Umar: Rast BDP v 2021 bo 5,1-odstotna, leta 2022 3,7-odstotna

0

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v jesenski napovedi gospodarskih gibanj za letos napoveduje 6,7-odstotni upad BDP. V naslednjih dveh letih bo sledilo okrevanje, leta 2021 naj bi gospodarska rast dosegla 5,1 odstotka, leta 2022 pa 3,7 odstotka. Leta 2022 naj bi gospodarska aktivnost dosegla raven pred epidemijo.

Umar je v jesenski napovedi, s katero se je v sredo seznanila vlada, za letos nekoliko izboljšal napovedi. Upad bruto domačega proizvoda (BDP) naj bi bil 6,7-odstoten, kar je nekoliko manj, kot so v poletni napovedi, ko so ocenili, da bi ta lahko bil 7,6-odstoten. K upadu BDP bo letos prispeval upad dodane vrednosti v številnih dejavnostih, ki bo posledica občutnega krčenja aktivnosti v prvi polovici leta, zlasti v drugem četrtletju.

V naslednjih dveh letih naj bi na raven pred epidemijo okrevali vsi agregati BDP po izdatkovni strani, rast državne potrošnje pa se bo umirila. V prihodnjih dveh letih naj bi na predkrizno raven okrevale investicije, uvoz, izvoz in zasebna potrošnja. Zasebna potrošnja se bo povečala, stopnja varčevanja pa se bo malenkostno zmanjšala, čeprav zaradi negotovosti ostaja višja kot pred koronsko krizo.

Zaradi negativnih vplivov iz mednarodnega okolja ter tujih in domačih zajezitvenih ukrepov Umar letos pričakuje velik upad izvoza in uvoza. Letos naj bi izvoz upadel za 12,5 odstotka. Prihodnje leto naj bi zrasel za 9,3 odstotka, leta 2022 za 6,6 odstotka. Uvoz bo po napovedih letos upadel za 12 odstotkov. Leta 2021 naj bi zrasel za 9,6 odstotka, leta 2022 pa za 6,8 odstotka.

Zaradi omejenega gibanja in ponudbe v času karantene, povečane negotovosti in previdnostnega varčevanja bo močneje upadla tudi zasebna potrošnja, čeprav bo razpoložljiv dohodek ob podpornih ukrepih vlade podoben kot lani. Zasebna potrošnja naj bi letos upadla za 6,6 odstotka, prihodnje leto narasla na 4,7 odstotka, leta 2022 pa na tri odstotke. Državna potrošnja se bo medtem v kriznih razmerah prehodno okrepila.

Razmere na trgu dela so zaostrene. A sprejetje interventnih ukrepov za ohranjanje delovnih mest in njihovo podaljšanje so vidneje ublažili poslabšanje razmer na trgu dela, zaradi česar bosta letos padec zaposlenosti in rast brezposelnosti manjša, kot bi bila sicer glede na upad BDP. V Umarju tako pričakujejo, da se bo v drugi polovici leta stabilizacija razmer na trgu dela nadaljevala.

Stopnja registrirane brezposelnosti naj bi letos dosegla 9,1 odstotka, se prihodnje leto dvignila na 9,5 odstotka, nato pa leta 2022 upadla na 8,5 odstotka. Bruto plače bodo nominalno rasle vsa tri leta, prihodnje leto naj bi bila rast sicer le 0,9-odstotna. Realno pa se bodo prihodnje leto znižale za 0,7 odstotka, nato pa povečale za 0,8 odstotka.

Inflacija bo v povprečju letošnjega leta precej nižja kot lani predvsem zaradi nižjih cen energentov, v naslednjih dveh letih pa se bo ob predpostavki zmernega gospodarskega okrevanja zvišala na raven pred epidemijo. V drugih skupinah lahko letos večinoma pričakujemo umirjeno rast cen, nekoliko hitrejša bo rast cen storitev povezanih s stanovanjem, zdravjem, osebnih storitev in hrane.

Negotovost in tveganja za še večji upad BDP, povezana z negotovimi epidemiološkimi razmerami in možnostjo ponovne uvedbe strožjih zajezitvenih ukrepov, ostajajo visoka. Obstaja pa tudi nekaj možnosti, da bo gospodarska rast prihodnje leto višja od napovedi v osrednjem scenariju, so še ocenili v Umarju.

Umarjevo jesensko gospodarsko napoved bo vlada med drugim upoštevala pri pripravi predloga proračunov za prihodnji dve leti, ki ga mora v DZ poslati najpozneje do 1. oktobra.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen