Prihodnji teden v parlamentu: Matična odbora DZ o predlogih vladnih ukrepov za omilitev posledic dražitve energentov

0

V prihodnjem tednu se bosta med drugim sestala matična odbora DZ, ki ju čaka obravnava predloga vladnega zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu ter predlog ukrepov za omilitev posledic visokih cen energentov. Na mizi odbora DZ za delo pa bo pokojninska novela. Zasedalo bo tudi več delovnih teles DZ.

Pristojna odbora DZ o vladnih ukrepih za omilitev posledic dražitve energentov

Pristojna odbora DZ bosta obravnavala predloga zakonov, ki sta namenjena blažitvi posledic visokih cen energentov. Predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki ga bo obravnaval odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, med drugim predvideva izplačilo solidarnostnega energetskega dodatka v višini 150 evrov za 710.000 upravičencev. To bodo upokojenci z do 1000 evrov pokojnine ter prejemniki denarne socialne pomoči, varnostnega dodatka, nadomestila za invalidnost, otroškega dodatka do vključno šestega dohodninskega razreda, dodatka za veliko družino in rejniki.

Predvidena je tudi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter znižanje oz. zamrznitev omrežnin za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja, oboje za tri mesece.

Predlog zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki bo na mizi odbora za gospodarstvo, pa med drugim predvideva enkratno nepovratno pomoč gospodarskim subjektom, katerim bodo stroški energije letos v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 30 odstotkov.

Kmetje pa bodo prejeli enkratno finančno nadomestilo v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe, in sicer za trajno travinje 49 evrov, trajne nasade 138 evrov in orna zemljišča 105 evrov. Kolegij predsednika DZ je v petek sklenil, da bo DZ oba predloga zakonov obravnaval po nujnem postopku na izredni seji konec februarja.

Pred odborom DZ za delo pokojninska novela

Člani odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bodo v četrtek obravnavali predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so ga v parlamentarni postopek vložile koalicijske NSi, SDS in Konkretno, s predlaganimi spremembami pa želijo, kot navajajo, odpraviti nekatere anomalije, nelogičnosti in krivice.

Med drugim bi se po predlogu novele tistim, ki so se na podlagi pokojninskega zakona iz leta 1999 prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko zavarovanje in nepretrgoma plačevali prispevke tudi po uveljavitvi pokojninske reforme s 1. januarjem 2013, v pokojninsko dobo brez dokupa štel tudi čas prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. januarju 2013.

Predlog novele daje tudi možnost za podajo vloge za novo odmero pravice tudi prejemnikom vdovskih in družinskih pokojnin, ki jim je bila pred 1. januarjem 2021 odmerjena pravica do pokojnine po osebi, ki bi bila v skladu z dopolnitvami iz leta 2020 upravičena do višje pokojnine, če ne bi umrla.

Predlog pa naj bi predstavljal tudi zakonsko podlago, da bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko izvajal javni razpis za sofinanciranje promocije in izvedbe rekreativnih in kulturnih dejavnosti, namenjenih upokojencem.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 14. 2.

14.00 zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva vlade; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q1QJRE

14.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo razpravljali o položaju samozaposlenih delavcev in delavk v kulturi v razmerah po epidemiji covida-19 ter ukrepih za okrevanje, obravnavali pa bodo tudi predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qHjldW

TOREK, 15. 2.

12.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni covid-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave, na kateri bodo obravnavali osnutke zapisnikov sej ter se dogovorili o delu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qzJByK

14.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q1y6j2

14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o dopolnitvi zakona o tujcih ter novelo zakona o državnem svetu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q1l4OM

SREDA, 16. 2.

9.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qkwrmF

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o dopolnitvi zakona o zaščiti živali ter novelo zakona o divjadi in lovstvu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/quqdVW

14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog spremembe zakona o priložnostnih kovancih, novelo zakona o finančni upravi ter predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu novele zakona o dohodnini; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qtJKQP

ČETRTEK, 17. 2.

8.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela ter novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qAGomQ

9.00 seja preiskovalne komisije DZ o financiranju političnih strank, na kateri bodo med drugim zaslišali Damjana Damjanoviča; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qozoeO

12.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb zakona o zdravstveni inšpekciji ter novelo zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qrpqzh

12.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o državnem tožilstvu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qrLZmu

PETEK, 18. 2.

9.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali realne možnosti prostora in participacije mladih v mednarodnem in slovenskem javnem prostoru; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qka6PY

9.00 delno zaprta skupna seja odbora DZ za zunanjo politiko in odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 22. v Bruslju; sledi seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 21. v Bruslju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qThCvE

13.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu ter novelo zakona o spodbujanju investicij; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qWZ3Fo

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen