Napad evropskih institucij na evropskega kmeta s sklicevanjem na varstvo okolja se mora končati

0

(3. julij 2023) Dragi mladi,

ko pišem današnji Poslančev dnevnik, imam v spominu kar nekaj podnebnih protestnih shodov, kjer ste mladi ugotavljali, da nimamo planeta B. Kljub temu, da so ti pohodi bili spodbujani s strani nekaterih ekstremno levičarskih organizacij, se sam strinjam, da moramo varovati in ščititi okolje in da obstaja tudi nekaj dobrih mehanizmov za to. A je ob okoljskih vprašanjih treba biti izjemno občutljiv in pretehtati, da z ukrepi, ki naj bi ščitili in varovali okolje, le-tega dodatno ne ogrožamo. Prav tako je treba vedeti, kdaj so ukrepi naravnani tako, da imajo toliko negativnih stranskih učinkov na naša življenja, da jih zdravorazumsko razmišljujoči človek nikakor ne more sprejeti.

To je tudi na kratko opisana usoda zakona o obnovi narave, ki je svojo pot v tem tednu končal na parlamentarnem odboru za okolje. Ime zakona je seveda izjemno všečno. Tudi pri vsebini se zdi, da gre Evropski komisiji, ki je zakon predstavila kot del evropskega zelenega dogovora v lanskem letu, za obnovitev habitatov in vrst, ki so bili degradirani zaradi človekovih posegov in podnebnih sprememb. 

A kot velja za veliko zakonov z všečnimi imeni, se težave pričnejo ob podrobnem branju členov. Zakon o obnovi narave bi zaradi vpliva na kmetijsko dejavnost povzročil manjšo proizvodnjo hrane v Evropi, kar bi še povečalo cene hrane, še bolj bi ogrozil prehransko varnost v Afriki in blokiral infrastrukturne projekte, ki so ključnega pomena za naš podnebni prehod. Zakon tudi ne ponudi rešitve, kako nasloviti zmanjševanje obsega kmetijskih zemljišč in uvajanje obnovljivih virov energije. Sam se zavzemam za varstvo in obnovo narave, vendar ta zakon preprosto ni dovolj dober in pomeni napad na evropsko kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Tak napad evropskih institucij na evropskega kmeta s sklicevanjem na varstvo okolja pa zame osebno preprosto ni sprejemljiv in se mora končati. Zavedati se moramo, da brez kmetov ni hrane, vsi pa žuželk pač ne sprejemamo kot alternativo govedini.

Dragi mladi,

dejstvo, da nek zakon, ki je del evropskega zelenega dogovora, ni bil sprejet na pristojnem parlamentarnem odboru, se je zgodilo prvič. O zakonu bomo sicer odločali še na parlamentarni seji v juliju, vendar je pričakovati, da zakon ne bo sprejet, postopek pa bo v celoti zaključen.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen