KPK javno objavila podatke o spremembah premoženjskega stanja nosilcev najvišjih državnih funkcij

0

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v februarju vzpostavila javno objavo sprememb premoženjskega stanja nosilcev najvišjih funkcij v državi, kot to določa novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Način trenutne objave sprememb premoženjskega stanja je začasen, tako z vsebinskega kot s tehničnega vidika, so sporočili s KPK.

Način trenutne objave je po navedbah KPK začasen zaradi nedorečenosti zakonskih določb, ki določajo nabor javno objavljenih podatkov o spremembah premoženjskega stanja. Trenutno se tako podatki objavljajo na način tabelarnega prikaza in v bolj skopi različici, saj določene informacije zaradi varstva osebnih podatkov niso prikazane, so sporočili s KPK.

Na KPK si želijo, da bo po razjasnitvi dilem s pristojnim ministrstvom za pravosodje in Informacijskim pooblaščencem mogoče vzpostaviti način objave, ki bo v večji meri zasledoval zakonski namen, to je krepitev transparentnosti in zaupanja javnosti v nosilce javnih funkcij, in ki bo tudi za javnost bolj prijazen, to je v elektronski obliki.

Javna objava sprememb premoženjskega stanja obsega podatke poslancev državnega zbora, predsednika državnega sveta, predsednika republike, predsednika vlade, ministrov, državnih sekretarjev, poklicnih in nepoklicnih županov in podžupanov, članov sveta Banke Slovenije, funkcionarjev samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki opravljajo naloge predstojnika organa ali njegovega namestnika, ter sodnikov ustavnega sodišča.

Podatki o spremembah premoženjskega stanja za navedene zavezance bodo objavljeni še leto dni po prenehanju opravljanja funkcije posameznega zavezanca, so sporočili s KPK.

Pri javni objavi podatkov gre za spremembe premoženjskega stanja, ki so jih bili za lansko leto zavezanci dolžni poročati do 31. januarja 2022, od letos pa novi obrazci za poročanje na eUpravi omogočajo tudi sprotno poročanje sprememb. Ob tem so na KPK poudarili, da ne gre za objavo celotnega premoženjskega stanja, pač pa zgolj sprememb v času opravljanja mandata.

Spremembe premoženja so zavezanci dolžni poročati skladno z drugim odstavkom 42. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pri premoženju, ki se skladno s tem odstavkom prijavi le, če presega določeno vrednost, je zavezanec kot spremembo dolžan prijaviti povečanje premoženja, s katerim doseže prag za prijavo posamezne vrste premoženja. Pri že prijavljenih enotah premoženja pa sporoči spremembo, ko se premoženje poveča ali zmanjša za več kot 10.000 evrov. V primeru, da zavezanec nima sprememb oz. jih ima pod navedenim pragom, o njih ne poroča, so še sporočili s KPK.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen