Prihodnji teden v parlamentu: Poslanci po vetu predvidoma o novelah zakonov o delovnih razmerjih in o tujcih

0

Po nekoliko mirnejših dneh v parlamentu bo prihodnji teden znova zasedalo več delovnih teles DZ. Matična odbora bosta obravnavala predlog preoblikovanja Vzajemne in predlog deklaracije o razmerah v Palestini in Izraelu. Predvidoma bo na izredni seji zasedal tudi DZ, ki bo po vetu DS znova odločal o novelah zakonov o delovnih razmerjih in o tujcih.

Po vetu DS poslanci predvidoma znova o novelah zakonov o delovnih razmerjih in o tujcih

DZ bo prihodnji teden predvidoma ponovno odločal o novelah zakonov o delovnih razmerjih in o tujcih. Državni svet je namreč v četrtek na omenjeni noveli izglasoval odložilni veto, za njuno vnovično potrditev pa bo potrebnih 46 poslanskih glasov.

Pristojna odbora bosta zahtevi za ponovno odločanje o novelah zakonov obravnavala v ponedeljek, kolegij predsednice DZ pa se mora še dogovoriti o sklicu izredne seje, na kateri bodo poslanci znova odločali o obeh novelah.

Novela zakona o tujcih na eno leto skrajšuje rok, po katerem je tujec z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje upravičen do združitve z družin. Namesto pogoja znanja jezika na ravni A1 pa za družinske člane uvaja t. i. preživetveno raven znanja jezika.

Novela zakona o delovnih razmerjih pa na podlagi evropskih direktiv delavcem prinaša pravico do petih dni neplačanega dopusta za nego družinskega člana ter pravico, da od delodajalca zahtevajo varnejšo obliko zaposlitve. Med rešitvami sta tudi zaščita sindikalnih zaupnikov, tako da bi se jim morebitno zadržanje odpovedi zaposlitve podaljšalo do odločitve v sporu na prvi stopnji, ter zaščita žrtev nasilja v družini, med drugim s pravico do petdnevnega plačanega dopusta.

S sprejemom prve novele se sicer mudi zaradi prenosa dveh evropskih direktiv, če se želi država izogniti tožbi Evropske komisije oz. kazni v višini 1,5 milijona evrov.

Matični odbor o preoblikovanju Vzajemne

Na klopeh članov odbora DZ za finance bo v sredo vladni predlog preoblikovanja zdravstvene zavarovalnice Vzajemna v delniško družbo. Do slednjega prihaja zaradi prenosa prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek, ki ga bo v skladu z julija sprejeto novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s 1. januarjem 2024 začel zbirati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Predlog zakona določa, da Vzajemna svojemu ustanovitelju, to je ZZZS, vrne njegov vložek ob ustanovitvi, bodisi v denarju ali v delnicah. Več kot 700.000 zavarovancem pa se bodo izplačali njihovi deleži oz. bodo dobili delnice preoblikovane družbe. Upravičenci do delnic v novi delniški družbi bodo ZZZS in zavarovanci Vzajemne na dan 31. december 2023.

Vzajemna, ki danes 93 odstotkov prometa ustvarja iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bo po zagotovilih vlade tudi po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in preoblikovanju lahko še naprej izvajala svojo dejavnost. V Vzajemni tem načrtom nasprotujejo, saj ocenjujejo, da gre za neupravičen poseg v avtonomijo gospodarske družbe in njenih članov, ter da bi to pod vprašaj postavilo njeno prihodnje delovanje pod neznanim lastnikom.

Na klopeh odbora za zunanjo politiko predlog deklaracije o razmerah na območju Palestine in Izraela

Odbor za zunanjo politiko bo v četrtek obravnaval koalicijski predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela. Predlog v skupno 16 točkah med drugim vsebuje poziv k prekinitvi sovražnosti, nenapadanju civilnih objektov in vzpostavitvi premirja, takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh talcev, ter se zavzema za takojšnjo vzpostavitev humanitarnih koridorjev.

Predlog deklaracije izraža tudi podporo rešitvi dveh držav in opozarja na možnost dodatne destabilizacije v regiji. Najostreje obsoja napad skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael in poudarja, da sta terorizem in nasilje nedopustna. Koalicijski predlog priznava, da ima Izrael v skladu z Ustanovno listino ZN pravico do samoobrambe in zaščite svojih državljanov. Hkrati pa obsoja vsak napad Hamasa ali Izraela na civilne tarče.

Predlog vsebuje še poziv vladi, naj nadaljuje z aktivnostmi za nudenje humanitarne pomoči na območju Gaze in še naprej podpira prizadevanja v mednarodni skupnosti za rešitev konflikta.

Predlog deklaracije so podpisali vsi koalicijski poslanci, z izjemo Mihe Kordiša (Levica) in Mojce Šetinc Pašek, ki so jo minuli teden sicer izključili iz stranke Gibanje Svoboda.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 6. novembra

14.00 zaprta seja preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, na kateri se bodo dogovorili o delu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q9z648

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali zahtevo DS za ponovno odločanje DZ o noveli zakona o delovnih razmerjih; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qs8YPN

16.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali zahtevo DS za ponovno odločanje DZ o noveli zakona o tujcih; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qpmWD1

TOREK, 7. novembra

9.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja, na kateri se bodo med drugim dogovorili o delu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qxl0zt

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo med drugim obravnavali predloga novel zakonov o štipendiranju ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qs6EIp

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo med drugim obravnavali letno poročilo Agencije za energijo za leto 2022, poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022, program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2024 ter predloge resolucij o krepitvi potresne varnosti do leta 2050, o jedrski in sevalni varnosti v RS za obdobje 2024-2033 ter o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qZGamE

SREDA, 8. novembra

8.30 zaprta seja preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov se bo dogovorila o delu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qBS8Le

9.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q6Z1pa

9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o statusnem preoblikovanju zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, predlog o spremembah odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, letno poročilo odbora za finančno stabilnost za leto 2022, poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, letno poročilo o upravljanju naložb RS in SDH za leto 2022 ter za zaprtimi vrati pobudo sveta delavcev Nove ljubljanske banke za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 36. člena zakona o bančništvu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qVb31a

11.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali predlog zaključnega proračuna RS za leto 2022 in poročilo o upravljanju z javnim dolgom RS za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qqVaL7

15.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o osnovni šoli; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q0PoYu

15.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi obravnavali domnevno sporno porabo 6,5 milijona evrov za nakup 13.000 prenosnih računalnikov; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qAcYvU

ČETRTEK, 9. novembra

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qJc0CZ

PETEK, 10. novembra

9.00 delno zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve, ki bo 13. in 14. 11., ter za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 15. 11. v Bruslju; sledi seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za dostop do finančnih podatkov in spremembi nekaterih uredb; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qGboqB

14.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo obravnavali potek obnove po avgustovskih poplavah v RS v povezavi s pravico do zasebne lastnine ter pravico do osebnega dostojanstva in varnosti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qGxfEq

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen