Za umirjanje prometa v naseljih 2,5 milijona evrov

0

Zaradi zaščite pešcev in drugih udeležencev v cestnem prometu na državnih cestah skozi naselje lahko občina predlaga upravljavcu državne ceste ukrepe za prometno ureditev ali gradnjo ustrezne infrastrukture za pešce in kolesarje. Prednost imajo predlogi, ki izboljšujejo pogoje za pešce po načelih univerzalne graditve. Predlog občine mora biti obrazložen, upravljavec ceste pa mora občino obvestiti o sprejetju predloga ali njegovi zavrnitvi z obrazložitvijo razlogov za zavrnitev. V dogovoru z upravljavcem državne ceste ukrepe iz tega odstavka financira ali sofinancira občina, so pojasnili na ministrstvu.

Občine lahko tako prek tega razpisa pridobijo sredstva za umirjanje prometa na državnih cestah skozi naselja. Posredovati morajo opis obstoječega stanja s slikovnim gradivom, opis ključnih težav v naselju, povezanih z obstoječo prometno ureditvijo, opis nove ureditve za umiritev prometa v naselju, projektno dokumentacijo ter opis izbranega kazalnika oziroma kazalnikov za spremljanje stanja z opisano metodologijo za njegovo spremljanje in poročanje.

V okviru razpisa bo s sredstvi sklada za podnebne spremembe sofinancirane 80 odstotkov vrednosti stroškov priprave projekta umirjanja prometa na državni cesti skozi naselje in njegove izvedbe, a največ 100.000 evrov priznanih upravičenih stroškov.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od datuma objave razpisa do 31. avgusta 2026.

Občine morajo vloge ministrstvu posredovati po pošti do vključno 3. septembra, do 12. ure. Morebitni drugi rok za oddajo dodatnih vlog v primeru, da ministrstvo v prvem roku ne dodeli vseh razpisanih sredstev, je 10. junij 2025, do 12. ure.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen