Prihodnji teden v parlamentu: Zasedalo bo več delovnih teles DZ, delo bo začela tudi nova parlamentarna komisija

0

V DZ se obeta delovni teden, zasedalo bo več delovnih teles DZ. Med drugim bo delo začela parlamentarna komisija, ki bo preiskovala sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov. Na klopeh odbora za kulturo pa bo predlog priporočil vladi za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve.

Na odboru DZ za izobraževanje javna predstavitev mnenj o prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema

Na odboru DZ za izobraževanje, znanost in mladino bo v ponedeljek potekala javna razprava o prenovi sistema vzgoje in izobraževanja.

Ta med drugim zajema prenovo učnih načrtov za vrtce, osnovne šole in gimnazije ter katalogov znanj splošnoizobraževalnih predmetov do leta 2025.

Namen kurikularne prenove je opremiti učence in pedagoško-andragoško osebje s kompetencami, pomembnimi za soočanje z aktualnimi izzivi in izzivi prihodnosti, kot tudi izboljšati usklajenost kompetenc z zahtevami trga dela.

Obetajo se tudi spremembe zakona o osnovni šoli in priprava nacionalnega programa za vzgojo in izobraževanje za obdobje 2023-2033, strateškega dokumenta, ki bo nakazal smer razvojnega načrtovanja vzgojno izobraževalne politike za prihodnje desetletje.

Na ustanovni seji se bodo sestali člani preiskovalne komisije o sumih nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih organov

Člani preiskovalne komisije DZ, ki bo ugotavljala morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja, se bo v sredo sestala na ustanovni seji in se dogovorila o poteku dela.

Namen parlamentarne preiskave, ki jo je DZ odredil februarja, bo med drugim ugotoviti, ali so se člani tretje vlade Janeza Janše in sedanje Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne predkazenske in druge postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo slovenske policije. Ugotoviti želijo tudi, ali Nacionalni preiskovalni urad deluje avtonomno in ali domnevno politično kadrovanje poteka z namenom podreditve slovenske policije interesom in volji članov vlade.

Poleg policije pa se bo komisija, ki jo bo vodil poslanec Svobode Miha Lamut, osredotočila tudi na druge avtonomne represivne organe. Preiskava bo zajela obdobje od nastopa tretje Janševe vlade marca 2020 do dneva odreditve preiskave.

Na klopeh odbora za kulturo predlog priporočil vladi za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve

Odbor DZ za kulturo bo v sredo obravnaval predlog priporočil vladi za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve, ki jih je v DZ vložila NSi.

Po predlogu bi DZ vladi predlagal ponovno vzpostavitev samostojnega muzeja, posvečenega izključno slovenski osamosvojitvi, ki bo posvečen izključno slovenski osamosvojitvi, bo osrednji javni zavod za hrambo in predstavljanje zgodovinskih virov iz obdobja osamosvojitve, bo za to imel na voljo ustrezne prostore ter bo splošni javnosti s sodobnimi, interaktivnimi pristopi omogočal spoznavanje osamosvojitvenih procesov in krepil narodno zavest.

NSi med predlogi vladi navajajo poseben razmislek, ali je temi osamosvajanja v učnih načrtih namenjen zadosten poudarek. Predlagajo tudi, da vlada poskrbi za ustreznejšo časovno umeščenost vsebin o osamosvajanju v šolskem letu in krepitev didaktične usposobljenosti učiteljev. Priporočajo še, naj vlada razpise na področju kulture zasnuje tako, da krepijo vrednote slovenske osamosvojitve in pozitiven odnos prebivalcev Slovenije do samostojne države.

Predlog priporočil so sicer v NSi pripravili po neuspelem poskusu vložitve interpelacije zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko, ki so jo pripravili po vladni odločitvi o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 3. 4.

10.00 prva javna predstavitev mnenj odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, na kateri bodo opravili predstavitev mnenj o vzgoji in izobraževanju v luči že potekajoče kulikularne prenove, priprave nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje ter priprave zakonodajnih sprememb; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qVP5T7

TOREK, 4. 4.

14.00 seja komisije DZ za poslovnik, na kateri bodo na zahtevo poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica obravnavali predlog novele poslovnika DZ; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qrKp0X

14.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog o spremembah odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qY4MTS

SREDA, 5. 4.

9.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o upravnem sporu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q0dvf8

9.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog priporočila vladi za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qBm7nF

13.00 delno zaprta prva seja preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, na kateri bodo konstituirali preiskovalno komisijo in se dogovorili o delu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q7tQUD

14.00 skupna seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi obravnavali predlog uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 2023-2028 in problematiko kmetovanja na vedno večjih območjih okoljsko občutljivega trajnega travinja in mokrišč; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q1nulW

ČETRTEK, 6. 4.

9.00 skupna seja odbora DZ za zdravstvo in odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qh2oQk

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen