Bistvo kohezijske politike mora po prepričanju ministrov ostati zmanjševanje razvojnih razlik med državami

0

Evropski kohezijski ministri, med njimi tudi slovenski minister Aleksander Jevšek, so na srečanju v Bruslju razpravljali o dolgoročnih učinkih kohezijske politike na regije EU. Strinjali so se, da mora bistvo kohezijske politike kljub krizam v EU ostati zmanjševanje razvojnih razlik med državami in regijami.

Skupno stališče ministrov EU, pristojnih za kohezijo, je, da kohezijska politika ni krizni instrument, vseeno pa mora biti zmožna prilagoditi se razmeram, ne da bi pri tem ogrozila njene strukturne in dolgoročne cilje.

Kot je v razpravi pojasnil Jevšek, je kohezija v vseh krizah, ki so v zadnjih 15 letih pestile EU, po načelu solidarnosti prispevala bodisi k reševanju kriz ali odpravi njihovih posledic, zlasti v najbolj prizadetih regijah. “Vendar moramo zagotoviti ohranitev temeljne vloge kohezijske politike, ki kot ključna naložbena politika prispeva k teritorialni, ekonomski in socialni koheziji EU ter njeni zeleni in digitalni preobrazbi,” je poudaril.

Ob tem je zagotovil, da si bo Slovenija tudi v prihodnje prizadevala ohraniti pomen kohezijske politike, ki s svojimi načeli in sredstvi prispeva k večji blaginji vseh prebivalcev in prebivalk EU.

Ministri so se dotaknili tudi izvajanja programskega obdobja 2021-2027. Ob tem so pozdravili uvedbo prožnejših in enostavnejših pravil v tem programskem obdobju ter pozvali Evropsko komisijo, naj še naprej zmanjšuje administrativna bremena. Po Jevškovih besedah si bo Slovenija prizadevala za poenostavitev postopkov za upravičence ter organe izvajanja in nadzora.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen