Z današnjim dnem morajo biti vsa spletišča državnih in lokalnih organov dostopna tudi invalidom

0

Vsa spletišča državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega prava morajo biti od danes dostopna vsem, zlasti uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti, so izpostavili pri varuhu človekovih pravic. Na ministrstvo za javno upravo so že naslovili poizvedbo, koliko in kateri zavezanci zahtevo izpolnjujejo.

Z današnjim dnem morajo biti vsa spletišča državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega prava, izjema so vrtci, osnovne in srednje šole ter javna radiotelevizija, prilagojena tako, da so dostopna za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, so opozorili pri varuhu.

Dostop do informacij je ena od osnovnih pravic vsakega posameznika v sodobni družbi. “Osebe z oviranostmi morajo imeti možnost, da polnopravno uživajo človekove pravice. Pri tem je dostopnost do informacijskih in komunikacijskih tehnologij še posebej pomembna, saj predstavlja temelj za uveljavljanje tudi drugih pravic. Osebe z različnimi ovirami lahko s pomočjo prilagoditev pridobivajo številne informacije, se sporazumevajo, izobražujejo, se vključujejo v družbo in so v njej aktivno udeleženi. Brez prilagoditev so odrinjeni na rob, nimajo enakih možnosti,” je ob tej priložnosti izpostavil varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij se je tako začel uporabljati tudi za spletišča, objavljena pred 23. septembrom 2018. S tem se v slovenski pravni red prenaša direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Namen te direktive je zagotoviti večjo dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja ter uskladiti različne standarde znotraj EU. To bo omogočilo državljanom EU, zlasti pa invalidom, boljši dostop do javnih storitev, kar je temeljno načelo digitalne agende EU za Evropo in akcijskega načrta za e-upravo za obdobje 2016-2020.

Pri varuhu so izpostavili, da je njihovo spletno mesto že prilagojeno uporabnikom z oviranostmi. Ministrstvo za javno upravo kot pristojno za izvajanje nadzora nad dejanskim uresničevanjem zagotovljenih človekovih pravic, pa so naslovili tudi poizvedbo, koliko in kateri zavezanci iz zakona izpolnjujejo zakonske zahteve glede dostopnosti spletišč.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen