Prihodnji teden v parlamentu: Na poslanskih klopeh končno predlog zakona o digitalizaciji zdravstva, tekla bo tudi razprava o zastojih na avtocestah

0

Za poslance se obeta delovni teden v parlamentu, čakajo jih zasedanja več delovnih teles DZ. Na klopeh matičnega odbora bo po nekajmesečnem zamiku vendarle predlog zakona o digitalizaciji zdravstva, člane odbora za infrastrukturo pa ta teden med drugim čaka razprava o zastojih na avtocestah in prihodnji energetski politiki Slovenije.

Po večmesečnem zamiku odbor za zdravstvo vendarle o predlogu zakonu o digitalizaciji zdravstva

Člani parlamentarnega odbora za zdravstvo bodo v sredo vendarle nadaljevali obravnavo predloga zakona o digitalizaciji zdravstva. Zakonski predlog je sicer v DZ že prestal prvo branje, odbor pa bi ga moral po prvotnem načrtu obravnavati še pred odhodom poslancev na počitnice. A stranke koalicije so takrat predlagale zamik obravnave, saj so ocenili, da za pripravo ustreznih dopolnil, ki bi naslovila pomisleke zakonodajno-pravne službe, ni dovolj časa.

Odbor bi moral nato predlog zakona obravnavati v začetku septembra, a so člani na predlog koaliciji izglasovali umik te točke z dnevnega reda, saj da je materija zelo široka in je zato bolj odgovorno, da si vzamejo več časa, da bo zakon res dober.

Generalna direktorica direktorata za digitalizacijo v zdravstvu na ministrstvu za zdravje Alenka Kolar je nato medijem pojasnila, da bo največ popravkov pri z zakonom predvidenem novem podjetju za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema v zdravstvu, ki naj bi ga vpeljevali postopoma.

Pred odborom za infrastrukturo razprava o zastojih na avtocestah

Člani odbora DZ za infrastrukturo bodo v sredo na zahtevo poslancev SDS razpravljali o “prometnem kolapsu na slovenskih avtocestah”. V SDS so v zahtevi za sklic seje poudarili, da vozniki v Sloveniji zaradi hitrega povečanja prometa stojijo v večkilometrskih kolonah vozil, ki so ob tem tudi posledica različnih obnovitvenih del in zapor nekaterih cest.

Opozorili so tudi na zmanjšanje prometne varnosti, na katero po njihovem prepričanju znatno vpliva lanska ukinitev avtocestne policije. V največji opozicijski stranki poudarjajo tudi, da zastoji močno zmanjšujejo pretočnost in varnost v prometu, zato zahtevajo, da se vlada s to problematiko ustrezno spopade.

Tako predlagajo, naj odbor ministrstvo za infrastrukturo pozove, da najpozneje v roku enega meseca uveljavi ukrepe za zagotovitev normalne pretočnosti prometa na slovenskih avtocestah ter pospeši postopke za preusmeritev tovornega prometa s cest na železnice. Vlado pa naj bi odbor pozval tudi, da znova ustanovi avtocestno policijo.

Na zahtevo SDS člani odbora za infrastrukturo tudi o prihodnji energetski politiki Slovenije

Odbor DZ za infrastrukturo bo ta teden razpravljal tudi o prihodnji energetski politiki Slovenije. Zahteva SDS za sklic seje sledi osnutku zakona o energetski politiki, ki ga je pristojno ministrstvo 1. septembra poslalo v ravno obravnavo, kot rok za pripombe pa postavilo 17. september.

V SDS so namreč prepričani, da bi bilo treba za odločanje o prihodnji energetski politiki zagotoviti več časa, o osnutku zakona opraviti širšo javno razpravo, nato pa doseči širši konsenz družbe o prihodnji energetski usmeritvi Slovenije. Ob tem izpostavljajo, da so že po hitrem pregledu osnutka zakona opazili, da vanj ni umeščena jedrska energija, predvideni pa so tudi precej hitro opuščanje zemeljskega plina pri ogrevanju, iztek koncesij za dobavo plina po letu 2030 in opuščanje trdih goriv.

Osnutek zakona o energetski politiki naj bi sicer nadomestil preostanek energetskega zakona. Opredeliti želi načela energetske politike države ter s tem dati podlago za oblikovanje politik in ukrepov na področju energetike. Ureja pristojnosti in delovanje Agencije za energijo in energetske inšpekcije ter opredeljuje energetsko infrastrukturo v državi. Podrobneje kot energetski zakon opredeljuje prednostno rabo energijskih virov in energentov. Cilj je spodbujanje trajnostne rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije v stavbah ter napravah.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 3. 10.

9.30 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali administrativne zadeve; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qvgkjL

13.30 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja, na kateri bodo obravnavali osnutek zapisnika 1. in 2. nujne seje ter osnutek dodatnega zapisnika 1. nujne seje, ter se dogovorili o delu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qcMHis

14.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo obravnavali letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 2022 s poročilom o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po opcijskem protokolu h konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qEX4o1

14.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, na kateri bodo med drugim obravnavali novele odlokov o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in ustanovitvi visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, ter o preoblikovanju Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q72DC3

15.30 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o domnevni nerealizaciji sprejetih sklepov s področja izobraževanja, znanosti in mladine; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qKnHTS

SREDA, 4. 10.

8.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta EU o boju proti korupciji, nadomestitvi okvirnega sklepa Sveta EU in konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic EU ter spremembi direktive Evropskega parlamenta in Sveta EU; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/ql1RG7

9.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog o dopolnitvi zakona o socialno varstvenih prejemkih, predlog o dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter predlog novele zakona o urejanju trga dela; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qggszv

9.30 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, na kateri bodo zaslišali Uroša Urbanijo in se dogovorili o delu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qjHWRp

11.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi razpravljali o neodzivnosti Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri zagotavljanju varne hrane; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qZKsa2

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o voznikih ter poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qWIVfv

15.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o digitalizaciji zdravstva; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qFhMv2

16.00 (oz. 15 minut po končani 9. seji odbora) seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o prometnem kolapsu na slovenskih cestah; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qVbyAa

ČETRTEK, 5. 10.

8.00 nadaljevanje seje komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi razpravljali o negotovosti na področju slovenskih javnih financ; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q3EqHh

10.00 seja ustavne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona o spremembah 160., 161. in 162. člena Ustave RS; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qR8Tr3

16.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavali vprašanje energetske politike Slovenije v prihodnje; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qb1XIN

PETEK, 6. 10.

9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvajanju EU makroregionalnih strategij v letu 2022 ter poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 in 2021-2027 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2023; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qY7LBs

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen