Prihodnji teden v parlamentu: Predstavitev predloga državnih proračunov in seznanitve z menjavami v vladi

0

Poslanci se bodo v prihodnjem tednu seznanili s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti. Seznanili se bodo tudi z odstopom ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana, glasovali bodo o imenovanju kandidatke za ministrico za zdravje Valentine Prevolnik Rupel ter o razrešitvi ministrice za kmetijstvo Irene Šinko.

V ponedeljek na mizi predloga državnih proračunov in Brežanov odstop

Za ponedeljek je sklicana izredna seja, na kateri bosta predsednik vlade Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič predstavila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Za predstavitev bosta imela 60 minut časa, vsebinske razprave pa še ne bo, saj jo bodo najprej opravili na sejah delovnih teles DZ.

Za leto 2024 je DZ proračun sprejel že novembra lani, z zdaj predlaganimi spremembami pa se odhodki zvišujejo za 720 milijonov evrov na 16,2 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj naj bi tako v letu, ko bodo v območju evra spet začela veljati fiskalna pravila, znašal 2,2 milijarde evrov oz. 3,3 odstotka BDP. V letu 2025 se bodo odhodki spustili na 15,8 milijarde evrov, primanjkljaj pa na 1,3 milijarde evrov oz. 1,8 odstotka BDP.

Predlog obeh proračunov je vlada sprejela 28. septembra, ko je Boštjančič povedal, da največ pozornosti posvečata obnovi po avgustovskih poplavah in zemeljskih plazovih. Po zadnji vladni oceni je vremenska ujma povzročila za skoraj deset milijard evrov finančnih posledic, vlada se je tako pri pripravi proračunov odločila za krčenje sredstev, kjer je to mogoče.

DZ se bo v ponedeljek seznanil tudi z odstopom ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana, ki je odstopno izjavo podal v četrtek. Za odstop se je odločil po pogovoru s predsednikom vlade Robertom Golobom, ki mu je sporočil, da se njuni poti razhajata.

V petek imenovanje zdravstvene in razrešitev kmetijske ministrice

Poslanci se bodo na izredni seji sestali tudi v petek, ko bodo odločali o predlogu za razrešitev kmetijske ministrice Irene Šinko, ki ga je v DZ poslal premier Golob. Ministrica bo razrešena, če bo za tak predlog glasovala večina tistih, ki bodo oddali glas. Glede na razmerja v DZ je pričakovati, da bo DZ razrešitev podprl.

DZ pa bo ob tem odločal o kandidatki za ministrico za zdravje Valentini Prevolnik Rupel, ki jo sicer pred tem čaka še predstavitev na odboru DZ za zdravstvo. Ob zeleni luči tako matičnega odbora kot tudi DZ bo sedanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje in članica strateškega sveta za zdravstvo na čelu zdravstvenega resorja nasledila Danijela Bešiča Loredana, ki je s funkcije odstopil julija. Ministrstvo bo tako po treh mesecih, ko je resor začasno vodil premier Golob, dobilo vodstvo s polnim mandatom.

Komisija za nadzor javnih financ o stroških vladnih službenih poti in razpisu ministrstva za javno upravo za nevladne organizacije

Komisija za nadzor javnih financ bo na dveh nujnih sejah v ponedeljek obravnavala stroške najema zasebnih letal kabineta predsednika vlade Roberta Goloba in službenega potovanja delegacije ministrstva za javno upravo v New York ter financiranje in vplivanje ministrice za javno upravo v odstopu Sanje Ajanović Hovnik na razpis za nevladne organizacije.

Med največjimi prejemniki sredstev na omenjenem razpisu je Inštitut za preučevanje enakosti spolov, ki ga vodi nekdanja sodelavka in poslovna partnerka Ajanović Hovnik Kaja Primorac. Na seji tako pričakujejo več pojasnil Ajanović Hovnik, ki je v petek s položaja sicer odstopila. Poleg nje sta na sejo vabljena tudi Primorac in predsednik strokovne komisije za izvedbo postopka razpisa Luka Vidmar.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 9. 10.

13.00 izredna seja DZ, na kateri bosta premier Robert Golob in minister za finance Klemen Boštjančič predstavila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, predvidoma pa se bodo seznanili tudi z odstopom Uroša Brežana s funkcije ministra za naravne vire in prostor; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qGBukE

14.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi razpravljali o stroških najema zasebnih letal kabineta predsednika vlade in službenega potovanja delegacije ministrstva za javno upravo v New York; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qP2OUf

16.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi razpravljali o domnevno spornem financiranju in vplivanju ministrice Sanje Ajanović Hovnik na javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na področju aktivnih državljanskih pravic; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qILWCi

TOREK, 10. 10.

14.00 seja komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri bodo obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q7VnBP

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qrCVkg

16.00 predstavitev kandidatke za ministrico za zdravje Valentine Prevolnik Rupel pred odborom DZ za zdravstvo; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qTRLAc

SREDA, 11. 10.

09.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali pobudo za sklenitev sporazuma med vlado RS in vlado Malte o izmenjavi in vzajemnem varovanju tajnih podatkov ter mednarodno dejavnost DZ, ob tem pa tudi predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qP5Gjy

09.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qZYACg

12.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qxoq0D

13.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali predlog predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q6ZIQn

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predloge mnenj k poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji, o delu Inšpektorata RS za delo in o letnem poročilu varuha človekovih pravic za leto 2022, seznanili se bodo tudi z delom globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2023, ter obravnavali novelo stanovanjskega zakona, predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti gradbenega zakona in predlog pravilnika o priznanjih in plaketah DS; povezava do sklica na portalu DS: sta.si/qbRjFh

16.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qD5qil

17.00 skupna seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o vprašanju prihodnosti jedrske energije z izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qyT5Jz

ČETRTEK, 12. 10.

10.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qn5g23

10.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali revizijsko poročilo notranje revizije poslovanja KPK v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2022 ter predlog za izvolitev Miše Zgonec-Rožej za članico stalnega arbitražnega sodišča v Haagu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qZhDzE

12.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti ter predlog stališča RS do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta EU o spremembi direktiv glede nadaljnje razširitve in nadgradnje uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qNZdEh

13.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qxEk0F

17.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo obravnavali nedotakljivost človeškega življenja – svetost življenja in vprašanje evtanazije; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qGYGVC

17.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qZ3tOP

PETEK, 13. 10.

09.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti ter gradiva za zasedanje Sveta EU za okolje, ki bo 16. 10. v Luxembourgu, za zasedanje Sveta EU za promet, telekomunikacije in energijo in Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve, ki bosta 17. 10. v Luxembourgu, ter za zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, ki bo 19. in 20. 10. v Luxembourgu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qoklaQ

09.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, na kateri bodo obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qfD4YU

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen