Prihodnji teden v parlamentu: Na redni seji o rebalansu proračuna in preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na izredni o položaju upokojencev

0

DZ bo v ponedeljek s poslanskimi vprašanji premierju in ministrom začel redno plenarno zasedanje. Poslanci bodo nato v nadaljevanju tedna obravnavali rebalans proračuna in predlog novele za preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V petek pa se bodo sestali še na izredni seji, na kateri bodo razpravljali o položaju upokojencev.

DZ je letošnji proračun sprejel novembra lani, ko je odhodke določil pri rekordnih skoraj 16,7 milijarde evrov, prihodkov pa je predvidel nekaj manj kot 13,5 milijarde evrov. Primanjkljaj naj bi se tako oblikoval pri 3,3 milijarde evrov.

Zdaj vlada predlaga, da se odhodki znižajo za 609 milijonov evrov na nekaj manj kot 16,1 milijarde evrov, prihodkov pa po novem pričakuje 13,1 milijarde evrov oziroma 233 milijonov evrov manj kot doslej. Proračunski primanjkljaj naj bi se tako znižal na približno 2,9 milijarde evrov oziroma 4,5 odstotka bruto domačega proizvoda.

Zmanjšanje načrtovanih odhodkov je po pojasnilih ministrstva za finance možno predvsem zaradi uspešnega boja z energetsko draginjo in nižjega obsega potrebnih sredstev za njeno blaženje. Zmanjšujejo se tudi rezerva za financiranje ukrepov, povezanih s covidom-19, ter izdatki iz naslova kohezijske politike za obdobje 2021-2027. Sam rebalans je sicer potreben predvsem zaradi reorganizacije vlade, zato po vladnih navedbah velja za “tehnični rebalans”.

DZ v četrtek prvič o zakonskem predlogu za preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Poslanci bodo v četrtek opravili splošno razpravo o predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero namerava koalicija preoblikovati dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Po predlogu novele bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenesli v obvezno zdravstveno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku, in sicer v višini 35 evrov mesečno, z možnostjo valorizacije enkrat letno. Zavezanci za plačilo prispevka bi bili vsi zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prejemnik sredstev bi bil po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in ne več tri zasebne zavarovalnice.

Vlada je ob tem po napovedi zavarovalnic o dvigu mesečnih premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje v vmesnem času, torej do preoblikovanja dopolnilnega zdravstvena zavarovanja, zamrznila višino premije na največ 35,67 evra. Vzajemna pa je prejšnji teden na upravno sodišče vložila tožbo s predlogom za odpravo vladne uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Zakonski predlog, ki so ga pripravili v Svobodi, je tako v zadnjih tednih sprožal različne odzive. V opoziciji menijo, da ta ne bo prinesel bolj dostopnega javnega zdravstva ter da gre le za prelaganje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz enega v drug žep. V gospodarstvu opozarjajo, da preoblikovanje ne sme iti v breme delodajalcev ter tako povečati stroškov dela.

Nemalo prahu je dvignil tudi predlog Levice za progresivni obvezni zdravstveni prispevek, po katerem bi bila višina prispevka odvisna od višine posameznikove plače. Premier Robert Golob je sicer dejal, da je razprava o tem zanj v tem trenutku brezpredmetna, saj da so v koaliciji enotni, da ne gredo v spremembo dopolnilnega zavarovanja v delu, ki se tiče zbiranja prispevkov.

Na poslanskih klopeh tudi predlog zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov

V četrtek bo na poslanskih klopeh tudi predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni covid-19. Ta med drugim predvideva povrnitev plačanih oz. izterjanih glob v postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na podlagah, za katere se je izkazalo, da so neskladne z ustavo.

V obdobju od 7. marca 2020 do 30. maja 2022 je bilo zaradi kršenja covidnih pravil sproženih nekaj več kot 62.000 prekrškovnih postopkov, skupen znesek izrečenih glob je znašal 5,7 milijona evrov. Od tega je bilo 1,7 milijona evrov glob plačanih prostovoljno, preostale pa so šle v prisilno izterjavo.

Predlog zakona predvideva ustavitev vseh tekočih prekrškovnih postopkov ter postopkov glede opravljana dela v splošno korist in ustavitev postopkov glede izvrševanja nadomestnega zapora, pa tudi ustavitev postopkov prisilne izterjave globe in stroškov prekrškovnega postopka. Predvidena je tudi sanacija pravnih posledic v zakonu zajetih prekrškov, in sicer avtomatični izbris podatkov iz evidenc prekrškovnih organov in evidence pravnomočnih odločb sodišč, v času od uveljavitve zakona do dejanskega izbrisa podatkov pa se ti podatki ne bodo vključevali v potrdila izdajanja iz prekrškovnih evidenc.

Na izredni seji na zahtevo SDS o položaju slovenskih upokojencev

Dan po zaključku redne seje se bodo poslanci v petek sestali še na izredni seji DZ, na kateri bodo na zahtevo SDS razpravljali o reševanju in gmotnem položaju slovenskih upokojencev.

V SDS so ob tem pripravili predloge več priporočil vladi, med drugim naj sledi sklepu zavoda za pokojninsko zavarovanje, ki predlaga 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse upokojence ter najkasneje do 30. junija predstavi izhodišča za pokojninsko reformo, v katera naj vključi tudi pravico upokojencev do 13. pokojnine in letnega dodatka.

Predlagajo tudi, da vlada začne uresničevati obljube iz koalicijske pogodbe, ki se nanašajo na položaj upokojencev. Poleg tega naj vlada do 1. julija pripravi zakonski predlog kot podlago za dvig vseh pokojnin in pripravi spremembe ureditve dostopa do varstvenega dodatka z odpravo obvezne izjave o premoženju otroka, ki potrjuje, da ne more preživljati starša. Vladi naj po predlogu SDS priporočijo še, naj do 1. julija pripravi spremembe ureditve glede vdovske pokojnine.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 22. 5.

8.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o novem modelu zagotavljanja javnih neprofitnih stanovanj na podlagi odločitev v mandatu aktualne vlade; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q9lbQM

12.00 začetek redne seje DZ s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrski ekipi; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q9bD4f

TOREK, 23. 5.

8.15 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri se bodo seznanili z zapisnikom o izvedenem nadzoru na sedežu Obveščevalno varnostne službe ministrstva za obrambo z dne 17. aprila 2023; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qwK9Pi

9.00 nadaljevanje redne seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o zaščiti živali, predlog deklaracije o spominu na množičen poboj z lakoto – genocid v Ukrajini, predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu ter predlog novele zakona o štipendiranju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q9bD4f

SREDA, 24. 5.

9.00 nadaljevanje redne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za leto 2023, predlog novele zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 ter predlog novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q9bD4f

ČETRTEK, 25. 5.

9.00 zadnji dan redne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19, ter predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qCvUKP

15 minut po zaključku redne seje DZ bo seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog priporočila vladi zaradi poslabšanja socialnega in gmotnega položaja slovenskih upokojencev; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qvHGN5

PETEK, 26. 5.

9.00 zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanje zadeve, na kateri bodo obravnavali zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 30. 5. v Bruslju; odbor DZ za zadeve EU bo nato obravnaval še zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 30. 5. v Bruslju ter zasedanje Sveta EU za promet, telekomunikacije in energijo, ki bo 1. in 2. 6. v Luksemburgu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qkw1zg in sta.si/qlmqWC

12.00 izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog priporočila vladi zaradi poslabšanja socialnega in gmotnega položaja slovenskih upokojencev; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q6opgt

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen