SDH nadzornike Darsa po razkritju o domnevnem pobiranju podkupnin pozval k ukrepanju, tudi s krivdnim odpoklicem s funkcije

0

SDH je nadzornike Darsa pozval, naj v okviru možnosti nemudoma skrbno presodijo ravnanja predsednika in članov uprave v zvezi z očitanimi nepravilnostmi, povezanimi z domnevnim podkupovanjem. V primeru ugotovljenih kršitev naj nadzorniki ukrepajo s krivdnim odpoklicem s funkcije, so po sestankih z nadzorniki in upravo Darsa sporočili iz SDH.

Potem ko je televizija POP TV v nedeljo poročala o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom in sumu kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke, je Slovenski državni holding (SDH) danes z upravo in nadzornim svetom Darsa opravil ločena sestanka.

Nadzorni svet in upravo Darsa je pozval k več ukrepom. Uprava naj, kot so zapisali na SDH, v okviru možnosti nemudoma skrbno presodi ravnanja vodilnih in drugih zaposlenih v družbi v zvezi z očitanimi nepravilnostmi ter v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepa.

Prav tako so na SDH pozvali k pripravi celovite analize lastnega izvajanja dejavnosti avtovleke za odvoz vozil iz avtocest in hitrih cest. V primeru, da se takšna rešitev izkaže kot poslovno in ekonomsko upravičena, naj jo Dars čim prej uvede.

Nadzorni svet naj s svojim sklepom začasno določi nižjo vrednostno mejo in določi dodatne vrste poslov, h katerim mora podajati vnaprejšnje soglasje. S tem naj bi se do izvedbe ukrepov za izboljšanje učinkovitosti nabavnih procesov zagotovil dodatni nadzor nad poslovanjem družbe.

Prav tako naj se po navodilih SDH izvede natančni pregled in kritično ovrednotenje obstoječih procesov nabave in investicij v družbi, s poudarkom na obvladovanju korupcijskih in drugih integritetnih tveganj, ter se z ustreznimi ukrepi nemudoma izboljša procese.

Področje delovanja investicijske komisije nadzornega sveta naj se razširi na nabavne procese, s ciljem spremljanja ustreznosti izvajanja teh procesov v družbi, redne identifikacije korupcijskih tveganj in njihove odprave, so dodali na SDH.

SDH je pozval tudi k okrepitvi funkcije skladnosti in integritete v družbi, vključno z rednim četrtletnim poročanjem nadzornemu svetu in SDH o stanju in aktivnostih. Zagotovi naj se tudi obvezna uvrstitev notranje-revizijskega pregleda celotnega procesa nabave v vsakoletni načrt dela notranje revizije.

Nadzorni svet in uprava naj, kot so dodali, o vseh izvedenih aktivnostih in ukrepih v zvezi s predmetno problematiko najmanj mesečno pisno poročata SDH, pri čemer SDH prvo poročilo pričakuje do 8. novembra.

“Nadalje bo SDH zagotovil izvedbo posebne revizije s forenzičnim pregledom izbranih vrst poslov v Darsu za obdobje zadnjih pet let,” so zapisali v sporočilu za javnost.

SDH bo o izvedbi sprejel ustrezen sklep skupščine predvidoma najkasneje do konca novembra. Na podlagi izsledkov posebne revizije bo izvedel vse potrebne dodatne ukrepe in aktivnosti z namenom, da se morebitna koruptivna in druga neintegritetna dejanja v prihodnje v čim večji meri preprečijo, morebiti izvedena pa ustrezno sankcionirajo.

“SDH bo tekom teh aktivnosti po potrebi sprotno sodeloval z organi pregona in drugimi državnimi institucijami s tega področja,” so zapisali.

Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak je po današnjem sestanku v izjavi ponovil, da imajo na Darsu ničelno toleranco do korupcije in izvajajo vse ukrepe, da te ne bi bilo. Kot je poudaril, pozdravljajo odločitev uradnih organov, da izvedejo določene preiskave. “Mi bomo pri tem aktivno sodelovali, saj smo prepričani, da bomo le lahko ugotovili, katere so tiste anomalije ali pa zavržna dejanja, ki jih obsojamo,” je poudaril.

Ponovil je tudi, da se nihče od članov uprave z davčnim svetovalcem Rokom Snežičem ni dobival, ni sodeloval, ni podkupoval, niti ni prejemal podkupnine.

POP TV je namreč v nedeljo objavil posnetek, v katerem Snežič prejema 5000 evrov. Kot jim je povedal žvižgač, naj bi šlo za podkupnino za posel z Darsom.

“Pri primerih, ki so se pojavljali danes in včeraj v medijih, gre za nekatere iz preteklih let, ne gre za nove primere,” je še povedal prvi mož Darsa, ki je prepričan, da je Dars s spremembami, ki jih uvajajo, stopil tudi komu na žulj. “Vendar je ta uprava prišla na Dars zato, da uvede nekatere spremembe, da spremeni sistem javnega naročanja in delovanja Darsa. S tem se bodo morali sprijazniti vsi, če želijo ali pa ne,” je bil jasen.

O njegovi usodi na čelu Darsa pa Hajdinjakovih besedah danes ni bilo govora. “To je stvar nadzornega sveta,” je poudaril in pojasnil, da bo seja nadzornega sveta v sredo, kjer bo lahko celotna uprava opredelila do vseh očitkov in jih, verjame, tudi argumentirano zavrnila.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen