEJTE SI NJENEGA TASTARGA KOK IZGLEDA !!!!
  ZA KOZLATI !!!!! NJEJ ŽE KUR.C ŽE IZ OČI VEN VISI !!!

 21. Franci pravi

  Žalostno je, da se levaki spuščajo na tak nivo in celo zlorabljajo institucijo, ki jo gor držimo vsi davkoplačevalci. Je pa res, da komunisti niso nikoli izbirali sredstev za dosego svojega cilja.

 22. IGO pravi

  banda ima smrtne krče !

 23. sivi pravi

  Naj še šetinčeva razloži kdo jo je nastavil kot “novinarko” na rtv! Če pa bi bila lahko zaposlena na ljubljankem valu. O kraji informacij iz rtv_ja in nošenje le tega na ljubljanski val je pa zakonito početje?? Seveda če so udbaši po sredi. Jaz bi imel tudi radijsko postajo s tem da članke lahko kradem na nacionalki jih malo predelam in objavljam. V tujini bi zaradi tega imela najmanj 10 let. rtv plačujemo vsi!! Ljubljanski val pa je privatna šetincevo udba trobilo! Ljudje pa nitine spregledajo teh dejstev!

 24. Proti Janši pravi

  Naj Janša čuti, kako je, če je človek napaden. Njega je sama žlehnoba, čisti negativec. Halo Slovenija, ste prebrali mnenje spoštovanja vrednega gospoda Vodeba, ki pravi »Simptom je njegovo disidentstvo, njegova kronična upornost, konstitutivno nasprotovanje, latentni bes. Politike je v grobem mogoče deliti na tiste, ki ljubijo moč in oblast, ter tiste, ki ljubijo čast in slavo. Pri Janši gre bolj za nezavedno željo po moči in oblasti. Njegove vrline ob osamosvojitvi so postale v politiki slabost.«

 25. zmago pravi

  Niti enega pametnega komentarja. Same toplovodarske bedarije.

 26. MEFISTO pravi

  Preveč bereš Spomenko Hribar in Vodeba

  TUERK, KUČAN, PAHOR, JANKOVIĆ, GOLOBIČ, KRESALOVA in drugi smejo imeti željo po moči in oblasti, le pri Janši je to zavržena lastbnost.

  Če hočeš uspešno vloditi državo in vladati, moraš imeti željo po moči in oblasti.

  Še sreča, da imamo Janšo!

 27. sivi pravi

  Čigava je sedaj “nacionalna” rtv je to kučanovo trobilo, ki ga plačujemo vsi??? Služi jim samo za podjarmljanje nevednih volilcev! Ljudje NE volite judežev ala virant kradel davkoplačevalski denar! Kradel informacije oz. del programa SDS_ja! Lagal, os svoji usmeritvi… In potem naivneži mislijo, da ne bo njim kradel in lagal??????? Pa iz kakšnega mteriala so slovenski volilci, da ne sprevidejo dejstev? Po moje so kot “antena” za zbiranje kriminalcev svetovnega formata, da se jim preko medijev, ki jih lahko kupi za drobiž ali hlinjenje komunajaer idej, in da kučan noge narazen, ter mediji veselo lažejo v prid teh kriminalcev. Da pljuvajo po poštenem Slovencu, ki mu v 20 DVAJSETIH letih niso dokazali NIČ, razen njihovega blatenja. Situacija, bi bila komična, ko pa je vse skupaj res me pa skrbi za prihodnost! In ponovno bodo v stanju naivno verjeti tem tendencioznim lažem in zavajan, ponovno izvoliti svoje rablje!!!!!! Smo svetovni unikum!!!! Proč od tega prekletstva komunistov na lahko popelje samo SDS!!! Samo kateri šejtan pa je spustil človeško dušo kar tako? Pred tem laže, krade, zavaja prav tako kot naši vrli komunisti z izdajalcem kučanom na čelu! Da ne bi naivno podlegli tem šejtanskim zavajanjem volite SDS edina stranka, ki je do sedaj, pokazala SVOJ program! Ki ga je edina sposobna izpeljati. Če sem komu le odprl oči havala Bogu! Če pa imate le še kateri “svoje” mnenje, se vprašajte, če ni to na nek nači skozi stranska zadnja vrata pripeljano kučanovo udba mnenje. Svingerji, so napolnili dvorano, vam zavezali oči in ugasnili luč. – Luč Resnice! Zavedajte se tega! Volili bomo SDS in pomagali napisati SLOVENIJA NAŠA DOMOVINA ponovno z VELIKO!

 28. čebelar pravi

  @ sivi bodi malo bolj pricizen!
  “Svingerji, so napolnili dvorano, vam zavezali oči in ugasnili luč. – Luč Resnice!”
  Te želje po svinganju so doma na levi opciji!! Torej bi moral, napisati, da vas bodo ponovno nategovali stari udba pr…ci.

 29. angi pravi

  Zverine se stresajo do zadnjega diha in napadajo dokler ne pocrkajo, to je pa sedaj dokaz Kućanistov, samo SLOVENSKA PAMET IN POŠTENJE BO PREMAGALO to ušivo tatljivo rdečo KGB mafijo z đankovićem in virantom skupaj,

  MI POŠTENI SLOVENCI VOLIMO POMLADNE STRANKE !

  MOJ FAVORIT JE SDS IN JANEZ JANŠA.

  rdečuhi vohuni oligarhi se pa lahko v glavo porivajo…..hov, hov, hov, hov, hov, hov, hov, hov,

 30. tom pravi

  prokleta gnida komunistična…….

 31. anakonda pravi

  Vsako krivo podtikanje proti Janši prinese stranki SDS po 1% glasov. Zato ni čudno, da smo že preko 40%, do volitev pa, če ga bodo komunajzarji in Srbijanci tako lomili naprej, pridemo do 75%.

  To pa je daleč absolutna večina glasov, več jih ne potrebujemo.

 32. megi. pravi

  RTV ob 19. uri objavljajo prispevek Pašek Šetinc o stanovanju JJ, na 24ur pa kazniva dejanja nategovanja upnikov s strani Jankovića.

  Gledanost 24 ur je seveda temu primerna 3 x večja od nacionalke!!!

 33. megi. pravi

  Komunistični dvojec poznan po temu, da Milenko že celo življenje živi na račun slave svojega trdorokega komunističnega očeta Franca Šetinca in pokvarjena povzpetnica, avtorica ogabnega dokumentarca o Kučanu, za katerega je RTV odštela obilo denarja.
  Zdaj sta ponovno v akciji, ker levakom slabo kaže, pa bo Milči ostal brez poslov z Jakličem in Jankovićem.

 34. mudo moreno pravi

  Marsikaj se bo zgodilo po volitvah. Jakliču bodo podrli “brunarico” z bazenom vred, pa še brez ukradenega magisterija bo ostal. Milenko in Mojca bosta ostala brez mastnih poslov, Mojca pa še brez službe. Lahko se bo spet vrnila k svoji stari obrti, tisti, ki je najstarejša na svetu. Janković se bo na nadomestnih volitvah za mišji kurac prerinil nazaj na župansko mesto, a o prevladi na mestnem svetu bo lahko le še sanjal. Volitve pred nami bodo prelomne, za nekatere še bolj kot za druge.

 35. MEFISTO pravi

  Janković bo pogorel na nadomestnih županskih volitvah v Ljubljani.

  To ti, MUDO MORENO, zagotavlja sam MEFISTO.

 36. angi pravi

  Zakaj pa tolpa 571 in Šetinćka ne povpraša Viranta od kot njemu bogastvo ogromno vilo in še čez 100.000 Evrov v kešu, pa vseskozi je bil v politiki npr. LDS, in do 2008, naj tudi on malo pojasni, ker vemo kako je požrešen oz. pohlepen denarja, da mu denar nadomešča ljubezen in vzgojo otrok fuj in fej .
  Primitiven in nemoralen odgovor in neetičen oče ter mož, če mu je denar nadomestilo za očetovsko vzgojo in ljubezen!
  Tisti, ki pa Viranta podpirajo so me pa zelo razočarali.

 37. EVROPA pravi

  Pri teh letih in veliko bogastva in brez vsakega kredita je res malo preiskave vredno pri VIRANTU dragi raziskovalni novinarčki!

 38. mudo moreno pravi

  Mefisto, iz tvojih ust v božja ušesa!
  Ljudje ne marajo luzerjev, on pa se je vedno predstavljal kot veliki frajer in džek. Vsak se enkrat loti zalogaja, ki mu ni kos. Tole bo trenutek streznitve za šerifa.
  Me pa zanima še, zakaj ima vsa ta banda od Jankovićev, Virantov, Jaklićev ob bajtah bazene. Ali imajo preveliko rit, in se ne morejo v banjo stlačit?

 39. čebelar pravi

  Pravna država bo na preizkušnji! Če bo slovensko sodstvo znalo jankovića pravilno sodno obravnavati, bo znak za pravno ali cigansko državo. Kje vidite tu funkcije takšne in drugačne ? Bolje muje, kot kandidatura, karta za Ciper. Pa še tam vprašanje, če bo varen.

 40. Dajana pravi

  O, ljubi Bog, kaj je nastalo iz Politikisa. 😥 Saj človek potrebuje pomirjevala, ko prebereš te grozne komentarje. 😥

 41. mudo moreno pravi

  Dajanće, kaj si tako tužna, kot tvoja prijateljica Višnja si, grenka, pa še nezrelo kisla. Saj veš da moški takih ne maramo. Meni so na primer všeč češplje, take sveže, dišeče, slastne in sočne, da ti vzbudi skomine že ko jo primeš in povohaš, še preden jo poskusiš, pomljaskaš in pocmokaš z jezikom. Vidve z Višnjo pa sta kumrni in kisli, pa četudi dozorita, bosta kvečjemu za kak kompot.
  No Dajana, imaš ti kaj sočnega za ponudit?

 42. […] te podrobnosti boste lahko prebrali v pogodbah, ni vam jih treba iskati nezakonito, tako kot to počne lobist Šetinc,” je dejal Janša. Nekateri mediji so namreč v ponedeljek poročali, da je novinarka TV […]

 43. bavčar pravi

  tega bednega janšo..!

  .-
  PA RES NE MORE NIHČE VEČ DISKREDITIRAT..!!!
  .
  SE JE ŽE SAM..DOVOLJ..!!

 44. MUSTAFA pravi

  BAVČAR !!!!

  TI IN OBA ŠETINCA STE ZRELI ZA V IDRIJO !!!!!!! PIJANCI !!!!!

 45. KRISTUS pravi

  ti mustafa..??
  .
  NA KOLENA IN GLEJ ALAHA..gnoj muslimanski.

 46. K@K pravi

  mojca (s)paček šetinc je v oči neverjetno podobna sosedovi Liski.

  ps. sosedova Liska je krava (Bos taurus – femina).

 47. EVA pravi

  OPPPA…NEKATERI, KI SO ZA SDS IN ZA JANŠO, PA SE ZELO PROSTAŠKO IZRAŽAJO!!!
  JOJ…GROZA…PA NE, DA BI TAKŠNI KROJILI USODO MORALNIM LJUDEM IN DELILI PRAVICO???
  SAJ SAMO PLJUJEJO PO ZGODOVINI IN ZMAGI RDEČIH IN NAJ SI ENKRAT ZA VSELEJ ZAPOMNEJO: RDEČA BARVA JE BARVA LJUBEZNI IN ŽIVLJENJA IN ČE PLJUJEJO PO LJUDEH TAKŠNE BARVE, NE VEDO BISTVO ŽIVLJENJA….HEJ, KAM PLJUJE VAŠE BARKA???!!!

 48. kureta pravi

  Samo v razmislek….
  Bralka Dela Mateja Žibart piše o spominu na mandat Janeza Janše, ki se je
  končal leta 2008, 21. novembra:
  Včasih se človek vpraša, ali smo Slovenci res popolnoma apatični ali pa smo
  brez zgodovinskega spomina. Mandat vlade Janeza Janše se vendar ni zgodil v
  pradavnini.
  Če tudi mene spomin ne vara, je bil ves Janšev mandat v znamenju težav
  Strojanove mame, inflacije, ki je pojedla moje prihranke, pojava tajkunov,
  ki so izčrpavali našo državno banko, megalomanskega projekta Patria, ki
  nosi madež podkupljivosti in meče slabo luč na vso Slovenijo, ropa stoletja
  v SKB banki …
  Dnevne novice so bile zabeljene s prerivanjem hrvaških ribičev v Piranskem
  zalivu, ko so spuščenih hlač kazali svoje premoženje, pa hiteli nastavljati
  školjčišča v naše morje. Uspeh druženja s Sanaderjem, pač.
  Nezadovoljni novinarji so pošiljali peticijo v Evropo, filmarji so zastali
  v krču zaradi nesposobnega ministra, sodniki so stavkali do prihoda nove
  vlade …
  Paradni konji gospodarstva so tonili v rdečih številkah ali pa kar
  potonili, ko še sploh ni bilo recesije: Petrol, Mura, Luka Koper,
  Interevropa, Slovenske železnice, Ibi Kranj, IU Vrhnika, Aquasava,
  Istrabenz, Istra Emeco je bila prodana Arabcem, bali smo se že za toaletni
  papir iz Palome … Ko je revščina že trkala na vrata, je Janša videl
  štruce kruha v smeteh.
  Začel je zadolževati Slovenijo, igralnica Hit ni več nesla zlatih jajc,
  sploh je nehala nesti jajca. Prekomerna pozidava slovenske zemlje in uvoz
  gradbincev nas še sedaj tepejo — stotine novih neprodanih objektov in
  stanovanj sameva in propada. Na koncu je omagala še planiška velikanka.
  Janša se je kazal z metlo v roki pred mladimi socialdemokrati. Očitno ga je
  fasciniral Schwarzenegger, ki je malo prej tudi opletal z guvernersko metlo
  v Kaliforniji. Slišali smo zanimiv govor, a se je izkazalo, da je bil
  Blairov; pač kraja intelektualne lastnine … Kazen za obrekovanje tudi ni
  od muh! Podtikanje dokumentov predsedniku države pa je že višek nemorale. V
  vsaki zdravi demokraciji bi bil tak človek že zdavnaj politično mrtev, pri
  nas pa vodi politično stranko!
  Janše nisem videla med našimi borci v vojni za Slovenijo. Gotovo se je
  boril s puško v roki v prvih bojnih vrstah — pa sem jaz tista, ki se tega
  ne spominja … Vem pa, da bo orožarska afera metala večno senco na
  bleščavo osamosvojitev moje domovine. In Janez Janša ne bo nikoli več moj
  predsednik.

 49. vsesamJanšo ne pravi

  jelinčič jelinčič jelinčič JELINČIČ JELINČIČ JELINČIČjelinčič jelinčič jelinčič JELINČIČ JELINČIČ JELINČIČjelinčič jelinčič jelinčič JELINČIČ JELINČIČ JELINČIČjelinčič jelinčič jelinčič JELINČIČ JELINČIČ JELINČIČjelinčič jelinčič jelinčič JELINČIČ JELINČIČ JELINČIČ

  SAMO ON NAS LAHKO REŠI PRED CIGANI

 50. vsesamJanšo ne pravi

  NOBEDEN NE MARA V SLOVENIJI CIGANOV!!!! JELINČIČA GOR , CIGANE NA VLAK!!!!

 51. PASJI FRITZL pravi

  KO JE JANKOVIĆ ZMAGAL NA ŽUPANSKIH VOLITVAH JE PAŠEK ŠETINKA CVILILA OD VSHIČENJA, KOT PRI ORGAZMU !

 52. […] zakonca Pašek – Šetinc zlorabila nacionalno televizijo za diskreditacijo Janeza Janše, o čemer smo podrobno pisali tudi na Politikisu. […]

 53. puklasti Miha pravi

  treba bo izselit
  .
  tega vašega butca in lopova.. janšo..!!
  .
  .

 54. […] Na Politikisu smo že nekajkrat opozorili na novinarko iz medijskega klana Šetinc, tja priženjeno Mojco Pašek Šetinc. Ta se je lani proslavila predvsem z dvema “monumentalnima” stvaritvama: z izredno pristranskim dokumentarcem o Milanu Kučanu ter s predvolilno usklajeno akcijo s svojim možem Miletom Šetincem, ko sta brezsramno zlorabila nacionalno televizijo za diskr…. […]

 55. […] Na Politikisu smo že nekajkrat opozorili na novinarko iz medijskega klana Šetinc, tja priženjeno Mojco Pašek Šetinc. Ta se je lani proslavila predvsem z dvema “monumentalnima” stvaritvama: z izredno pristranskim dokumentarcem o Milanu Kučanu ter s predvolilno usklajeno akcijo s svojim možem Miletom Šetincem, ko sta brezsramno zlorabila nacionalno televizijo za diskr…. […]

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen