Vlada najranljivejšim namenja energetski solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, gospodinjstva bodo tri mesec oproščena plačevanja omrežnine za elektriko

0

Vlada je sprejela predlog ukrepov za omilitev posledice visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo. Najranljivejšim bo namenila solidarnostni energetski dodatek v višini 150 evrov, gospodinjstva bodo tri mesec oproščena plačevanja omrežnine za elektriko, na najnižjo možno stopnjo pa se bodo znižale trošarine na elektriko in pogonska goriva.

Kot je danes po seji vlade povedal premier Janez Janša, je vlada sprejela dva zakona in dve trošarinski uredbi, v katerih je predlagala tako simetrične ukrepe, ki naslavljajo vse, kot asimetrične, s katerimi želi omiliti energetsko revščino pri najbolj ranljivih skupinah.

S t.i. energetskim solidarnostnim dodatkom v višini 150 evrov vlada po Janševih besedah naslavlja več kot pol milijona tistih, ki jih je po ocenah energetska draginja posebej prizadela. Prejelo ga bo približno 67.000 prejemnikov varstvenega dodatka, poleg njih pa tudi upokojenci z do 1000 evrov pokojnine, invalidi, velike družine in še nekatere druge ranljivejše kategorije.

Upravičenci so do solidarnostnega dodatka upravičeni le enkrat. Tisti, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov, je zapisano v sporočilu za javnost po seji vlade.

Enkraten solidarnostni dodatek se bo izplačal najkasneje do 15. aprila. Država bo za ta ukrep skupaj namenila 106 milijonov evrov, sredstva za izplačilo pa bo črpala iz podnebnega sklada.

Med simetričnimi ukrepi je po premierovih besedah najpomembnejši ukrep za gospodinjstva oprostitev plačevanja omrežnine tako za priključno moč kot porabo električne energije za vse odjemalce za tri mesece, in sicer od 1. februarja do 30. aprila. Skupaj z nižjimi trošarinami na elektriko na najnižjo možno stopnjo se bo znesek na položnicah znižal za od 30 do 35 odstotkov.

Na najnižjo možno stopnjo se z uredbo s 1. februarjem znižujejo tudi trošarine za pogonska goriva in kurilno olje.

Del stroškov za omenjene simetrične ukrepe bo krit iz dobička podjetij, ki jim gre omrežnina za električno energijo, je pojasnil Janša.

Vlada predlaga tudi začasno oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za gospodinjske odjemalce in za odjemalce na nizki napetosti brez merjenja moči.

Prav tako do konca aprila izenačuje pravice vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina. Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kotlovnic za eno ali več večstanovanjskih stavb, imajo tako pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji zemeljskega plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci zemeljskega plina, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo. Etažni lastniki pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč skupaj na skupnem odjemnem mestu.

Vlada je s sprejemom zakona naslavlja tudi problematiko visokega dviga cen energentov za gospodarstvo in kmetijstvo. Gre za okoli 70 milijonov asimetrične pomoči za najbolj prizadete gospodarske subjekte. V primeru pomoči gospodarstvu gre za enkraten ukrep, pri ostalih pa imajo ukrepi veljavnost tri mesece.

Kot je še dejal Janša, naj bi se po napovedih energetska kriza po aprilu umirila. “Če se to ne bo zgodilo, ima vlada možnost predlagati podaljšanje ukrepov,” je še napovedal premier.

Vlada predlaga shemo enkratne pomoči podjetjem v višini 70 milijonov evrov

Vlada je danes pripravila predlog zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. “Ukrep je vreden 70 milijonov evrov in bo zajel približno 14.500 gospodarskih subjektov,” je na novinarski konferenci po seji vlade povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Zaradi visokih cen energentov je vlada ocenila, da je potrebna nepovratna pomoč gospodarstvu, predvsem energetsko intenzivnim podjetjem. Vlada je za to določila pogoje, ki jih morajo podjetja izpolnjevati, med drugim, da jim bodo stroški energije letos v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 30 odstotkov.

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki v Sloveniji od decembra 2021 opravljajo gospodarsko dejavnost, imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj pet odstotkov stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen.

Upravičenci bodo morali do konca marca na finančno upravo predložiti izjavo, finančna uprava pa bo pomoč v enkratnem znesku izplačala do 20. aprila. Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zaprosil za preveč sredstev, jih bo moral vrniti do konca januarja prihodnje leto, je povedal minister in podpredsednik vlade Počivalšek.

Shemo pomoči mora odobriti Evropska komisija. Višina pomoči bo odvisna od prihodkov od prodaje in deleža stroška energije v poslovnih odhodkih. “Pričakujemo, da bo najnižji znesek pomoči 50 evrov, najvišji pa dva milijona evrov,” je povedal minister. Višina pomoči pa ne bo smela presegati 60 odstotkov nastale škode zaradi povišanja cen energentov.

Zakon ureja pomoč tudi pomoč na področju kmetijstva. Za ta ukrep je predvideno 25 milijonov evrov. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo na podlagi podatkov v 30 dneh od uveljavitve predpisa odpremila informativno odločbo.

Finančno nadomestilo se bo podelilo v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe, in sicer za trajno travinje 49 evrov, trajne nasade 138 evrov in orna zemljišča 108 evrov. Najmanjša skupna upravičena površina zemljišč za trajne travinje je en hektar, za trajne nasade 0,25 hektara, za orna zemljišča pa 0,5 hektara. Največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo je 100 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi.

Dodatni ukrepi so za vse uporabnike, tudi za gospodarstvo, nižje omrežnine in trošarine. Tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo se za vse odjemne skupine od februarja do konca aprila znižujejo na nič. Vlada je na današnji redni seji izdala uredbo, s katero se bodo za polovico nižji zneski trošarine za električno energijo uporabljali od 1. februarja, znižujejo pa se tudi trošarine za energente.

“Verjamem, da bo ta pomoč pomagala prebroditi težave podjetjem in kmetijskim gospodarstvom na srednji rok, dokler se cene energentov ne umirijo,” je ocenil Počivalšek. Te težave pa nam po njegovih besedah služijo tudi kot opomnik, zakaj se je treba preoblikovati v digitalno in zeleno. “Pozivam podjetja, naj izkoristijo vse razpise, ki smo jih in jih bomo pripravili,” je sklenil.

Tudi minister za obrembo in podpredsednik vlade Matej Tonin je ocenil, da je vlada po 10 protikoronskih zakonih pravi čas pripravila še energetski paket, skupaj z ukrepi za gospodinjstva težak približno 200 milijonov evrov. “Vlada bo, ko bo treba, vedno odreagirala,” je poudaril.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen