Programski svet RTVS pozval k umiku predloga medijske strategije

0

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ostaja nezadovoljen z rešitvami, ki jih v zvezi z RTVS prinaša predlog medijske strategije. Na današnji seji so svetniki ocenili rešitve iz februarske verzije strategije in jih označili za neustrezne. Pristojne so zato pozvali, naj zdajšnji predlog umaknejo in poiščejo primernejše rešitve.

V sprejetem sklepu so svetniki rešitve v delu strategije, ki se nanaša na RTVS, ocenili “kot ne dovolj premišljene, saj zavoda ne bodo vodile proti zagotavljanju boljšega in bolj demokratičnega procesa vodenja na eni strani in na drugi strani ne bodo privedle do razvoja zavoda v smislu dvigovanja kakovosti in raznolikosti programov”.

Svetniki so zato na državni zbor, predsednika vlade Mira Cerarja in ministrstvo za kulturo naslovili pričakovanje, da predlagane rešitve v zvezi z javno RTV službo ne bodo sprejete. Obenem so izrekli podporo dopisu, ki ga je predsednik programskega sveta Miran Zupanič nedavno poslal predsedniku parlamentarnega odbora za kulturo, poslancu SMC Draganu Matiću.

Zupanič je v dopisu ocenil, da zdajšnji predlog medijske strategije ne prinaša rešitev, ki bi RTVS “zagotavljale razvoj v smeri večje programske in finančne avtonomije, krepitve strokovnosti ter dviga ravni zagotavljanja demokratičnih, kulturnih in socialnih potreb uporabnikov njegovih storitev”. Po njegovem mnenju bi sprejetje takšnih rešitev prineslo več škode kot koristi.

Na današnji seji je Zupanič opozoril, da tudi februarska verzija strategije temelji na izhodiščih, ki jih je programski svet RTVS zavrnil že julija lani. Kot posebej zaskrbljujoče je izpostavil dejstvo, “da pripravljavci ignorirajo dobronamerne pripombe, ki se nanašajo na očitne pomanjkljivosti tega strateškega dokumenta”.

Ključno pomanjkljivost dokumenta Zupanič in tudi drugi svetniki vidijo v tem, da uvaja nove storitve javne RTV službe brez zagotovljenih dodatnih finančnih virov, “kar neizogibno vodi v zmanjševanje obsega in kakovosti sedanjih storitev”. Kritični so tudi do predloga novega koncepta oblikovanja programskega sveta, ki zmanjšuje število članov z 29 na 17.

“Z interesno sestavo sveta se veča verjetnost, da bo uveljavljanje parcialnih interesov imelo prednost pred oblikovanjem in uveljavljanjem skupnih,” je opozoril Zupanič. Po njegovih besedah medijska strategija tudi ne konkretizira vseh predlagateljev in tako spodbuja potencialne konflikte pri konstituiranju sveta.

Svetnike je zmotil tudi predlog, ki pristojnost izbora generalnega direktorja RTVS prenaša na nadzorni svet zavoda. “S tem se programskemu svetu jemlje programske pristojnosti vezane na funkcijo generalnega direktorja,” je še izpostavil Zupanič.

Javna razprava o pripravi Strategije RS na področju medijev za obdobje 2017-2025 se je sicer začela z objavo prve verzije osnutka strategije 15. junija lani in se nadaljevala z objavo druge verzije 15. novembra. Dokončno besedilo še ni pripravljeno, saj še vedno poteka medresorsko usklajevanje. Zadnji predlog je bil 22. februarja ponovno poslan v pregled resorjem.

Nasploh je druga verzija osnutka strategije v zainteresirani javnosti naletela na več kritik kot pohval. Prevladala je ocena, da je besedilo glede na prvo verzijo boljše, a še vedno ne dobro. Tudi iz novinarskih organizacij je bilo slišati očitke, da dokument prinaša preveč ohlapne opredelitve, kar bi utegnilo zaplesti prenovo zakonodaje.

Po zadnjih napovedih ministrstva za kulturo bo vlada medijsko strategijo sprejela predvidoma do konca marca. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen