Prihodnji teden v parlamentu: Pred poslanci glasovanje o noveli zakona o dohodnini

0

Po tem ko je DZ v petek zavrnil predlog SDS za razpis posvetovalnega referenduma o vladnem predlogu novele zakona o dohodnini, bodo poslanci o njem glasovali na ponedeljkovi izredni seji. V prihodnjem bo zasedalo tudi nekaj delovnih teles, med drugim odbor za kulturo, ki bo razpravljal o stopnjevanju sovražnosti.

DZ bo potrjeval novelo zakona o dohodnini

Poslanke in poslanci se bodo v ponedeljek sestali na izredni seji DZ, na kateri bodo glasovali o vladnem predlogu novele zakona o dohodnini. Z njim vlada predlaga ustavitev postopnega zviševanja splošne olajšave do leta 2025 ter odpravo nekaterih razbremenitev, potrjenih spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta.

Vlada je predlog novele v DZ poslala po nujnem postopku, nato pa so poslanci SDS prejšnji četrtek tik pred glasovanjem vložili pobudo za razpis posvetovalnega referenduma.

DZ je predlog za razpis posvetovalnega referenduma v petek zavrnil in tako sprostil pot za glasovanje o sprejemu novele zakona, ki jo vlada izpostavlja kot enega od ključnih instrumentov za zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti v teh negotovih časih. Njena uveljavitev je predvidena s 1. januarjem 2023.

Med poglavitnimi predlaganimi rešitvami so poleg sprememb glede splošne olajšave še zvišanje skupnega dohodka, od katerega se poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšava, dvig stopnje davka v najvišjem dohodninskem razredu nazaj na 50 odstotkov ter nova olajšava za mlade do dopolnjenega 29. leta. Stopnja obdavčitve oddajanja premoženja v najem se vrača na 25 odstotkov.

Odbor za kulturo v ponedeljek o stopnjevanju sovražnosti

Člani odbora DZ za kulturo se bodo v ponedeljek sestali na nujni seji, na kateri bodo na zahtevo SDS razpravljali o “dejanjih na področju medijev in kulture, ki načrtno stopnjujejo sovražnost, spodbujajo nasilje in napade proti posameznikom na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora”.

Sklic seje so v največji opozicijski stranki zahtevali po nedavnem fizičnem napadu na njihovega poslanca Branka Grimsa in ker menijo, da je “zaradi verbalnih napadov, žaljenja in pljuvanja poslank in poslancev skrajni čas za skupno in hitro ukrepanje”.

Razpravo na to temo je sicer 15. novembra začel že odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, vendar so sejo prekinili, saj da tema presega pristojnosti omenjenega odbora. V prihodnje naj bi bila tako sklicana skupna seja odbora za notranje zadeve in odbora za pravosodje.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 28.11.

9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU o spremembi uredbe, kar zadeva določitev diverzificirane strategije financiranja za splošno metodo najemanja posojil; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q1EoFS

10.00 izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o dohodnini; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qGp4Qq

14.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo obravnavali dejanja na področju medijev in kulture, ki načrtno stopnjujejo sovražnost, spodbujajo nasilje in napade proti posameznikom na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qbhe7F

SREDA, 30. 11.

9.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali spremembe pri plačilih za kmetovanje na območjih z omejitvami; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qmEvDN

11.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032, poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2021 ter poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2021; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qb3gG1

ČETRTEK, 1. 12.

12.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali pobudo odvetnika Petra Vesela za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o odvetništvu ter predlog zakona o varstvu osebnih podatkov; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/quT8e8

PETEK, 2. 12.

9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o davčnem postopku, novelo zakona o finančni upravi, letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021 ter poročilo glede opravljenega nadzora DUTB; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qpHh3a

9.00 skupna seja komisije DZ za nadzor javnih financ in odbora DZ za zadeve EU, na kateri se bodo seznanili z letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2021; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qzoQEB

14.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o trgovini; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qrbDq4

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen