Mariborska univerza v obnovo študentskega doma in telovadnice, tudi v luči izboljšanja zdravstveno higienskih pogojev

0

Upravni odbor Univerze v Mariboru je v četrtek potrdil investicijski program za prenovo depandanse s telovadnico, ki se bo izvedla v okviru celovite prenove Študentskega doma 1 na Tyrševi ulici. Podal je tudi soglasje k sklenitvi pogodbe z Občino Brežice za zagotovitev dodatnih prostorov za fakulteto za turizem.

Obnova omenjenega študentskega doma in telovadnice je potrebna zaradi energetske neustreznosti trenutnih objektov in zagotavljanja kakovostnejšega standarda bivanja v njih. “Cilj prenove je tudi prilagoditev objektov na morebitne nove situacije pandemije na način, da bodo omogočali zmanjševanje nujnih stikov med uporabniki ter boljše zdravstveno higienske pogoje,” so danes sporočili z univerze.

Upravni odbor je na četrtkovi seji tudi podal soglasje k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice med Občino Brežice in Univerzo v Mariboru za zagotovitev prostorskih potreb fakultete za turizem. Ta fakulteta namreč trenutno razpolaga le z osnovnimi prostori v velikosti dobrih 500 kvadratnih metrov, katerih lastnica je Občina Brežice. Ker v obstoječi zgradbi ni možna ustrezna širitev ali preureditev, fakulteta za izvedbo večine študijskih vsebin najema prostore izven sedeža fakultete. Z novimi prostori pa bo pridobila potrebne površine, ki bodo namenjene za pedagoško raziskovalni del ter stanovanjski del s študentskimi sobami, pojasnjujejo na rektoratu univerze.

Ob tem so opozorili, da še vedno niso prejeli zagotovila, da bodo s strani države zagotovljena sredstva za povečano število vpisnih mest na medicinski fakulteti, in sicer tako za študij splošne kot novega programa dentalne medicine.

“Na Univerzi v Mariboru se zavedamo svoje družbene odgovornosti, zato sledimo predlogu vlade in nacionalnemu interesu na področju medicine ter zdravstvene nege. Tako medicinska fakulteta že nekaj let zapored razpisuje za študij splošne medicine 20 vpisnih mest več, kot jih je mogoče financirati iz uredbe. V študijskem letu 2021/22 je bil prvič razpisan tudi enoviti magistrski študijski program druge stopnje dentalna medicina, v okviru katerega je razpisanih 20 vpisnih mest, pri čemer na Univerzi v Mariboru še vedno nismo prejeli zagotovila, da bodo povečana vpisna mesta tako za študij splošne kot dentalne medicine dodatno zagotovljena v okviru uredbe,” so navedli.

Podobno je tudi pri financiranju visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega na fakulteti za zdravstvene vede. V razpisnem besedilu je predvidenih 120 vpisnih mest, kar je 30 več kot načrtovano.

Člani upravnega odbora so sicer podali soglasje k razpisu dodatnih vpisnih mest za omenjene študijske programe, vendar pod pogojem, če bodo za to dolgoročno zagotovljena finančna sredstva za financiranje študija za deficitarne poklice.

O tem so pred dnevi govorili tudi člani senata univerze. Na torkovi seji so potrdili razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023. Ta vključuje tudi 30 mest za študij novega študijskega programa farmacije na medicinski fakulteti, a so ta po navedbah rektorata univerze odvisna od potrditve akreditacije na Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) ter zagotovitve financiranja s strani države.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen