V UKC Maribor je najbolj aktualna in nujna potreba izgradnja novega oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja

0

(24. september 2020) Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor je v prvi polovici letošnjega leta zabeležil 1,7 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, kar je po navedbah uprave predvsem posledica soočanja z novim koronavirusom. Za nujna vlaganja v ta namen pričakujejo povračilo stroškov, zato ob koncu leta še vedno računajo na uravnotežen poslovni izid.

Omenjeni presežek odhodkov nad prihodki predstavlja 1,37 odstotka skupnih prihodkov. “Gre za majhen odstotek letnega proračuna in je predvsem posledica pandemskih dogajanj v državi in svetu,” je po današnji seji sveta zavoda, na kateri so člani sveta obravnavali polletno poslovanje, pojasnil direktor kliničnega centra Vojko Flis.

“Velik delež te izgube gre na račun tega, kar je bilo treba urediti v času razglašene epidemije in tudi v sedanjem času, ko je bilo potrebno nakupiti zaščitno opremo in dodatne aparature. Te stvari smo prijavili evropskemu solidarnostnemu skladu in pričakujemo, da bomo konec leta kljub vsemu poslovali s pozitivno ničlo, če bomo dobili ta denar povrnjen,” je dodal.

Lani je UKC Maribor zaključil leto s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 588.300 evrov, kar pomeni, da je prvič po letu 2015 posloval pozitivno.

Člani sveta zavoda so danes tudi potrdili investicijsko dokumentacijo za selitev oddelka za pljučne bolezni s Pohorja, nadomestno novogradnjo stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice UKC Maribor in nabavo laboratorijskega informacijskega sistema za oddelek za patologijo.

Po besedah Flis gre za nujna vlaganja za zagotovitev ustreznega zdravljenja ljudi, ki jih ne sme ustaviti niti covid-19, zato so podpore sveta zavoda zelo veseli.

Ena trenutno najbolj aktualnih in nujnih potreb je izgradnja novega oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, saj sedanji prostori ne omogočajo strokovne in varne obravnave bolnikov, kar se je pokazalo tudi pri soočanju s covidom-19. Investicijo ocenjujejo na 50 milijonov evrov.

Selitev oddelka za pljučne bolezni iz dotrajanih objektov na Slivniškem Pohorju v matično enoto v središču Maribora je ocenjena na 3,5 milijona evrov. Izpraznjene objekte nameravajo preurediti v negovalno bolnišnico, kar bo po trenutnih ocenah stalo 10,3 milijona evrov.

Člani sveta zavoda so na tokratni seji potrjevali tudi investicijsko dokumentacijo za nabavo laboratorijskega informacijskega sistema za oddelek za patologijo, ki bo nadomestil zastarele programske rešitve, ki so trenutno v uporabi. V to morajo vložiti nekaj več kot 320.000 evrov.

Od podjetja BTC in Kazahstansko-slovenskega poslovnega kluba pa so prejeli donacijo medicinske opreme, in sicer dezinfekcijsko komoro v vrednosti 10.455 evrov. Ta se uporablja za dekontaminacijo in dezinfekcijo oseb in predmetov ter je bila ta teden nameščena ob vstopu v urgentni center.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen