Prihodnji teden v parlamentu: Na redni seji DZ tudi o predlogu za boljšo kadrovsko sliko v domovih za starejše in predlogu novega zakona o Kobilarni Lipica

0

DZ bo v ponedeljek s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom začel redno junijsko sejo. Med drugim bodo poslanke in poslanci odločali o predlogu vladnega zakona za boljšo kadrovsko sliko v domovih za starejše, predlogu novega zakona o Kobilarni Lipica ter o več predlogih novel zakonov s področja izobraževanja.

Za obravnavo predloga zakona za boljšo kadrovsko sliko v domovih za starejše več kot pet ur

Za obravnavo vladnega predloga zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ki je na dnevnem redu v torek, bodo poslanci in poslanke namenili več kot pet ur.

Predlog sicer želi spodbuditi in podpreti zaposlovalce, zaposlene in tiste, ki se šele odločajo za zaposlitev v socialnem varstvu. Predvideva skoraj deset milijonov evrov, izvajal pa se bo do leta 2026. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa meni, da je predlog nujen korak na poti izboljševanja razmer na obravnavanem področju ter da bo olajšal delo.

Predlog prinaša osem glavnih rešitev, ki denimo predvidevajo sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za poklice, potrebne za zasedbo delovnih mest pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe.

Hkrati določa vzpostavitev modela za vodenje kakovosti in varnosti obravnave, spremljanje in poročanje o kazalnikih kakovosti in varnosti ter usposabljanje vodstvenih kadrov na področjih upravljanja s kadrovskimi viri ter kakovosti in varnosti. V predlogu zakona je predvideno tudi sofinanciranje pri nakupu sodobnih tehnologij in pripomočkov za robotizirane in avtomatizirane postopke za izvajalce, ki zagotavljajo celodnevno institucionalno varstvo.

V sredo tudi o treh novelah zakonov s področja izobraževanja

Poslanci bodo razpravljali tudi o predlogih novel zakonov o gimnazijah, o poklicnem in strokovnem izobraževanju in o glasbenih šolah, za katere je skupaj predvidenih sedem ur. Poslanci so na odboru DZ za izobraževanje, znanost in mladino v drugi obravnavi potrdili predloge vseh treh novel.

Predlog novele zakona o gimnazijah je pripravljen zaradi usklajevanja z drugimi zakoni, ki so s svojo uveljavitvijo posredno ali neposredno vplivali na zakon o gimnazijah. Gre predvsem za spremembe, ki se nanašajo na tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji oziroma so se prvič vključili v 9. razred osnovne šole.

Predlog novele zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju prinaša merila za izbiro ob omejitvi vpisa in ureditev prehrane za dijake v času praktičnega usposabljanja z delom. Ureja pa tudi pravno podlago za ukrepanje delovne inšpekcije glede pravic dijakov na praksi ter posodablja povezovanje informacij z namenom zmanjšanja administrativnega bremena.

Predlog novele zakona o glasbenih šolah pa usklajuje poimenovanja za izobraževalne programe, ureja postopke izobraževanja na daljavo, posodablja zbiranje in varstvo podatkov staršev in otrok ter določa nove predmete, ki se lahko poučujejo v osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju.

Z novim zakonom o Kobilarni Lipica do enovitega upravljanja območja kobilarne

Nov zakon o Kobilarni Lipica, ki ga bodo poslanci obravnavali v sredo, predvideva vnovično uvedbo enovitega upravljanja območja kobilarne, po katerem bo ena družba skrbela za kulturne in naravne vrednote ter jih turistično tržila.

Predlog novega zakona predvideva, da bo družba Holding Kobilarna Lipica z uveljavitvijo zakona nadaljevala delo kot družba Kobilarna Lipica, v roku šestih mesecev pa ji bo pripojeno sedanje podjetje Kobilarna Lipica, ki je do zdaj skrbelo za izvajanje javne službe.

Po novem namreč ne bo šlo več za sistem s koncesijo za izvajanje javne službe skrbi za dediščino na območju Lipice, ampak bo nova družba zadolžena za uresničevanje javnega interesa, torej za skrb in gospodarjenje s kulturnimi in naravnimi vrednotami te pa bo tudi tržila za turistične namene.

Široka podpora predlogu novega zakona se je pokazala tudi na seji matičnega odbora. Zakonske novosti so pozdravili tako koalicijski kot opozicijski člani in predlog soglasno podprli. Po mnenju gospodarskega ministra Matjaža Hana pa predlog predstavlja podlago za nadaljnji razvoj kobilarne.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 17. 6.

12.00 začetek redne seje DZ s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qvhpGy

TOREK, 18. 6.

9.00 nadaljevanje redne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog zakona o spremembah kazenskega zakonika; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qvhpGy

SREDA, 19. 6.

9.00 zadnji dan redne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o Kobilarni Lipica in predloge novel zakonov o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah EU, o kazenskem postopku, o gimnazijah, o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter o glasbenih šolah; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qvhpGy

12.00 zaključek korespondenčne seje komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri odločajo o peticiji za vzpostavitev Satelitskega urgentnega centra v Zdravstvenem domu Ormož; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qyLLBr

PETEK, 21. 6.

8.00 delno zaprta skupna seja odborov DZ za zadeve EU in za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 27. in 28. 8. v Bruslju, za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve, ki bo 24. 6. v Luksemburgu in gradiva za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 25. 6. v Luksemburgu; v nadaljevanju bo odbor DZ za zadeve EU obravnaval gradiva za zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 24. 6. v Luksemburgu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qyDXji in sta.si/qHbIh0

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen