Paket ukrepov SID banke za blažitev posledic širjenja koronavirusa najpozneje v štirih tednih

0

Ukrepi SID banke za blažitve finančnih posledic širjenja novega koronavirusa so osredotočeni na podjetja, ki se neposredno soočajo z negativnimi posledicami širjenja virusa, in na podjetja, ki potrebujejo likvidnost za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev, so danes izpostavili v SID banki. Ukrepi bodo na voljo najpozneje v štirih tednih.

V SID banki so pripravili ukrepe v okviru programov neposrednega financiranja in financiranja v okviru posojilnih skladov ter programov, ki se izvajajo prek bank in hranilnic. “Upoštevaje urgentnost ukrepov, odločitve gospodarskega ministrstva in vlade bodo ti podjetjem na voljo v roku enega oz. najpozneje v štirih tednih,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Obstoječim in novim strankam bodo na razpolago krediti iz lastnih sredstev banke po ugodni obrestni meri in shemi de minimis za namen likvidnostnega financiranja podjetij, pri čemer bo kvota programa 50 milijonov evrov in jo bo mogoče koristiti šest mesecev. Ob tem so opozorili, da se zneski pomoči de minimis – pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči – seštevajo.

V okviru posojilnih skladov, kjer v sodelovanju z ministrstvom nudijo neposredno financiranje podjetjem vseh gospodarskih sektorjev, bodo v banki razširili izvajanje programov v smeri opustitve maksimalne kapitaliziranosti podjetij, ki bo omogočila, da lahko mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki dobijo ugoden kredit za namen financiranja opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter obratnega kapitala oz. poslovanja.

“Predvidena kvota programa bo 50 milijonov evrov, ki jo bo mogoče koristiti eno leto. Znesek posameznega kredita bo od 100.000 do pet milijonov evrov z ugodno obrestno mero, ki bo pomenila pomoč de minimis, dobo kreditiranja med dve in 12 let ter možnost ustrezno potrebnih moratorijev na odplačilo glavnice,” so navedli.

Za sektor turizem bodo razširili program financiranja naložb v turizmu na način, da bo poleg namenov, ki so skladni s strategijo turizma, začasno omogočeno tudi financiranje obratnega kapitala podjetij. Pri tem bodo v SID banki proučili možnost širitve izvajanja programa na gostinsko dejavnost. Predvidena kvota razširjenega programa bo 100 milijonov evrov.

Na področju instrumentov zavarovanja bodo predvsem za izvozna podjetja okrepili instrumente priprave na izvoz in zagotovitev kritja komercialnih tveganj, vezanih na posledice širjenja virusa na gospodarstvo. Ob tem bodo proučili možnost pokritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig, in zavarovanje vseh nekomercialnih tveganj.

V okviru posrednega financiranja lahko banke in hranilnice kot posrednice podjetjem, ki se soočajo z negativnimi posledicami virusa, in podjetjem, ki potrebujejo likvidnost, ponudijo sredstva SID banke po prilagojenih pogojih. V ta namen se bo med drugim lahko s kreditom iz vira SID banke financiralo tudi do 100 odstotkov stroškov projekta oz. poslovanja, kredit pa se bo lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje. Banke že imajo sredstva na razpolago, in sicer v višini 600 milijonov evrov.

SID banka bo v okviru sklada skladov skupaj z ministrstvom in službo za razvoj in kohezijsko politiko proučila možnost vplačila dodatnih sredstev za namen povečanja finančnega instrumenta mikroposojil v okviru izvajanja evropske kohezijske politike, ki se izvaja prek Slovenskega podjetniškega sklada in Primorske hranilnice Vipava. Hkrati se pripravlja uvedba portfeljskih garancij, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje.

Kot so še navedli, so v primeru zaostrovanja razmer in nadaljnjega upočasnjevanja gospodarske rasti predvideni nadaljnji ukrepi. Med drugim so našteli možno aktivacijo protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke prek dodatnih skladov finančnega inženiringa in vzpostavitev dodatnih namenskih linij, ki bi bile namenjene financiranju zdravstvenih potreb. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen