Predsednik vlade Janez Janša na obisku v Osrednjeslovenski statistični regiji – severni del

0

Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj mudil na delovnem obisku v Osrednjeslovenski statistični regiji, v njenem severnem delu. Obisk vlade je potekal v enajstih občinah, in sicer v Kamniku, Komendi, Vodicah, Medvodah, Mengšu, Trzinu, Domžalah, Dolu pri Ljubljani, Moravčah, Lukovici in v Ljubljani.

Prednosti Osrednjeslovenske regije so geostrateška lega, ugodno podporno okolje za gospodarski razvoj, ugodna izobrazbena struktura, dobri naravni pogoji in bogata območja naravne in kulturne krajine, sorazmerno visoka kvaliteta življenja v regiji in dobri pogoji za povezovanje na različnih ravneh.

Priložnosti regije so: spodbudno razvojno okolje, povezovanje inovativnih sektorjev z gospodarstvom za povečanje dodane vrednosti, trajnostni razvoj regije, učinkovito povezovanje prostorskega in prometnega načrtovanja in boljša socialna vključenost prebivalstva.

V novembru 2021 je bilo po podatkih Statističnega urada RS v severnem delu Osrednjeslovenske regije 285.692 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar je za 7165 oseb oziroma 2,6 % več kot novembra 2020. Stopnja registrirane brezposelnosti je v celotni Osrednjeslovenski regiji novembra 2021 znašala 6,4 %. V primerjavi z novembrom 2020 se je stopnja registrirane brezposelnosti na tem območju znižala za 1,6 odstotne točke.

V letu 2020 je v Osrednjeslovenski regiji, po evidencah Agencije RS za Javnopravne evidence in storitve (AJPES), delovalo 29.272 družb, 12.572 podjetnikov in 98 zadrug, ki so zavezani k predložitvi letnih poročil. V primerjavi z rezultati gospodarskih družb na državni ravni v letu 2020 so gospodarske družbe osrednjeslovenske regije predstavljale 43,0 % vseh družb, ki so imele 38,5 % vseh zaposlenih, ustvarile 46,6 % vseh prihodkov in 42,1 % neto dodane vrednosti. V primerjavi z rezultati podjetnikov na državni ravni v letu 2020 so podjetniki osrednjeslovenske regije predstavljali 24,7 % vseh podjetnikov, ki so imeli 21,4 % vseh zaposlenih pri podjetnikih, ustvarili 22,9 % vseh prihodkov ter 24,0 % neto podjetnikovega dohodka.

Občine Kamnik, Komenda, Vodice, Medvode, Mengeš, Trzin, Domžale, Dol pri Ljubljani, Moravče, Lukovica in Ljubljana predstavljajo bolj razviti del Osrednjeslovenske regije. Na območju navedenih občin je po podatkih AJPES v letu 2020 delovalo 34.624 podjetij (od tega 25.450 gospodarskih družb in 9174 podjetnikov) oziroma kar 83 % vseh podjetij Osrednjeslovenske regije. Navedena podjetja so zaposlovala skupaj 182.143 oseb (od tega je bilo v gospodarskih družbah zaposlenih 175.942 oseb in pri podjetnikih 6.201 oseba) oziroma kar 89 % vseh zaposlenih v podjetnih Osrednjeslovenske regije.

Člani vlade so se v dopoldanskem času sestali na delovnem posvetu v občini Medvode, kjer je ministrsko ekipo pozdravil tamkajšnji župan Nejc Smole, ki je v svojem uvodnem pozdravu izpostavil, da ga veseli, da se je vlada odločila za obisk občine Medvode, kjer se zavedajo, da je “največje bogastvo v naših ljudeh.” Medvoški župan se je obenem ministrski ekipi zahvalil za vse, kar je bilo v zadnjem času storjenega na področju lokalnih skupnosti. “Narejen je bil velik korak naprej,” je poudaril župan, ki je dodal, da napredek v lokalnih skupnostih vidijo vsi, ki to področje spremljajo. Ob tem, ko je župan spomnil na kar nekaj znanih in slavnih prebivalcev Medvod (me njimi je spomnil na Jakoba Aljaža), je sodelovanje med vlado in občinami označil kot sodelovanje med sodelavci. “Smo na skupni barki in zahvaljujem se za vsako delo in prispevek, ki nas je kot skupnost še močneje povezalo,” je poudaril Nejc Smole.

Na delovnem posvetu so ministrice in ministri spregovorili o vrsti odprtih vprašanj, predvsem o projektih v regiji na področju investicij, črpanja kohezijskih in evropskih sredstev, gospodarskih priložnosti, delovanju upravnih enot in zadovoljstvu strank, o izobraževanju, investicijah na področju kulture, delovanju policije in notranjih zadev v regiji, zdravstva in investicij v zdravstvu, trga dela, pa tudi o delovanju pravosodnega sistema. Ministrska ekipa se je seznanila tudi s pomembnejšimi statističnimi podatki in kazalniki severnega dela osrednjeslovenske statistične regije.

Predsednik vlade se je pred srečanjem celotne ministrske ekipe sestal z županom občine Medvode Nejcem Smoletom. Na srečanju sta spregovorila o prihodnji EU perspektivi in možnostih srednje velikih občin v osrednjeslovenski regiji.

Po skupinskem fotografiranju celotne vlade so sledili ločeni programi predsednika vlade Janeza Janše ter ministric in ministrov.

Po delovnem posvetu je predsednik vlade Janez Janša skupaj z državnim sekretarjem Službe za digitalno preobrazbo Petrom Geršakom obiskal podjetje Cosylab, Control System Laboratory, d. d. Gre za vodilno podjetje na svetu za kontrolne sisteme za velike raziskovalne infrastrukture ter protonsko terapijo raka. Cosylab je v dvajsetih letih obstoja rasel v povprečju 20% letno in je eden izmed največjih zaposlovalcev inženirjev ter razvijalcev programskih rešitev v Sloveniji. Predsednik vlade in državni sekretar sta se sestala z vodstvom podjetja, ki je predstavilo globalno dejavnost podjetja in uspeh slovenske udeležbe na obsežnem mednarodnem raziskovalnem infrastrukturnem projektu FAIR v Darmstadtu, kjer je pomembno vlogo igrala tudi gospodarska diplomacija. V nadaljevanju srečanja je dr. Mark Pleško, soustanovitelj in direktor podjetja Cosylab, v navzočnosti gostov, prof. dr. Gregorja Majdiča, rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Boštjana Zalarja, direktorja Instituta Jožef Stefan, in Igorja Zorka, podpredsednika Gospodarske zbornice Slovenije, predstavil prihodnje skupne načrte o prebojnem projektu na področju zdravljenju raka z radioterapijo. Predsednik vlade Janez Janša je s sogovorniki v podjetju CosyLab spregovoril tudi o povezovanju gospodarstva in visokotehnoloških podjetij z izobraževalnimi ustanovami ter o uporabi umetne inteligence v medicinske namene.

Po srečanju v podjetju CosyLab je predsednik vlade obiskal Institut Jožef Stefan, kjer se je skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom srečal s predstavniki vodstva Instituta. V pogovorih s predsednikom vlade so spregovorili o tem, da raziskovalke in raziskovalci Instituta Jožef Stefan nudijo znanstveno in strokovno podporo varnemu obratovanju jedrske elektrarne v Krškem in bodo ključni tudi pri morebitni gradnji drugega bloka. V načrtovanem centru za razvoj brezogljičnih energetskih tehnologij na območju reaktorskega centra v Podgorici pripravljajo neposredno podporo mednarodnim industrijskim raziskovalnim in razvojnim projektom, vključno z demonstracijo izvedljivosti novih tehnologij. Institut Jozef Stefan s svojo vrhunsko raziskovalno infrastrukturo, predvsem sodobnimi laboratoriji in najnaprednejšo raziskovalno opremo, priteguje najperspektivnejše raziskovalke in raziskovalce mlajše generacije tudi na področju kvantnih tehnologij in umetne inteligence.

V nadaljevanju dneva je predsednik vlade Janez Janša obiskal podjetje Pekarna Pečjak v Trzinu, kjer si je ogledal proizvodnjo in se sestal z vodstvom podjetja. V pogovorih z vodstvom podjetja Pekarna Pečjak je bilo govora predvsem o številnih izzivih, ki se nahajajo pred pekovsko industrijo, o položaju mladih pekov, o cenah energentov in vplivu le-teh na proizvodnjo, pa tudi o samooskrbi in pomenu promocije slovenske hrane.

Predsednik vlade Janez Janša se je v večernem času srečal z županom občine Kamnik Matejem Slaparjem, regijski obisk pa je zaključil na javni tribuni o razvoju Osrednjeslovenske statistične regije, ki je potekala v Domu kulture Kamnik.

Galerija slik

Vir: SDS.si

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen