Japonski Daihen Varstroj v Lendavi odprl 2,5-milijonsko naložbo

0

Lendavsko podjetje Daihen Varstroj, ki je v japonski lasti, je namenu predalo pridobitvi, vredni 2,5 milijona evrov. Gre za dodatne proizvodne zmogljivosti za izdelavo robotskih celic največjih dimenzij z dodatnim prostorom za skladiščenje robotskih komponent. Ves denar za naložbo so zagotovili iz lastnih virov.

V zadnjih letih se je Daihen Varstroj specializiral predvsem kot ponudnik rešitev na področju industrije. Z novo investicijo je podjetje po besedah predsednika uprave Matjaža Vnuka prešlo na novo raven, na kateri bo kos proizvodnji robotskih celic največjih dimenzij. Vzpostavitev novega skladišča robotskih komponent pa bo zagotavljala zanesljivo oskrbo regionalnega trga ter pomenilo izboljšanje interne logistike v proizvodnem procesu.

“Navedene spremembe bodo prispevale k povečanju učinkovitosti in konkurenčnosti podjetja ter k izboljšanju kakovosti naših izdelkov in storitev,” je ob odprtju novih objektov povedal Vnuk.

Z naložbo so pridobili 2000 kvadratnih metrov dodatnih prostorov, s tem je skupna površina kompleksa Daihen Varstroja v Lendavi 11.000 kvadratnih metrov. Podjetje sicer ta čas zaposluje 150 ljudi. V sklopu naložbe Daihen Varstoj načrtuje še nadaljnjo rast, posledično pa se bodo povečale potrebe po čedalje višji stopnji usposobljenosti sodelavcev. Napovedujejo, da bodo potrebovali in zaposlovali inženirje in tehnične strokovnjake s področja strojništva in elektrotehnike ter informatike.

Daihen Varstroj je bil ustanovljen kot Varstroj konec leta 1964 in se začel ukvarjati z varilstvom. Prva širitev podjetja se je začela leta 1970 z razvojnim sodelovanjem s tujimi partnerji, nato z vključitvijo v koncern Gorenje in leta 1975 s postavitvijo poslovnega kompleksa na sedanji lokaciji.

Naslednje širitve proizvodnih zmogljivosti so bile sredi 80. let minulega stoletja, ko je podjetje doseglo največji obseg in bilo razdeljeno v več dejavnosti. Od konca 80. let se je dejavnost varjenja osamosvojila in podjetje Varstroj se od takrat intenzivno ukvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo rešitev varjenja in rezanja.

Leta 2000 se je podjetje Varstroj srečalo z robotizacijo, s tem pa se je začelo poslovno in razvojno sodelovanje z japonsko korporacijo Daihen, ki se je razvilo v strateški lastniški vstop Japoncev leta 2006. Sledila je popolna integracija v Daihen korporacijo v začetku 2014, kar je vključevalo organizacijsko in proizvodno prenovo podjetja. “Danes je Daihen Varstroj v celoti integriran član Daihen korporacije, ki slovenski hčerinski družbi zaupa vse pomembnejše proizvodne in razvojne naloge,” pravijo v podjetju.

V okviru Daihenovih evropskih podjetij, v družbi sestrskih podjetij OTC Daihen Europe, LasoTech in Femitec, sodelavci podjetja skrbijo za razvoj, proizvodnjo in prodajo varilnih aparatov, razvoj in izdelavo sestavnih delov robotskih celic, delujejo kot ponudnik rešitev za kupce s področja ročnega varjenja, robotizacije, termičnega rezanja kovin ter podporo najnovejšim rešitvam s teh področij.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen