Kakšni so sistemski ukrepi za zagotavljanje transparentnosti evropskih sodišč?

0

milan-zver-euPiše: dr. Milan Zver, evropski poslanec

“Kot navaja Evropska komisija v pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2016, so enostaven dostop, zadostna sredstva, učinkovita uporaba orodij ter primerni standardi ključni dejavniki, ki pripomorejo h kakovosti sodnega sistema,” je v poslanskem vprašanju uvodoma zapisal dr. Milan Zver.

“K večji učinkovitosti pravosodja prispeva predvsem povečanje deleža odločb, ki zaradi meritornosti že na prvi stopnji postanejo pravnomočne. Za to pa je treba izboljšati predvsem transparentnost na prvi stopnji. V zvezi s tem se postavljajo naslednja vprašanja: ali so sodbe prve stopnje javno objavljene, ali je javnosti znano, kateri sodnik ali sodnica je v konkretni zadevi odločila, kakšni so sistemski ukrepi za zagotavljanje čim višje enotnosti sodne prakse? Pregled stanja teh vprašanj ne obravnava,” je opozoril in na Komisijo naslovil vprašanje: “Ali meni, da bi odgovori na omenjena vprašanja bistveno prispevali k verodostojnosti in uporabnosti pregleda stanja na področju pravosodja v EU (EU Justice Scoreboard)?”

V imenu Evropske komisije je odgovorila komisarka Vera Jourova. Zapisala je, da pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2016 že vsebuje podatke o spletnem dostopu do objavljenih sodb ter o načinih spletnega objavljanja sodb. “Komisija poudarja, da je pregled stanja na področju pravosodja v EU orodje v razvoju. Komisija je pripravljena nadalje poglobiti poznavanje nacionalnih pravosodnih sistemov. Vendar se je treba zavedati, da bi bil morebiten razvoj na tem področju odvisen od zanesljivosti podatkov, ki morajo biti na voljo v vseh državah članicah,” je še odgovorila komisarka Jourova.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen