SDS: Živali kot čuteča živa bitja bi morali opredeliti v zakonu o zaščiti živali!

1

Spremembe stvarnopravnega zakonika so prinašale nekatere zelo slabe rešitve, zato zakona nismo mogli podpreti, so zapisali pri SDS.

“Živali, s katerimi sobivamo, so čuteča bitja z vrsto specifičnih potreb, ki jih moramo spoštovati in upoštevati, če jim želimo omogočiti dostojno življenje brez trpljenja. V Slovenski demokratski stranki si vseskozi prizadevamo za osveščanje, informiranje in tudi za izobraževanje, da bi tako dolgoročno preprečili neodgovoren odnos do živali.

Zavedamo se, da je v Sloveniji na področju zaščite živali močno dejavna civilna družba, kar absolutno podpiramo. Prav tako smo vedno podpirali zakonodajo, ki je šla v smeri ustrezne zaščite živali, tako smo na primer podprli tudi spremembe zakona o zaščiti živali, ki je ustrezno naslavljal tiste težave, o katerih so poročali s strani civilnih iniciativ, različnih zavetišč, ipd., prav  tako smo nedavno v luči varstva in zaščite živali predlagali spremembe zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, s katerimi bi omejili uporabo pirotehničnih izdelkov, saj se zavedamo škodljivega vpliva le-teh na ljudi, živali in okolje. Žal predlagane rešitve takrat niso bile sprejete.

Ob sedanjih glasnih nasprotovanjih in nestrinjanjih na družbenih omrežjih s tem, da so poslanke in poslanci SDS glasovali proti spremembam zakona o stvarnopravnem zakoniku, pa je treba pojasniti, da smo v poslanski skupini SDS bili mnenja, da je treba določilo o živalih kot čutečih bitjih vnesti v področni zakon o zaščiti živali. Tudi na odboru za pravosodje so člani poslanske skupine SDS poudarili, da podpiramo opredelitev živali kot čutečih bitij, obenem pa izrazili pomisleke glede smiselnosti uvrstitve takšne določbe v Stvarnopravni zakonik. Ocenili smo namreč, da  določilo brez širših zakonodajnih sprememb, s katerimi bi v celoti prenovili status živali, ne bo imelo učinka. To še zlasti v luči drugega odstavka istega člena, kjer je bila sprejeta določba, da se za živali uporabljajo določila tega zakona, ki urejajo premične stvari.

Naj ob tem pojasnimo še, da so v predlaganih spremembah  Stvarnopravnega zakonika bila mnoga določila, povezana z vsebinskimi spremembami na področju etažne lastnine in instituta neposestne zastavne pravice, ki pa so po našem mnenju sporne z vidika varstva lastnikov etažne lastnine. 

Ob tem smo opozarjali, da bi lahko predlagane spremembe glede neposredne izvršljivosti sporazuma o neposestni zastavni pravici privedla do izigravanja upnikov, kot so to nedavno omogočala oziroma omogočajo nekateri instituti stvarnega in insolvenčnega prava. Predlagane rešitve na omenjenem področju po našem mnenju ne gredo v korist lastnikov stanovanj ali nepremičnin, skupaj s solastnino teh objektov oziroma ne gredo v zaščito prava neukega lastnika stanovanj, ki je v etažni lastnini tudi solastnik skupnih funkcionalnih zemljišč.

Ker so spremembe stvarnopravnega zakonika prinašale nekatere druge slabe rešitve, zakona nismo mogli podpreti. V poslanski skupini SDS smo tako predvsem glasovali proti spremembam določil v zvezi s spremembami glede neposredne izvršljivosti sporazuma o neposestni zastavni pravici, ne pa proti temu, da so živali čuteča bitja.

Število komentarjev: 1
  1. haapy yack pravi

    hoj
    Predlagam, da vsi škorc preživijo en dan v klavnici…
    boditevcvetju

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen