Največja zaslužkarja med slovenskimi župani sta Janković in Fištravec

0

Kot je razvidno iz portala plač javnih uslužbencev, je bila maja najvišja plača ljubljanskega župana Zorana Jankovića, le malo za njim je mariborski župan Andrej Fištravec. STA objavlja seznam poklicnih županov in njihove bruto plače v maju 2018 ter seznam nepoklicnih županov v mandatu 2014 – 2018.

Poklicni župani

občina           župan/županja     bruto plača (v evrih)
----------------------------------------------------------------------
AJDOVŠČINA         Tadej Beočanin       3429
ANKARAN          Gregor Strmčnik      3132
APAČE           Franc Pižmoht       3275
BELTINCI          Milan Kerman        3553
BISTRICA OB SOTLI     Franjo Debelak       2844
BLED            Janez Fajfar        3501
BLOKE           Jože Doles         2895
BOHINJ           Franc Kramar        3409
BOROVNICA         Bojan Čebela        3304
BOVEC           Valter Mlekuž       3275
BRASLOVČE         Branimir Strojanšek    3501
BREŽICE          Ivan Molan         3754
CANKOVA          Drago Vogrinčič      2659***
CERKNICA          Marko Rupar        3522
CERKNO           Jurij Kavčič        3190
CERKVENJAK         Marjan Žmavc        3237***
ČRENŠOVCI         Anton Törnar        3218
ČRNA NA KOROŠKEM      Romana Lesjak       3295
ČRNOMELJ          Mojca Čemas Stjepnovič   3501
DOBREPOLJE         Janez Pavlin        3094
DOBRNA           Martin Brecl        3228
DOMŽALE          Toni Dragar        4060
DORNAVA          Rajko Janžekovič      3037
DRAVOGRAD         Marijana Cigala      3450
DUPLEK           Mitja Horvat        3285
GORENJA VAS-POLJANE    Milan Čadež        3471
GORNJI GRAD        Stanko Ogradi       3199
GORNJI PETROVCI      Franc Šlihthuber      3247
GRAD            Cvetka Ficko        3170
HOČE-SLIVNICA       Marko Soršak        3159
HODOŠ           Ludvik Orban        2895
HRASTNIK          Miran Jerič        3512
HRPELJE-KOZINA       Saša Likavec Svetelšek   3190
IDRIJA           Bojan Sever        3563
IG             Janez Cimperman      ni podatka
ILIRSKA BISTRICA      Emil Rojc         3501
IVANČNA GORICA       Dušan Strnad        3787
IZOLA           Igor Kolenc        3821
JESENICE          Tomaž Tom Mencinger    1915*
JEZERSKO          Jurij Rebolj        2674
JURŠINCI          Alojzij Kaučič       3304
KAMNIK           Marjan Šarec        3528
KANAL           Andrej Maffi        3481
KIDRIČEVO         Anton Leskovar       3460
KOBARID          Robert Kavčič       3247
KOMEN           Marko Bendelli       3142
KOMENDA          Stanislav Poglajen     3522
KOPER           Boris Popovič       4048
KOSTEL           Lilijana Butina      1611**
KOZJE           Milenca Krajnc       3075
KRANJ           Boštjan Trilar       3951
KRŠKO           Miran Stanko        3843
KUNGOTA          Igor Stropnik       3218
LAŠKO           Franc Zdolšek       3532
LENART           Janez Kramberger      3429
LENDAVA          Anton Balažek       3532
LITIJA           Franc Rokavec       3501
LJUBLJANA         Zoran Janković       4820
LJUBNO           Franjo Naraločnik     3170
LJUTOMER          Olga Karba         3347
LOGATEC          Berto Menard        3584
LOG-DRAGOMER        Miran Stanovnik      3170
LOŠKA DOLINA        Janez Komidar       3228
LOŠKI POTOK        Ivan Benčina        2869
LOVRENC NA POHORJU     Joško Manfreda       3256
LUČE            Ciril Rosc         2759
LUKOVICA          Matej Kotnik        3295
MARIBOR          Andrej Fištravec      4404
MEDVODE          Nejc Smole         3441
MENGEŠ           Franc Jerič        3512
METLIKA          Darko Zevnik        3378
MEŽICA           Dušan Krebel        2917
MIKLAVŽ NA DR. POLJU    Leopold Kremžar      ni podatka
MIREN-KOSTANJEVICA     Mauricij Humar       3218
MIRNA           Dušan Skerbiš       3275
MISLINJA          Bojan Borovnik       3218
MORAVSKE TOPLICE      Alojz Glavač        3470
MOZIRJE          Ivan Suhoveršnik      3180
MURSKA SOBOTA       Aleksander Jevšek     3687
NAKLO           Marko Mravlja       3500
NAZARJE          Matej Pečovnik       3188
NOVA GORICA        Matej Arčon        3867
NOVO MESTO         Gregor Macedoni      3867
ORMOŽ           Alojz Sok         3450
PESNICA          Venčeslav Senekovič    3543
PIRAN           Peter Bossman       3731
PIVKA           Robert Smrdelj       3388
POLJČANE          Stanislav Kovačič     3237
POLZELA          Jože Kužnik        3336
POSTOJNA          Igor Marentič       3709
PREDDVOR          Miran Zadnikar       3256
PREVALJE          Matic Tasič        3522
PTUJ            Miran Senčar        3674
RAČE-FRAM         Branko Ledinek       3512
RADLJE OB DRAVI      Alan Bukovnik       3388
RADOVLJICA         Ciril Globočnik      3787
RAVNE NA KOROŠKEM     Tomaž Rožen        3316
REČICA OB SAVINJI     Vincenc Jeraj       3266
RENČE-VOGRSKO       Aleš Bucik         3228
RIBNICA          Jože Levstek        3481
ROGAŠKA SLATINA      Branko Kidrič       3449
ROGATEC          Martin Mikolič       3209
SELNICA OB DRAVI      Jurij Lep         3228
SEMIČ           Polona Kambič       3199
SEVNICA          Srečko Ocvirk       3642
SEŽANA           Davorin Terčon       3491
SLOVENJ GRADEC       Andrej Čas         3764
SLOVENSKE KONJICE     Miran Gorinšek       3460
SODRAŽICA         Blaž Milavec        3037
SREDIŠČE OB DRAVI     Jurij Borko        3170
STARŠE           Bojan Kirbiš        3190***
STRAŽA           Dušan Krštinc       3199
SVETA ANA         Silvo Slaček        3247
SVETA TROJICA       Darko Fras         3123
SVETI ANDRAŽ        Darja Vudler        2674
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI  Miroslav Petrovič     3151
SVETI TOMAŽ        Mirko Cvetko        3190
ŠALOVCI          Iztok Fartek        2844
ŠEMPETER-VRTOJBA      Milan Turk         3378
ŠENČUR           Ciril Kozjek        3569
ŠENTILJ          Štefan Žvab        3429
ŠENTJUR PRI CELJU     Marko Diaci        3597
ŠENTRUPERT         Rupert Gole        ni podatka
ŠKOCJAN          Jože Kapler        3190
ŠKOFJA LOKA        Miha Ješe         3798
ŠKOFLJICA         Ivan Jordan        3667
ŠMARTNO OB PAKI      Janko Kopušar       3170
ŠMARJE PRI JELŠAH     Stanislav Šket       ni podatka
ŠMARJEŠKE TOPLICE     Bernardka Krnc       3104
ŠOŠTANJ          Darko Menih        3584
ŠTORE           Miran Jurkošek       3209
TIŠINA           Franc Horvat        3180
TOLMIN           Uroš Brežan        3295
TRBOVLJE          Jasna Gabrič        3452
TREBNJE          Alojzij Kastelic      3532
TRZIN           Peter Ložar        2932
TRŽIČ           Borut Sajovic       3460
TURNIŠČE          Vesna Jerala Zver     3085
VELENJE          Bojan Kontič        4084
VELIKA POLANA       Damijan Jaklin       2717
VODICE           Aco Franc Šuštar      3180
VOJNIK           Branko Petre        3471
VRHNIKA          Stojan Jakin        3821
VUZENICA          Franjo Golob        3190
ZAGORJE OB SAVI      Matjaž Švagan       3731
ZREČE           Boris Podvršnik      3481
ŽALEC           Janko Kos         3754
ŽELEZNIKI         Anton Luznar        3460
ŽIRI            Janez Žakelj        2824
ŽIROVNICA         Leopold Pogačar      3199

*  polovični delovni čas
** daljši bolniški stalež
*** podatek je iz aprila 2018

Vir: Portal plač v javnem sektorju.

Nepoklicni župani

občine           župan/županja
--------------------------------------------------
BENEDIKT          Milan Gumzar
BRDA            Franc Mužič
BREZOVICA         Metod Ropret
CELJE           Bojan Šrot
CERKLJE NA GORENJSKEM   Franc Čebulj
CIRKULANE         Janez Jurgec
DESTRNIK          Vladimir Vindiš
DIVAČA           Alenka Štrucl Dovgan
DOBJE           Franc Leskovšek
DOBROVA-POLHOV GRADEC   Franc Setnikar
DOBROVNIK         Marjan Kardinar
DOL PRI LJUBLJANI     Janez Tekavc
DOLENJSKE TOPLICE     Ivan Longar
GORIŠNICA         Jožef Kokot
GORJE           Peter Torkar
GORNJA RADGONA       Stanko Rojko
GROSUPLJE         Peter Verlič
HAJDINA          Stanislav Glažar
HORJUL           Janko Prebil
KOBILJE          Stanko Gregorec
KOČEVJE          Vladimir Prebilič
KOSTANJEVICA NA KRKI    Ladko Petretič
KRANJSKA GORA       Janez Hrovat
KRIŽEVCI          Branko Brelec
KUZMA           Jožef Škalič
MAJŠPERK          Darinka Fakin
MAKOLE           Franc Majcen
MARKOVCI          Milan Gabrovec
MIRNA PEČ         Andrej Kastelic
MOKRONOG-TREBELNO     Anton Maver
MORAVČE          Martin Rebolj
MUTA            Mirko Vošner
ODRANCI          Ivan Markoja
OPLOTNICA         Matjaž Orter
OSILNICA          Antun Volf
PODČETRTEK         Peter Misja
PODLEHNIK         Marko Maučič
PODVELKA          Anton Kovše
PREBOLD          Vinko Debelak
PUCONCI          Ludvik Novak
RADEČE           Tomaž Režun
RADENCI          Janez Rihtarič
RAZKRIŽJE         Stanko Ivanušič
RIBNICA NA POHORJU     Srečko Geč
ROGAŠOVCI         Edvard Mihalič
RUŠE            Uroš Razpet
SLOVENSKA BISTRICA     Ivan Žagar
SOLČAVA          Katarina Prelesnik
SVETI JURIJ V SL. GORICAH Peter Škrlec
ŠENTJERNEJ         Radko Luzar
ŠMARTNO PRI LITIJI     Rajko Meserko
TABOR           Anton Grobler
TRNOVSKA VAS        Alojz Benko
VELIKE LAŠČE        Anton Zakrajšek
VERŽEJ           Slavko Petovar
VIDEM           Friderik Bračič
VIPAVA           Ivan Princes
VITANJE          Mirko Polutnik
VRANSKO          Franc Sušnik
ZAVRČ           Miran Vuk
ŽETALE           Anton Butolen
ŽUŽEMBERK         Franc Škufca
Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen