ZPS poziva k takojšnjemu reševanju problematike previsokih cen energentov za gospodinjske odjemalce

0

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) agencijo za energijo in infrastrukturno ministrstvo poziva k takojšnjemu reševanju problematike previsokih cen energentov za gospodinjske odjemalce. Kot opozarjajo, se število gospodinjskih odjemalcev, ki prejemajo zelo visoke položnice za ogrevanje, povečuje, ukrepov pa še vedno ni.

Zveza potrošnikov pozdravlja odločitev ministrstva za infrastrukturo, da uvede energetske vavčerje, a pri tem opozarja, da bi morali biti do finančnih sredstev upravičeni vsi tisti, ki zaradi enormnega povišanja cen ogrevanja ne zmorejo plačati stroškov za energijo.

Poleg upravičencev do socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upokojencev z nizkimi pokojninami bi bilo treba v krog prejemnikov energetskih vavčerjev vključiti vse, ki minimalno presegajo cenzus za prejem socialne podpore, so prepričani na ZPS. Če bodo energetski vavčerji prejemnikom izdani le enkrat v kurilni sezoni, se razmere za gospodinjske odjemalce ne bodo bistveno izboljšale, izpostavljajo v zvezi potrošnikov.

K blažitvi posledic bi bilo po njihovem mnenju nujno prispevati tudi z znižanjem davka na dodano vrednost in trošarine ter razmisliti o začasni ukinitvi plačila prispevka za proizvodnjo elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Primerljive rešitve za zmanjšanje zneskov na računih bi bilo treba uvesti tudi pri zemeljskem plinu in daljinski toploti, so dodali.

K pomoči gospodinjskim odjemalcev ZPS poziva tudi vse občine, kjer se distribucija zemeljskega plina ali distribucija toplote izvajata kot izbirna lokalna gospodarska javna služba.

Kot primere dobrih praks so v zvezi izpostavili Češko, Poljsko, Ciper, Italijo, Portugalsko, Španijo, Estonijo, Irsko, Belgijo in Nemčijo, kjer so znižali bodisi davek na energijo bodisi davek na dodano vrednost.

“Francija z letošnjim februarjem omejuje dvig cen električne energije na največ štiri odstotke (z znižanjem t. i. domačega davka na končno porabo električne energije), cene zemeljskega plina pa je po zadnji podražitvi oktobra lani zamrznila do konca letošnjega leta. Poleg tega je 20 odstotkom najbolj ranljivih potrošnikov namenila energetski vavčer v višini 100 evrov, 38 milijonom potrošnikov pa t. i. inflacijski vavčer, prav tako v višini 100 evrov,” so med drugim zapisali v zvezi.

Zaostrene razmere na energetskem trgu so po oceni ZPS razgalile pomanjkljivosti energetske zakonodaje za gospodinjske odjemalce, še posebno glede t. i. skupnega odjema. Zveza tako odločno podpira etažne lastnike pri zahtevi, da za porabo energentov v gospodinjske namene lahko sklepajo pogodbe kot gospodinjski in ne kot poslovni odjemalci. Pristojno ministrstvo in agencijo za energijo pozivajo k takojšnji ureditvi stanja z izvedbo ustreznih zakonskih sprememb.

Vsem posamičnim gospodinjskim odjemalcem, ki se soočajo z visokimi cenami energentov, pa ZPS predlaga, da preverijo, ali lahko na trgu najdejo ugodnejšo ponudbo in dobavitelja zamenjajo.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen