DZ potrdil 3 mrd evrov vreden paket ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa

0

DZ je danes potrdil zakon, s katerim bo država pomagala prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi epidemije novega koronavirusa. Ukrepi so vredni tri milijarde evrov, veljali pa bodo od razglasitve epidemije 13. marca do konca maja, morda mesec dni dlje.

Podjetjem, ki bodo zaradi zmanjšanja obsega dela kot posledice epidemije poslala zaposlene na čakanje, bo država priskočila na pomoč s tem, ko bo namesto delodajalcev poravnala nadomestila plač za te delavce ter tudi socialne prispevke.

Pogoj pri tem je, da bodo njihovi prihodki v prvem letošnjem polletju za 20 odstotkov manjši kot v enakem obdobju lani, hkrati pa v letošnjem drugem polletju ne bodo za 50 odstotkov presegli prihodkov iz enakega obdobja lani. Do financiranja plač delavcev na čakanju prav tako ne bodo upravičeni finančne družbe in zavarovalnice ter proračunski uporabniki.

Država bo v aprilu in maju poravnala tudi prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene v zasebnem sektorju, ki v času epidemije delajo. Tudi tu so izjema banke in zavarovalnice.

Zakon predvideva izplačilo kriznega dodatka za nadpovprečno izpostavljene v boju z epidemijo. Ta se bo v javnem sektorju gibal med 10 in 100 odstotki urne postavke osnovne plače zaposlenega, v zasebnem sektorju pa je predlagan v enotni višini 200 evrov. “Mislim, da bo večina delodajalcev, ki je konkurenčna in ima razvito poslovno kulturo, delavcem dala teh 200 evrov več,” je o tej določbi danes dejal finančni minister Andrej Šircelj.

Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne dalje bo namesto delodajalcev prevzela zdravstvena zavarovalnica.

Samozaposleni, verski uslužbenci in kmetje bodo prejeli pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, in sicer 350 evrov za marec ter po 700 evrov za april in maj. Aprila in maja pa jim ne bo treba plačati socialnih prispevkov.

Kljub opozorilom opozicije, da so prihodki samozaposlenih pogosto neenakomerno razporejeni skozi leto, je kot pogoj za koriščenje tega ukrepa obveljalo vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu v primerjavi s februarjem ali pa vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu ali maju v primerjavi s februarjem.

Upokojenci z najnižjimi pokojninami bodo prejeli enkratni solidarnostni dodatek, ki se bo odvisno od višine pokojnine gibal med 130 in 300 evrov. Vsi redni študenti in prejemniki denarne socialne pomoči pa bodo do 30. aprila prejeli po 150 evrov.

Zakon ob tem določa, da si podjetja in samozaposleni, ki bodo prejeli pomoč države po tem zakonu, letos ne bodo smeli izplačevati dividend in nagrad, sicer bodo morali denar vrniti.

V delu, ki sega na področje šolstva, predlog zakona določa, da vse oblike izobraževanja potekajo na daljavo. Če študentom zaradi posledic krize ne bo uspelo izpolniti študijskih obveznosti, se jim bo status prenesel na naslednje študijsko leto.

V poglavju o davkih piše, da podjetnikom in podjetjem ni treba plačati akontacije dohodnine oz. davka od dohodkov pravnih oseb. Znižuje se katastrski dohodek, predvidenih je še več ukrepov za pomoč kmetom.

Med drugim zakon nalaga zavodom, da nabavijo najmanj 50 odstotkov pridelanih ali predelanih živilskih proizvodov iz Slovenije. Nanaša pa se tudi na sezonsko delo v kmetijstvu, saj lahko izvajalec začasnega dela to prekinjeno ali neprekinjeno opravlja brez omejitve.

Država bo jamčila za obveznosti kreditojemalcev, ki jim bo zaradi epidemije odobren enoletni odlog plačevanja posojil po interventnem zakonu, ki velja že od nedelje. V ta zakon pa je vlada zapisala, da bodo banke na odloženi del glavnice obračunavale obresti, kar je povzročilo nasprotovanje v opoziciji.

Ukrepi segajo tudi na področje javnega sektorja, med drugim z znižanjem plač funkcionarjem za 30 odstotkov, pri čemer so izjema sodniki in župani, ter možnostjo zaposlitve za določen čas do konca septembra brez javne objave prostega delovnega mesta.

Javnih storitev, ki se v času epidemije ne izvajajo, denimo varstvo otrok, ne bo treba plačati.

Da bi zagotovili spoštovanje sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja virusa, zakon sega tudi na področje policije. Policisti bodo smeli med drugim tudi opozarjati in kaznovati, postavljati cestne blokade ter začasno omejevati gibanje oseb, imeli bodo tudi dostop do občutljivih osebnih podatkov.

Ta pooblastila bodo veljala le za čas veljavnosti zakona, torej do konca epidemije, je zatrdil finančni minister Andrej Šircelj. Vendar opozicije s tem ni prepričal in Nataša Sukič (Levica) je napovedala, da bodo zakon poslali ustavno presojo.

Vlada je nameravala onemogočiti možnost razpisa referenduma o tem zakonu, vendar je odbor DZ za finance v sredo ta člen črtal. Vlada je zato v parlamentarni postopek že poslala predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katero namerava urediti postopek ravnanja DZ v primerih, ko bi bil referendum na določen zakon skladno z ustavno določenimi razlogi nedopusten. Premier Janez Janša je danes opozoril, da bi se v primeru referenduma vsi roki iz danes sprejetega zakona odmaknili v nedogled.

Zakon, s katerim bo država pomagala prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi epidemije novega koronavirusa, je v današnjem glasovanju v DZ podprlo 53, eden je bil proti. Proti je glasoval Miha Kordiš iz Levice, medtem ko so se preostali poslanci Levice ter poslanci LMŠ in SD vzdržali, v SAB pa so glasovali neenotno.

Objavljamo tabelo s podatki o glasovanju o zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Glasovanje po poslancih

SDS
------------------------------------
BAH ŽIBERT ANJA       Odsotna
BRINOVŠEK NADA       Za
DOBLEKAR BORIS       Za
FERJAN JURE         Za
FERENČIČ NUŠA        Za
FURMAN KARMEN        Za
GRIMS BRANKO        Za
IRGL EVA          Za
IVANUŠA LIDIJA       Za
JERAJ ALENKA        Za
KALOH DEJAN         Za
KEPA FRANCI         Za
KRIVEC DANIJEL       Za
LENART JOŽEF        Za
LEP ŠIMENKO SUZANA     Za
LISEC TOMAŽ         Za
MERJASEC LEON        Za
MOŠKRIČ JANEZ        Za
PODKRAJŠEK BOJAN      Za
POGAČNIK MARKO       Za
POJBIČ MARIJAN       Za
ROSEC FRANC         Za
ŠKRINJAR MOJCA       Za
TANKO JOŽE         Za
ZAVADLAV UŠAJ ELENA     Za
ŽNIDAR LJUBO        Za

LMŠ
------------------------------------
DIVJAK MIRNIK LIDIJA    Vzdržan
GOLUBOVIĆ BRANE       Vzdržan
HEFERLE TINA        Vzdržan
KORČE JERCA         Vzdržan
KOVAČIČ ALJAŽ        Vzdržan
LENART JOŽE         Vzdržan
MEDVED RUDI         Vzdržan
PAULIČ EDVARD        Vzdržan
PAVŠIČ ROBERT        Vzdržan
PEČEK IGOR         Vzdržan
PREBIL NIK         Vzdržan
ŠAREC MARJAN        Vzdržan
ZABRET ANDREJA       Vzdržan

SD
------------------------------------
BAKOVIĆ PREDRAG       Vzdržan
BEVK SAMO          Vzdržan
HAN MATJAŽ         Vzdržan
HOT MEIRA          Vzdržan
KNEŽAK SONIBOJ       Vzdržan
KOPRIVC MARKO        Vzdržan
MURŠIČ BOJANA        Vzdržan
NEMEC MATJAŽ        Vzdržan
PREDNIK JANI        Vzdržan
TRČEK FRANC         Vzdržan
ŽIDAN DEJAN         Vzdržan

SMC
------------------------------------
GREGORČIČ MONIKA      Za
MÖDERNDORFER JANI (JANKO)  Za
PERIČ GREGOR        Za
RAJIĆ BRANISLAV       Za
SLUGA JANJA         Za
UDOVČ MATEJA        Za
VERBIČ DUŠAN        Za
ZORČIČ IGOR         Za
ŽIDAN GREGOR        Za
ŽNIDARIČ MOJCA       Za

Levica
------------------------------------
CIGLER ŽELJKO        Vzdržan
KORAŽIJA BOŠTJAN      Vzdržan
KORDIŠ MIHA         Proti
MESEC LUKA         Vzdržan
SITER PRIMOŽ        Vzdržan
SUKIČ NATAŠA        Vzdržan
T. VATOVEC MATEJ      Vzdržan
TOMIĆ VIOLETA        Vzdržan

NSi
------------------------------------
ČERNIGOJ ANDREJ       Za
DIMIC IVA          Za
HORVAT JOŽEF        Za
PAVLIN BLAŽ         Za
PREVC MIHAEL        Za
REBERŠEK ALEKSANDER     Za
ŠUŠTAR TADEJA        Za

DeSUS
------------------------------------
HRŠAK IVAN         Za
JURŠA FRANC         Za
LEP JURIJ          Za
POLNAR ROBERT        Za
SIMONOVIČ BRANKO      Za

SAB
------------------------------------
BANDELLI MARKO       Za
KOCIPER MAŠA        Vzdržan
KRAMAR FRANC        Odsoten
RAJH ANDREJ         Za
STAROVIĆ VOJKO       Vzdržan

SNS
------------------------------------
IVANUŠA JANI        Za
JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO  Za
ŠIŠKO DUŠAN         Za

Narodne skupnosti
------------------------------------
HORVÁTH FERENC       Za
ŽIŽA FELICE         Odsoten

Glasovanje po poslanskih skupinah

stranka   za   proti  vzdržani odsotni skupaj
-------------------------------------------------------
SDS     25               1   26
LMŠ                13       13
SD                11       11
SMC     10                  10
Levica         1      7        8
NSi      7                  7
DeSUS     5                  5
SAB      2          2    1   5
SNS      3    0      0    0   3
PS IMNS    2    0      0    0   2
Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen