[Vroče v MOL] Ljubljanski mestni svet na januarski seji tudi o novih blokih v Šiški, čemur so se okoliški prebivalci odločno uprli

0

Ljubljanske mestne svetnike na današnji seji čaka več točk dnevnega reda, največ pozornosti pa bo deležen predlog sprememb občinskega prostorskega načrta, ki na zelenicah v Šišenski soseski 6 omogoča gradnjo štirih stanovanjskih blokov, čemur nasprotujejo okoliški prebivalci. Spregovorili bodo tudi o poslovanju Ljubljanskih parkirišč in tržnic.

Stanovanjske bloke na zelenicah bi gradil investitor Bojan Gjura, s katerim je občina že več kot desetletje v sodnem sporu. V njem ljubljanska občina izpodbija prodajne pogodbe, na podlagi katerih je Gjura s podjetjem Video art pred leti postal lastnik okoli 103.000 kvadratnih metrov zemljišča v soseski.

Stanovalci Šišenske soseske 6 spremembi prostorskega načrta ostro nasprotujejo, podpirajo pa jih tudi v delu mestne opozicije.

Obravnava predloga sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je sicer umaknjena z dnevnega reda seje Mestnega sveta MOL. Razlog za to so manjkajoča soglasja nosilcev urejanja prostora: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (za področje razvoja poselitve), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva), Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (za področje rabe in upravljanja z vodami), Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva kulturne dediščine).
Krovno je poročilo Ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.

O možnosti sodne poravnave je v začetku meseca s predstavniki četrtne skupnosti Šiška razpravljal župan Zoran Janković. Kot je poročal Dnevnik, naj bi Gjura v skladu s predlogom občini in etažnim lastnikom tamkajšnjih blokov brezplačno odstopil skoraj celotno navedeno zemljišče, zase bi ohranil štiri parcele, a pod pogojem, da bi tam smel graditi bloke.

Mestni svetniki bodo danes med drugim spregovorili tudi o poslovnem načrtu javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, odločali pa bodo tudi o soglasju za zadolžitev omenjenega podjetja do največ 1,5 milijona evrov. “Zaradi posledic epidemije covida-19 družba tudi v letu 2022 pričakuje občasno pomanjkanje likvidnih sredstev,” so zapisali v podjetju in pojasnili, da se za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in zagotavljanja nemotenega rednega poslovanja lahko za eno leto zadolžijo do višine omenjenega zneska.

Podjetje sicer načrtuje, da bo letos beležilo 17,95 milijona evrov prihodkov in 17,57 milijona evrov odhodkov. Čisti dobiček je načrtovan v višini nekaj manj kot 380.000 evrov.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen