(Zaposleni prejeli regres v višini 2.000 evrov) Salonit Anhovo po uspešnem poslovnem letu nagradil svoje zaposlene

0

Salonit Anhovo se uvršča med 6 % vseh podjetji v Sloveniji, ki so prepoznana kot hitro rastoča podjetja, kar pomeni, da pozitivno doprinašajo slovenskemu gospodarstvu. Uspešno poslovanje v preteklem letu jim ob tem omogoča, da je okoli 370 sodelavk in sodelavcev prejelo regres v višini 2.000 evrov.

Gre za najvišji možni neobdavčen znesek izplačila, skupno pa bodo za izplačilo regresa namenili približno 750.000 evrov. Za družbo je kljub zahtevnim razmeram na trgu uspešno poslovno leto. Prihodke od prodaje so v primerjavi s preteklim letom povečali za 11 %, ob tem pa je zrasla tudi produktivnost zaposlenih nad zastavljenimi cilji.

Svoje zaposlene so pred vstopom v poletje nagradila tudi ostala podjetja v Sloveniji. V Pivovarni Laško Union in Perutnini Ptuj so jih letos nagradili z regresom v višini 1.800 evrov. Hofer je v ta namen namenil 1.700 evrov ter Lidl 1.750 evrov. V Petrolu, največji slovenski energetski družbi pri nas, so letos izplačali regres v višini 1.600 evrov, prav tako tudi v ajdovskem Pipistrelu.Pošta Slovenije je svojim zaposlenim namenila 1.650 evrov, Merkur in Iskra pa sta izplačala enak regres v višini 1.400 evrov.

Pomembno tudi vlaganje v izobraževanje zaposlenih

V edini cementarni v Sloveniji se zavedajo, da plača ni edini motivacijski faktor. Zato vlagajo v razvoj kulture in veščin vodenja, velik poudarek je na vsestranskem izobraževanju zaposlenih. Poudarjajo, da je zaposlenim pomembno biti del ambiciozne razvojne zgodbe ter da imajo možnost osebnega in profesionalnega razvoja. Posebna motivacija je začrtana pot do ogljične nevtralnosti.

Veliko poudarka dajejo trenutno tudi medgeneracijskemu prenosu znanja, saj  v zadnjih letih prihaja do intenzivne menjave generacij. To obenem omogoča tudi pospešeno zaposlovanje mladih visoko izobraženih strokovnjakov. Trenutno je razpisanih več prostih delovnih mest, predvsem za poklice tehničnih strok. Trenutno štipendirajo 23 študentov in dijakov. Zavedajo se, da bodo izobraževanje in povezovanje različnih znanj ter generacij vedno bolj pomembna, saj so si začrtali ambiciozno razvojno pot do ogljično nevtralne proizvodnje cementa z minimalnimi vplivi na okolje.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen